צרפתי שמעון | גן יבנה - מגרש 365

ההדמיה להמחשה בלבד. החומות ההיקפיות בהדמיות מונמכות ביחס לגובה החומות שיבוצע בפועל וזאת ע"מ לאפשר המחשה של החצרות.

Made with FlippingBook - Share PDF online