The Capital Letter Magazine

קבלת החלטות בשוק נדל”ן תזזיתי

עצירת עסקאות, ירידת מחירים ו”שוק של קונים”: המציאות הנדל”נית משתנה ללא הרף. על מה חייבים להסתכל כדי להישאר עם יד על הדופק של השוק?

גיא ליברמן

מנחה פודקאסט הנדל"ן ״כסף בקיר״, עורך גלובס נדל"ן לשעבר

מדד חודש מרץ, הצביע על ירידת , וסימן לראשונה 0.2% מחירים של באופן רשמי כי מחירי הדירות בירידה באפריל לא נרשם שינוי בשוק , 0.2% מדד חודש מרץ, הצביע על ירידת מחירים של וסימן לראשונה באופן רשמי כי מחירי הדירות בירידה באפריל לא נרשם שינוי בשוק אך מי שנמצא עם יד על הדופק לא היה זקוק ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה שאחראית על נתוני המדד, בכדי להכיר את הסנטימנט העכשווי בשוק, שנראה כי יוסיף ואף יעמיק בחודשים הקרובים. תופעה ברורה עוד יותר היא הבלימה בעסקאות. לפי נתוני משרד האוצר באפריל האחרון נמכרו בישראל דירות חדשות ויד שנייה – נתון המהווה 4,001 , לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 55% ירידה של למעט תקופת פרוץ הקורונה זה הנתון החודשי הנמוך שנה. גם כאן, מי שעוקבים באדיקות 20 ביותר מזה אחרי הנתונים לא באמת זקוקים לדוחות רשמיים, בכדי להכיר את המציאות. לכן, שיח תמידי עם כלל השחקנים (חברות, שמאים, עורכי דין ועוד) וניתוח הממצאים והמשמעויות יקרבו אתכם ככל האפשר

שינה נגיד בנק ישראל, הפרופ’ אמיר 2022 באפריל ירון, את חוקי המשחק במשק ובשוק הנדל”ן הישראלי בפרט. על רקע עליית האינפלציה בעולם ובישראל, הוחלט להעלות את הריבית ולהפרד, אחרי כמעט עשור, מסביבת הריבית האפסית שאליה כה התרגלנו. גם מי שממעט לעקוב אחרי מדורי הכלכלה, מכיר את ההמשך שכלל התקררות מהירה בשוק הנדל”ן וירידת מחירים. אלא שנראה כי יריית הפתיחה של אותו מהלך נשתכחה לגמרי. כשהחליט הבנק המרכזי להעלות את הריבית לראשונה, העריך הנגיד כי הדרך תהיה מתונה ומינורית, בלבד. 1.5% כך שבתוך שנה הריבית במשק תעמוד על קצת יותר משנה חלפה והריבית עומדת על פי שלושה. חתיכת פספוס שמדגים בפעם המי יודע כמה את כוחן של “הערכות” כשהן פוגשות את המציאות, ודאי זו העכשווית. אז איך בכל זאת אנשי נדל”ן שפועלים בישראל, צריכים לקבל החלטות מושכלות לגבי הפרויקט החדש, ההשקעה הבאה, ואולי בכלל על פרידה מפרויקט? התשובה צריכה להיבחן לפי המשתנים המרכזיים והייחודיים לשוק המקומי בשלושה פרקי זמן שונים. מחירי הדירות: עוד לא נגענו בתחתית בטווח הקצר ישנם מספר תהליכים שחייבים מעקב צמוד, ובראשם הכיוון של מחירי הדירות.

8

Made with FlippingBook Ebook Creator