החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

תכנית תהילה - תוכנית לימודים עשירה למבוגרים. 052-8543277 , רכזת: יעל סעדי פינת החמישה, ראש העין 20 רח' וולפסון כתובת: 03-5049296 פקס: , 03-9036162 טל: vatik @ levrh . org דוא"ל: תכנית לימודים מעשירה לגיל הזהב. מועדון ירקון 35 המוביל כתובת: 054-4940982 טל: פעילות המתקיימת פעמיים בשבוע וכוללת התעמלות והעשרה. חוג רעים פינת החמישה, ראש העין 20 רח' וולפסון כתובת: 03-5049296 פקס: , 03-9036162 טל: vatik @ levrh . org דוא"ל: פעילות המתקיימת פעמיים בשבוע וכוללת התעמלות והעשרה. מועדון "תחושון" לב שבזי מיקום: נפש תחום: vatik @ levrh . org דוא"ל: רותי קוריאל מדריכה: מסגרת פנאי חברתית לילדים ,במסגרת הפעילויות המשתתפים ייהנו מחוגי העשרה מתחום האמנות 7-9 גילאים – מועקון קפ״ה - קהילה פורחת היום מועדון חדש לגמלאיות צעירות במועדון מצפה אפק הפעילות תתקיים . 9:00-11:00 בימי רביעי בין השעות הפעילות תכלול: התכנסות וכיבוד קל, הרצאות, טיולים וחוגי העשרה שונים. לפרטים נוספים: 054-4979174 מיכל גודיס - 052-2223199 אביגיל תם -

מועדון ניצול השואה (מופת) שם הרכזת: נדין בן יוסף משעול היונה כתובת: 053-3055658 טל: פעמים בשבוע וכוללת א.בוקר 3 הפעילות מתקיימת ארוחת צהרים. + העשרה + התעמלות +

מועדון כלניות 20 וולפסון כתובת: 054-5982178 טל: פעילות המתקיימת פעמיים בשבוע וכוללת התעמלות והעשרה. מועדון קטרוס שם הרכזת: סבטלנה אהרוני 37 קטרוס כתובת: 050-6996328 טל: פעילות המתקיימת פעמיים בשבוע וכוללת התעמלות והעשרה. שם הרכזת: צביה שמיר

אזרחים ותיקים חוגים

20 וולפסון כתובת: 052-4517795 טל: מתנדבים תנועת ״באים לטוב״ תנועה עממית להתנדבות בקהילה בבתי ספר ובגנים בשיתוף החברה למתנ"סים. מאירה חסון רכזת מתנדבים: 052-3658284 טל: פינת החמישה, ראש העין 20 וולפסון ` רח כתובת: 03-9036162 טל: 03-5049296 פקס: vatik @ levrh . org דוא"ל:

76

Made with FlippingBook PDF to HTML5