The Capital Letter Magazine

סדרת העלאות הריבית שינתה את כללי המשחק ליזמים, שנאלצים כעת לגייס . האם בערכים הללו לשוק ההון תישמר 11% חוב בריבית אפקטיבית שמתקרבת ל העדיפות מול גופי האשראי העסקי? וגם: מה מעיד על חוסנו של השוק המקומי?

מקבלים את מלוא היקף האשראי במנה אחת בעת השלמת הגיוס, גם אם אינם זקוקים למלוא הסכום בשלב זה. במצב שכזה היזמים נאלצים לעמוד בהחזרים גבוהים כבר מתחילת הדרך, כך שלמעשה המתווה מחייב אותם בהוצאות מימון עודפות. כמו כן, לוח החזרי האשראי נקבע כבר בשלב הגיוס וייתכן שאיננו תואם את הצרכים התזרימיים הדינמיים שמאפיינים חברות יזמיות לאורך תקופות של מספר שנים. בפועל, אף שהחברה צריכה אשראי נוסף, היא למעשה נדרשת ע"פ לוח הסילוקין שהוגדר בשטר הנאמנות להחזיר חלק מהחוב לבעלי החוב. מנגד, במסלול הלא סחיר, ההלוואות גמישות יותר. ניתן לקבל ולהחזיר את הכסף במועדים שונים, לפי אבני דרך שנקבעו מראש. דבר זה מבטיח החזר שמותאם ונכון יותר להתפתחות חיי הפרויקטים, וכן משרת את הצרכים התזרימיים של החברה בצורה נאותה יותר. גמישות זו מייצרת חיסכון אפקטיבי בעלויות המימון. יתרון נוסף במסלול הלא סחיר נובע מעצם ההתקשרות עם גורם שלא דורש את כללי הציות שנהוגים בשוק ההון. חברות מימון חוץ-בנקאיות דורשות בטחונות וערבויות, אך אמות המידה הפיננסיות (הקובננטים), עילות המימוש וחובת הדיווח שכלולות ב"כללי המשחק" של השוק הסחיר נוקשות פי כמה, דבר שמייצר לא פעם לחץ לא מידתי עבור הלווים. בשורה התחתונה, הריביות אמנם עלו בחדות, אך באקלים הנוכחי, יזמים מגלים שדווקא כעת נפתחות בפניהם אפשרויות חדשות.

זריקת הרגעה בשבועות האחרונים, התחזיות לקריסות של יזמיות נדל"ן התממשו, וסביר להניח שבעת הקרובה נשמע על גופים נוספים שנקלעו לקשיים, בעיקר בשל מינוף יתר. בניסיון להיחלץ מסיטואציות דומות חברות רבות נוקטות בצעדים שונים, שעשויים להביאן לחוף מבטחים. ולו באופן זמני. כך למשל באוקטובר האחרון פצחה ג'י סיטי שבבעלות חיים כצמן במסע מימושים, לאור העובדה שאיגרות החוב של החברה החלו להיסחר בתשואות גבוהות לאור ספק של המשקיעים ביחס ליכולת של החברה לעמוד בהחזרי החוב. התוכנית שהציגה החברה כללה מימושים מיליארד שקל, והורחבה מאז 3.6 בהיקף של מיליארד שקל. נראה שלפחות כעת, 6.3- ל המשקיעים נרגעו, היות שתשואות האג"ח לפידיון חזרו למספרים חד-ספרתיים. במקרה אחר, בקבוצת חנן מור הודיעו על בחינת מימוש חלקים מהפרויקט המדובר בשדה דב לקבוצת אנשים פרטיים ו/או ע"י הכנסת שותף, וזאת בהמשך ישיר למימושים שהקבוצה עשתה בחצי השנה האחרונה, בכדי להוריד את היקף המינוף המאזני שלה ולהקל על יכולתה לעמוד בעלויות המימון. עלייה תלולה במניית החברה, מהשפל שאליו היא , עשויה לסמן שגם במקרה 2023 הגיעה במרץ הזה השוק מאמין בצעדים שנוקטת הנהלת החברה. בימים שבהם חברות דירוג בוחנות בשבע עיניים את חוסנה של הכלכלה הישראלית, צעדים שכאלה, כמו גם התגובות החיוביות אליהם, יכולים להעיד הרבה על יציבות שוק ההון המקומי.

המחיר האמיתי של גיוס הכסף בשוק ההון

11%

2-1%

9.2%

ריבית אפקטיבית לגיוס הון

עמלות לחתמים עלויות הקמה + עלויות מערך + תמיכה ודיווח

ריבית ממוצעת לאג"ח שעבודי עודפים

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online