החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

, ראש העין 10 מרבד הקסמים כתובת: www.tarbut-rh.co.il לרכישת כרטיסים:

היכל התרבות

105

Made with FlippingBook PDF to HTML5