החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

שם החוג: ריקודי עם מיקום: האגף לאזרחים ותיקים תחום החוג:

ריקודים מדריך: לילך דבלינסקי מה בחוג: משמש כפעילות אירובית התורמת לשיפור היציבה, גמישות השרירים, קואורדינציה, ושיווי משקל. גילאים: ומעלה 50

אזרחים ותיקים חוגים

שם החוג: טניס שולחן מיקום: האגף לאזרחים ותיקים תחום החוג:

ספורט מדריך:

יאיר מדעי מה בחוג: משחק חופשי

גילאים: מבוגרים

71

לפרטים נוספים והרשמה

Made with FlippingBook PDF to HTML5