החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

הרכב מנצח הרכב עירוני ייצוגי המאפשר שיוויון הזדמנויות ומשלב נוער עם צרכים מיוחד עם נוער מתנדב. מיועד לנערים ונערות בעלי תפקוד גבוה ושהמוסיקה קרובה לליבו.

עופרה כהן שם המורה: דקות פעם בשבוע 45 לחודש ₪ 150

פעילות העשרה וקונצרטים לצד תכנית הלימודים הסדורה בקונסרבטוריון אנו מתכננים בכל שנה תכנית העשרה מגוונת שמטרתה לחשוף את התלמידים למוסיקה על כל גווניה באמצעות נגנים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה בארץ ובעולם. כמו כן חשוב לנו לחשוף בפני המשפחות והקהילה את תנובתם של המוסיקאים הצעירים ועל כן אנו מקיימים עשרות קונצרטים במהלך השנה. גופים מוסיקליים עירוניים כמרכז מוסיקה מוביל, הקונסרבטוריון הינו גם בית לגופי ביצוע ופעילויות מוסיקליות עירוניות. בין היתר תחת גג הקונסרבטוריון פועלות תזמורת כלי הפריטה הישראלית, תזמורות כלי הפריטה הצעירה והעתודה, מקהלת מזמורי תימן ומקהלת פרחי תימן הצעירה. כמו כן מהשנה האחרונה הקונסרבטוריון הוא גם ביתו של הגן המוסיקלי העירוני. בתי ספר מנגנים ומגמות המוסיקה בעיר בשיתוף אגף החינוך של עיריית ראש העין הקונסרבטוריון מוביל תכנית מוסיקה בשבעה בתי ספר יסודיים בעיר בה תלמידים לומדים נגינה כחלק מתכנית הלימודים בבית הספר. מטרת התכנית היא לחשוף את התלמידים למוסיקה באמצעות נגינה, ללמד את שפת המוסיקה ובהמשך לאתר את התלמידים הבולטים ולכוונם ללימודי המשך בקונסרבטוריון. כך אנו מקיימים את חזון הפיקוח על המוסיקה של משרד החינוך “מאלפים לאלופים”. הקונסרבטוריון מוביל גם את מגמת המוסיקה המשותפת לשתי חטיבות הביניים “גוונים” ו”היובל” ועומד בשיתוף פעולה מלא עם מגמת המוסיקה בתיכון “בגין”

הקונסרבטוריון העירוני סימפוניה- 93

Made with FlippingBook PDF to HTML5