החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

שם החוג: משחקי חשיבה מיקום: )908 מרכז חדשנות ( תחום החוג:

העשרה מדריך: יואב בן רובי מה בחוג: הפעילות בחוג מקנה פיתוח מיומנויות חשיבה רחבות "מחוץ לקופסא" ומרחיבי תודעה. חשיבה מודעת, יצירתית, כישורי חקר עצמי, ניתוח ופתרון אתגרים ויכולות מנטליות. חיזוק הזיכרון, כישורים חברתיים ושיתופי פעולה. גילאים: כתות ב' – ו'

רובע הפסגות חוגים

שם החוג: אומנות לילדים מיקום: ביה”ס חיים גורי תחום החוג:

אומנות מדריך: אירנה לנדה מה בחוג: ציורי גואש ופסטל, ציורי קנבס עם אקרילי, יצירת עבודות פלסטלינה. גילאים: ???

66

Made with FlippingBook PDF to HTML5