החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

שם החוג: התעמלות לגמלאים מיקום: לב הגבעה תחום החוג:

ספורט מדריך: לריסה מה בחוג: מתיחות, שיווי משקל, פילטיס, כוח, גמישות, בתוספת אביזרים.

גילאים: גמלאים

לב הגבעה חוגים

שם החוג: מפגשים 8 סדנת כתיבה יוצרת למבוגרים - מיקום: לב הגבעה תחום החוג: העשרה ולמידה מדריך: טובה דן - מנחת קבוצות כותבת סיפורי חיים וכתיבה יוצרת מה בחוג: נזמין את הסיפורים החבויים לצאת לאוויר העולם בדרכים שונות ומגוונות על ידי הבאת טקסטים, מוסיקה, חפצים, שירים ותמונות.

גילאים: גמלאים

33

לפרטים נוספים והרשמה

Made with FlippingBook PDF to HTML5