The Capital Letter Magazine

המודל הפיננסי של העתיד

אחת המגמות המעניינות היא מעבר של יזמים מעולם של הלוואות – שהתאים לתקופה של סביבת ריבית נמוכה,לעולם של שותפויות והשקעות משותפות

עו״ד גלעד מעוז

בתחומים מסוימים, כמו דיור להשכרה, שבבסיסם מודל כלכלי הנשען על שיעורי ריבית נמוכים, השוק ממש עצר מלכת. ובכל זאת, שוק משברי יוצר לעיתים הזדמנויות פז עבור משקיעים מתוחכמים ובעיקר נזילים, אשר יודעים לנצל את מצב הדברים הקיים. אחת המגמות המעניינות שאנו מזהים לאחרונה היא מעבר של יזמים רבים מעולם של הלוואות - שהתאים לתקופה של סביבת ריבית נמוכה - לעולם של שותפויות והשקעות משותפות. היזם מצידו מוכן לוותר על חלק משמעותי מרווחי הפרויקט הצפויים על מנת להימנע מהסיכון הכרוך בלקיחת הלוואה יקרה. הלוואה כזו עלולה לשחוק את הרווח במלואו ולעיתים אף לגרום להפסד, בפרט במדינת ישראל, שהליכי הרישוי והתכנון בה עשויים להימשך שנים רבות. ברוב המקרים, יזמים יחפשו "שותף" שישמש משענת פיננסית. השותף הפיננסי, מצידו, יחפש יזם בעל מוניטין, אשר יוביל את ייזום הפרויקט עד להשלמתו ויאפשר לו ליהנות מחלק משמעותי מרווחי הפרויקט השותף הפיננסי מצפה כמובן ליהנות מתשואה גבוהה משמעותית בהשוואה לריבית אותה היה מקבל אילו היה רק בכובע של מלווה, ומאידך מוכן לשאת בסיכון של להיות "שותף אקוויטי", על כל המשתמע מכך.

ERM שותף מייסד וראש מחלקת הנדל"ן במשרד עו"ד מעוז) | רוזנבלום | (אפשטיין

כל עוד האינפלציה בישראל ובעולם הייתה מרוסנת והריביות היו כמעט אפסיות, שווקי הנדל"ן התנהלו באופן יחסי על מי מנוחות. אלא שמזה זמן ברור שאנחנו באירוע אחר. כזכור שיעור האינפלציה לשנת שנה, 20 - שיא של 5.3% בישראל עמד על 2022 כאשר עליות המחירים לא עוצרות גם השנה. לפי החודשים 12 נתוני בנק ישראל שיעור האינפלציה ב- (נכון לאוגוסט). היום כבר 4.2% האחרונים עומד על ברור שלנתונים הללו יש השפעה דרמטית וישירה הן על היקף העסקאות במשק והן על מחירי הדירות שהחלו לרדת. לכך יש להוסיף משתנים נוספים כמו אי היציבות הפוליטית הקיימת בישראל והשפעתה הצפויה על אמון המשקיעים ועל דירוג האשראי של ישראל. נתון מז'ורי אחר הינו הירידה המתמשכת בהיקף ההשקעות בשוק ההיי-טק המקומי. כל אלה יחדיו מביאים למסקנה הבלתי נמנעת כי שוק הנדל"ן בישראל מצוי בטלטלה שעוד מוקדם לדעת כיצד היא תסתיים. השינויים הללו כבר נותנים את אותותיהם. כך למשל ציבור המשקיעים מגלה שבניגוד לשנים האחרונות, כיום ניתן ליהנות מריבית גבוהה באפיקי השקעה סולידיים ללא סיכון ממשי (כגון פיקדונות וקרנות כספיות). מאידך, עלויות המימון הגבוהות גורמות לכך שרכישת נכסי נדל"ן הופכת לפחות ופחות אטרקטיבית עבורם.

18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online