החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

לנוער DJ קורס בקורס די ג’יי לנוער תרכשו את הבסיס התיאורטי והמעשי הדרוש , תוך תפעול ציוד מקצועי והכרת תוכנות DJ להתחלת העבודה כ- התקלוט החדשות ביותר בתחום. חוג ממי שהתנסה/התנסתה בתקלוט, יודע/ת שאין סיפוק גדול יותר מקבוצה של אנשים שרוקדים ומחייכים מוצלח. DJ set לצלילי משתתפים. 7 *פתיחת הקורס מותנת מותנת ברישוםשל מינימום ש"ח 1500 עלות הקורס: לפרטים והרשמה: דק׳) 60 מפגשים (מפגש- 10 conshaain@levrh.org מייל: | 039014527 טלפון:

הקונסרבטוריון העירוני סימפוניה- 97

Made with FlippingBook PDF to HTML5