צרפתי שמעון | התחדשות עירונית

רחובות צרפתי על הפארק

*ההדמיה להמחשה בלבד

Made with FlippingBook Online newsletter creator