החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

שם החוג: יסודות הציור מיקום:

ביה"ס נופרים תחום החוג: למידה והעשרה, אמנות

מדריך: אורי לוי מה בחוג:

82 בית ספר לאומנות דיוקן

מטרת הקורס להקנות הבנה ושליטה ביסודות הציור והרישום הקלאסי שהם הבסיס הטכני גם לאומנות הייצוגית הגבוהה וגם לאומנות המשמשת בתעשייה. במהלך הקורס נכיר כלים, טכניקות קיימות, סוגי מדיה ונתחיל לתרגל דרכי עבודה שיילוו אותנו במהלכו. נערוך הכרות עם הציור המהיר, חשיבותו, ההבדל בינו לציור האקדמי ונטמיע אותו כתרגול בסיסי. גילאים: 12-8

Made with FlippingBook PDF to HTML5