החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

שם החוג: ציור מיקום:

ביה"ס נופרים תחום החוג: למידה והעשרה, אמנות מדריך: צוריאל סדומי מה בחוג:

מטרת הקורס הינה הקניית היסודות הבסיסיים של אומנות הפיסול, החומר, כלי העבודה, תוך חקירת מבינה וצורה, גוף האדם, למידה יסודית של סגנונות שונים ותקופות שונות באומנות הפיסול לאורך ההיסטוריה כדוגמת הפיסול המצרי, היווני, הרומי וכן התנסות בהם בפועל , דבר המקנה לתלמיד יכולת לעבוד באופן עצמאי כאמן יוצר.

בית ספר לאומנות דיוקן- 81 לפרטים נוספים והרשמה

גילאים: 120-12

שם החוג: פיסול מיקום:

ביה"ס נופרים תחום החוג: למידה והעשרה, אמנות מדריך: צוריאל סדומי מה בחוג:

מטרת הקורס הינה הקניית היסודות הבסיסיים של אומנות הפיסול, החומר, כלי העבודה, תוך חקירת מבינה וצורה, גוף האדם, למידה יסודית של סגנונות שונים ותקופות שונות באומנות הפיסול לאורך ההיסטוריה כדוגמת הפיסול המצרי, היווני, הרומי וכן התנסות בהם בפועל , דבר המקנה לתלמיד יכולת לעבוד באופן עצמאי כאמן יוצר.

גילאים: 120-12

Made with FlippingBook PDF to HTML5