החברה העירונית ראש העין | חוברת חוגים עירונית

לחודש ₪ 380 דקות בשבוע - 30 לחודש ₪ 480 דקות בשבוע - 45 לחודש ₪ 520 דקות בשבוע - 60 מחירון שיעורים יחידניים

הקונסרבטוריון העירוני סימפוניה- 101

, ראש העין 9 רחוב זכריה משה הקונסרבטוריון העירוני סימפוניה conshaain@levrh.org מייל: | 03-9014527 טלפון: 8:00-16:30 ימים א'-ה' בין השעות שעות קבלת קהל:

Made with FlippingBook PDF to HTML5