The Capital Letter Magazine

גרשון שפירא ואילן רובינשטיין. צילום: אריק סולטן

לשולחן דברים שהכרנו. בישראל יש מוחות נהדרים - ואנחנו מרגישים את היכולת להצליח מבלי חשש”. ליווי קפדני של ועדת אשראי והשקעות אם בעבר המושג “מימון חוץ בנקאי” עורר קונוטציות שליליות, הרי שבשנים האחרונות תדמיתו השתנתה. גופי מימון אלטרנטיביים בעלי איתנות פיננסית מאפשרים כיום ליזמים גמישות ויצירתיות בנושא המימון. גופים אלו הם “הרוח החיה”, למשל, מאחורי מימון רב של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, זאת מאחר והרגולציה של בנק ישראל היא הקובעת, כאמור, כי לא ניתן לקבל מימון כל עוד היזם אינו מחזיק בקרקע, דבר שמאפיין את שלב טרום קבלת ההיתר. כך שבמצבים רבים, גם אם היזם מחזיק בבטוחות משמעותיות, הוא עדיין לא יוכל לקבל אשראי בנקאי, אלא דרך גופי המימון האלטרנטיביים. גופי המימון האלטרנטיביים עומדים גם הם בדרישות מחמירות. כך למשל, הפעילות של “רובי קפיטל” מלווה על ידי ועדות אשראי והשקעות. הליכי החיתום ואישור העסקאות נבדקים בדקדקנות. “אנחנו מאוד מחמירים בתנאי הכניסה שלנו, בטח על רקע המצב הנוכחי בשוק”, אומר שפירא. “אנחנו יורדים לפרטים ובודקים בצורה מדוקדקת את היכולות הפיננסיות של היזם לגשר על פערי תזרים. כל זאת כמובן, תוך כדי גמישות ומציאת פתרונות יצירתיים שנועדו לעודד את המיזמים”. “כמי שהגיעו מחו”ל, היה לנו חשוב לחבור לגופים הגדולים ולהצליח.

שמתקבל היתר הבנייה. המישור השלישי הוא קרן השקעות ההון , ספיר, שנכנסת כשותפה פיננסית שקטה של היזמים ונוטלת עמם את הסיכון, תוך סיוע בעת הצורך בניווט הפרויקט. לישראל, רובינשטיין ושפירא הגיעו מתוך ציונות שמשלבת אמונה רבה בתרומה שהם יכולים לספק בתחום המימון האלטרנטיבי ליזמים המקומיים. “מאז סופה של מלחמת העולם השנייה, כל המשפחה שלי עסקה בנדל”ן. אבא שלי בנה את ה’גשר’ הנדל”ני בין ,”1980- קנדה לישראל והשקיע בשוק המקומי החל מ .2014 אומר רובינשטיין, שעלה לישראל בשנת לאחר שפגש את גרשון שפירא, ניסו השניים למצוא הזדמנויות בישראל: “כמי שעוסקים כיום במימון פרויקטים בתחום הנדל”ן - המטרה שלנו היא להגביל את הסיכון ולמקסם את ההון. אנחנו מביאים את הניסיון שלנו מעבר לים וחשים בנוח להשקיע בשוק המקומי”. שפירא, בשונה מרובינשטיין, לא גדל במשפחה “נדל”נית”. הוא מגדיר את עצמו כיזם מטבעו. בעברו כיהן כמנכ”ל חברה העוסקת בסחר מתכות ברמה הבינלאומית ובמספר תפקידים בכירים בחברות הייטק שונות, שאף הסתיימו ב”אקזיט” לדבריו. כיזם וכמי שהיה מעורב בשוק העולמי במספר פרויקטים גדולים, הוא מעיד כי הרקע הגלובלי שלו סייע לבניית המודל העסקי של החברה: “אילן גדל בקנדה. אני גדלתי בארה”ב. חווינו המון הזדמנויות בשווקים הגלובליים שבישראל מתחילות להתהוות רק עכשיו. לכן כשהתחלנו ללוות מיזמי נדל”ן כאן בארץ, הבאנו

17

Made with FlippingBook Ebook Creator