מאכלים משפחתיים מבית MUTTI

.1 מותג העגבניות באיטליה. 1 מספר .2

מותג איטלקי ותיק, שנה, 100־ בן יותר מ .1899 משנת .3 מתמחה במוצרי עגבניות בלבד. .4 רוב המוצרים מיוצרים בפארמה שבאיטליה, בלב אזור חקלאי המתמחה בגידול עגבניות.

2

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker