The Capital Letter Magazine

השותף השקט דרישות ההון של המערכת הבנקאית הולכות ונעשות מחמירות יותר ומביאות את היזמים לחפש חלופות עם גופים בעלי ניסיון בשיתוף מרכז הנדל״ן

לאחר יותר מעשור של עליות מחירים, יזמי הנדל”ן בישראל ניצבים כעת בפני מציאות חדשה. התנודתיות בכלכלה הגלובלית ועליות הריבית בישראל משפיעות במישרין על מגמות הביקוש לנדל”ן והיקף העסקאות יורד. בד בבד, דרישות ההון של המערכת הבנקאית הולכות ונעשות מחמירות יותר ומביאות את היזמים לחפש חלופות עם גופים בעלי ניסיון. על הרקע הזה, גופי המימון מבקשים לתת ליזמים מענה לצרכים המשתנים, שהמערכת הבנקאית המסורתית אינה יכולה או רוצה להתמודד עמם. “בעידן הכלכלי הנוכחי, הכנסת שותף היא צעד נכון ומתבקש” אומר אריאל אדלשטיין, סמנכ”ל השקעות ההון בחברת רובי קפיטל, מהגופים הבולטים בעולם המימון החוץ בנקאי לאחרונה. במקביל לפעילות החוב, למנהלי רובי קפיטל ניסיון רב בעולם היזמות ולכן, בשנת הקימה רובי קפיטל את קרן האקוויטי (הון) 2021 ספיר, המיועדת ליזמים בעלי מוניטין בתחום הנדל”ן. הקרן משמשת כשותפה פיננסית ומעמידה את רוב ההון העצמי הנדרש מהיזמים לצורך הנעת הפרויקט. כל פרויקט ומתווה מסחרי נבחנים לעומק בוועדות השקעות ייעודיות לכל פרויקט. כיום הקרן מנהלת מיליארד ש”ח. 1.5 נכסים בשווי מצטבר של למעלה מ- “לחתוך את הסיכון” הפגישה יזמים רבים עם תנאי שוק שלא 2023 “שנת היו מוכרים להם קודם לכן. הביקושים במגמת ירידה ויש קושי רב להשיג את המימון מגופים גדולים שעד לפני שנה חיזרו בעצמם אחרי היזמים”, אומר אדלשטיין, העומד בראש פעילות קרן ספיר. “קרן ההשקעות שייצרנו מסייעת ליזמים להמשיך בפעילותם

אריאל אדלשטיין. סמנכ"ל השקעות ברובי קפיטל. קרדיט: יח"צ

ולא להיכנס לסטגנציה בזמן שהשוק עוצר או מתקן את עצמו, בתהליך שיכול לקחת שנה, שנתיים ואפילו יותר. בשנה האחרונה מספר הפניות אלינו הוכפל ואף יותר, ואנו בוחנים כל עסקה ועסקה לעומק בסטנדרטים המחמירים ביותר.” מדוע משתלם ליזמים להכניס שותף לפרויקט שינגוס להם ברווח? “ראשית, ההון העצמי הנדרש מהיזם קטן משמעותית ביחס לסך דרישת ההון העצמי של הגוף המממן, מה שהופך את רמת הסיכון לנמוכה משמעותית. מיליון שקלים 20 לדוגמה, אם יזם נדרש להשקיע הון עצמי בפרויקט, בשותפות עם קרן אקוויטי בעלת 4 איתנות פיננסית, הוא יכול לצמצם את ההשקעה לכ מיליון שקלים בלבד, וליהנות מרווחיות עודפת בסוף התהליך. ליזמים רבים, במיוחד בתקופה הזאת, מדובר ביתרונות משמעותיים ביותר שבהחלט שווים שותפות פיננסית שתדחוף להצלחת הפרויקט שלהם. “בנוסף, התשואה של היזם על ההון גדלה משמעותית יחד

12

Made with FlippingBook Ebook Creator