צרפתי שמעון | התחדשות עירונית

ראשל״צ מגדלי צרפתי,

ואם כל זה לא מספיק, אז תוסיפו חוסן כלכלי של חברה יציבה וותיקה ומוכרת, שבקיאה בכל תהליכי ההתחדשות העירונית הארוכים, יודעת לקדם תהליכי רישוי, תקנות ואישורים, לעמוד בכל הוצאות התכנון, הבניה, הזמן ושאר העלויות הצפויות והבלתי צפויות ולממש בפועל את מכירת כל הדירות בפרויקט. חוסן כלכלי

Made with FlippingBook Online newsletter creator