The Capital Letter Magazine

יובל רודריג

ראש מחלקת אנליזה וחבר הנהלה ברובי קפיטל

ההזדמנויות הנדל”ניות חוזרות לשוק

המשמעות: גופים יצירתיים ובעלי כיסים עמוקים יכולים למצוא כיום בשוק יותר הזדמנויות מבעבר.

תיזכר כאחת הגרועות בהיסטוריה של 2022 שנת משוויו. אלא 19.44% האמריקאי שמחק S&P מדד ה- מציגה, לפחות עד כה, סיפור חדש לגמרי 2023 ש על עלייה דו ספרתית. לעומת זאת, הבורסה בישראל אמנם מציג ירידה קלה, אך 125 מדשדשת. מדד ת”א באופן יחסי הוא מאוזן. זאת בעיקר לאור משקל מגזר הפיננסים המשמעותי שנמצא במדד שמאזן אותו מהמדד, ובשילוב 20% (הבנקים לבדם מהווים מעל ). מי שמושכים את השוק 25% חברות הביטוח מעל למטה הן דווקא חברות שבתחילת העשור נראו כמו ה”סוס המנצח” של הבורסה – חברות הנדל”ן. מדדי הנדל”ן של תל אביב ירדו בעשרות 2022 בשנת אחוזים, והשנה הצבע ממשיך להיות אדום עם ירידה . 10% של קרוב ל תשואת החסר במדד ת”א נדל”ן נגרמת מהסנטימנט השלילי בכל הקשור לביצועי חברות הנדל”ן הישראלי. אלה סובלות גם מירידה בהיקף המכירות, וגם מהכבדה בצד החוב, בשל שיעורי המינוף הגבוהים שבהן הם נעזרו בכדי לקדם פרויקטים. לפי נתוני בנק ישראל, יותר ממחצית האשראי העסקי לנדל”ן כבר לא מגיע מהבנקים, ומי שנכנס בנעליהם הן חברות חוץ־בנקאיות, קרנות נדל”ן וגופים מוסדיים. מדובר בשינוי חד בשוק שנשלט עד לא מכבר על ידי הבנקים. זה רלוונטי למכרזי קרקע גדולים שמשווקת רמ”י, לקבוצות רכישה, לפרויקטים בהנחה של משרד השיכון וכמובן לפרויקטי התחדשות עירונית. היכולת של הגופים החוץ-בנקאיים להגיב, לפתור סוגיות מהותיות בצורה יצירתית ולהעניק אשראי – היא מהירה יותר באופן משמעותי בהשוואה לגופי המימון

15.00%

10.71%

10.00%

5.00%

-1.40%

0.00%

-5.00%

-10.00%

TA125 TA-RE S&P 500

-15.00%

-9.43%

-20.00%

2023 ינואר-יוני

investing.com : מקור הנתונים

בגזרת המימון: הבנקים עם הגב לקיר, התחרות תחריף

המסורתיים. לא בכדי מיטב החברות הגדולות, ביניהן חברות ציבוריות, פונות לאפיקים החוץ-בנקאיים. עם זאת, בבנקים רואים כיצד תיק המשכנתאות שלהם הולך ומתכווץ, ולכן סביר להניח שהם יחפשו מודלים חדשים שיסייעו להם לחזור ולהגדיל את הנתח שלהם בתחום. גופי המימון החוץ בנקאי הפכו לשחקנים משמעותיים בשוק. על רקע מצוקת הבנקים, התחרות בשוק המימון תחריף, ועליהם להיערך בהתאם

7

Made with FlippingBook Ebook Creator