רובי קפיטל ושותפים | פנים לקהילה

רובי קפיטל ושותפים פנים לקהילה

נתינה ותרומה לקהילה הן חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית של רובי קפיטל ושותפותיה ומהוות חלק מפעילותה השוטפת. רובי קפיטל ייסדה את מיזם "פנים לקהילה"' בהשתתפות צוות מתנדבים משדרת ההנהלה ועובדי החברה. כחברה אשר משפיעה משמעותית על שוק המגורים בישראל, חשוב לנו להשפיע ולתרום בצורה משמעותית לעמותות הנוגעות בתחומים חשובים בחברה הישראלית. במסגרת המיזם הכולל תרומות והתנדבות פעילה, רובי קפיטל מאפשרת ליזמים העובדים איתה בשיתוף פעולה לבצע תרומה לשורת עמותות שרובי משתפת איתם פעולה, תרומה אשר רובי תשווה מצידה. כל העמותות נבחרות בקפידה מתוך מאגר שאושר ונבדק על ידי צוות מקצועי פנימי המופקד על הקצאה מיטבית של המשאבים הכספיים.

Made with FlippingBook flipbook maker