החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

דבר המנכ"ל

תושבים יקרים שלום,

שנת תשפ"ג בפתח והחברה העירונית נערכה לשנה מלאת אתגרים וחידושים. רשת המרכזים הקהילתיים, "סימפוניה" הקונסרבטוריון העירוני למוזיקה, "דיוקן" בית הספר לאמנויות והמרכז לאזרחים וותיקים יציגו השנה פעילויות שמשיקות לתרבות הפנאי ולמנעד רחב של גילאים. בד בבד עם התרחבות העיר תפעיל החברה העירונית מרכזים חדשים בשכונת פסגות. חלקם התחילו לפעול כבר בספטמבר וחלקם יפתחו במהלך החודשים הקרובים. החברה העירונית שואפת להרחיב את מגוון החוגים והפעילויות הקהילתיות בעיר ולהציג פעילויות חדשות שמטרתן היא להעשיר את חיי הקהילה בראייה עכשווית. בין המיזמים החדשים שהוקמו נציין את הגלריה הראשונה בעיר, גלריית "מודוס" שממוקמת במרכז למוזיקה ומציגה את היצירות של תלמידי השנה הראשונה של בית הספר לאמנויות "דיוקן". הקמת מועדון אמנים לכל תושבי העיר העוסקים באמנות, חוגים חדשים בנושא חדשנות ועוד. בין המיזמים הקיימים תמצאו פעילויות שלאורך שנים מעניקות עניין והתפתחות אישית לכל משתתף. אני מזמין אתכם להצטרף לחיי העשרה ותרבות הפנאי במיטבם.

תוכן העניינים

בברכה, ד"ר מאיר צרויה מנכ"ל

3

Made with FlippingBook PDF to HTML5