החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

הרכבי ביצוע, תזמורות ומקהלות התפיסה המרכזית של הקונסרבטוריון היא שכל תלמיד, במוקדם ובמאוחר, צריך לנגן או לשיר במסגרת קבוצתית. זהו הערך המוסף שבלעדיו חינוך מוסיקלי אינו שלם. בקונסרבטוריון קיימת פעילות ענפה של תזמורת, הרכבים ומקהלות הנותנים מענה כמעט לכל תלמיד, רמה או סגנון מוסיקלי. חלק מההרכבים מתחילים כהרכבי הכנה בהם רוכשים התלמידים את מיומנויות הנגינה בצוותא ועם ההתקדמות המקצועית, עוברים התלמידים להרכבים ייצוגיים המופיעים באירועים עירוניים, מייצגים את הקונסרבטוריון ואת העיר ראש העין בכנסי משרד החינוך, משתתפים בתחרויות ואף מופיעים בחו”ל במסגרת קשרינו עם מוסדות מוסיקליים בעולם.

90 הקונסרבטוריון העירוני סימפוניה

תזמורות

13-18 גילאים: דקות פעם בשבוע 120 לתלמיד חיצוני ₪ 120 חינם לתלמידי הקונסרבטוריון, תזמורת כלי הנשיפה הייצוגית “נושפים בראש”

תזמורת כלי הנשיפה הצעירה

10-13 גילאים: דקות פעם בשבוע 60 לתלמיד חיצוני ₪ 120 חינם לתלמידי הקונסרבטוריון ובית ספר מנגן,

הרכב ביג בנד ייצוגי

ומבוגרים 15-18 גילאים: דקות פעם בשבוע 90 לתלמיד חיצוני ₪ 250 חינם לתלמידי הקונסרבטוריון,

תזמורת כלי קשת

7-15 גילאים: דקות פעם בשבוע 60/90 לתלמיד ₪ 120 חינם לתלמידי הקונסרבטוריון בשיעורים יחידניים, חיצוני

Made with FlippingBook PDF to HTML5