החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

6 - 19

מרכז לב אפק

20 - 33

מרכז לב הגבעה

רובע הוותיקה לב העיר, לב שבזי, לב נופרים, אשכול

34 - 49

רובע הפסגות , E , צומח 908 חיים גורי, שמעון פרס, המרכז לחדשנות, רונה רמון

50 - 67

68 - 77

אגף אזרחים ותיקים

78 - 83

ביה״ס לאומנות דיוקן

תוכן העניינים

סימפוניה הקונסרבטוריון העירוני

84 - 101

היכל התרבות העירוני

102 - 105

5

Made with FlippingBook PDF to HTML5