החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

שם החוג: מועדון סחלבים מיקום: האגף לאזרחים ותיקים תחום החוג: נפש מדריך: רעות רחלי סעדי מה בחוג: מסגרת פנאי חברתית למבוגרים מאותגרים. במסגר הפעילות החברים נהנים מחוגי העשרה בתחומי האומנות, הספורט והמוזיקה. גילאים: ומעלה. 21 מגילאי

אזרחים ותיקים חוגים

שם החוג: התעמלות נשים מיקום: האגף לאזרחים ותיקים תחום החוג:

ספורט מדריך: מירי גלעד, שרון אליעזר, עינב אסף מה בחוג: מתיחות, שיווי משקל, פילטיס, כוח, גמישות, בתוספת אביזרים. גילאים: ומעלה 50

70

Made with FlippingBook PDF to HTML5