רשת דובדבן | חוברת מידע להורים

מדינת ישראל משרד החינוך המִנהל הפדגוגי האגף לחינוך הגיל הרך

13:00 עד השעה 07:00 ביום ו' מהשעה | 16:00 עד השעה 07:00 המעון פועל בימים א'-ה' מהשעה אתם מתבקשים לכבד את זמנן של המטפלות ולהגיע בזמן. הגעה לאחר השעה הנקובה יחשב לאיחור ויהיה כרוך בקנס זמני פעילות המעון מדינת ישראל משרד החינוך המִנהל הפדגוגי האגף לחינוך הגיל הרך מועד ימים תאריך לועזי תאריך עברי

לוח חופשות במעונות יום - שנה"ל תשפ"ד 2023-2024

הערות

כט' אלול - ב' תשרי

15.9.23-17.9.23 24.9.23-25.9.23

ראשון - שלישי

ראש השנה יום כיפור ערב סוכות חול המועד

ט' - י' תשרי יד' תשרי כ' תשרי כא' תשרי

ראשון - שני

לוח חופשות במעונות יום - שנה"ל תשפ"ד 2023-2024

לבחירה יום חופשה אח בחוה"מ לפי הזכאות א ימי חופש בחול המועד יום אחד עפ"י הזכאות ושלושה ימי חופשה נוספים, אשר יוחזרו בתחילת שנת הלימודי תשפ"ה .

29.9.23 5.10.23 6.10.23

שישי חמישי שישי

הערות

תאריך עברי

תאריך לועזי

ימים

מועד

הושענא רבה ו שמחת תורה

כט' אלול - ב' תשרי

15.9.23-17.9.23 24.9.23-25.9.23

ראשון - שלישי שישי - ראשון

ראש השנה יום כיפור ערב סוכות חול המועד

ט' - י' תשרי יד' תשרי כ' תשרי כא' תשרי

ראשון - שני

לבחירה יום חופשה אחד בחוה"מ לפי הזכאות או 4 ימי חופש בחול המועד: יום אחד עפ"י הזכאות ושלושה ימי חופשה נוספים, אשר יו חזרו בתחילת שנת הלימודים תשפ"ה . חנוכה פורים שושן פורים פסח

29.9.23 5.10.23 6.10.23

שישי חמישי שישי

ראשון ראשון שני מדינת ישראל משרד החינוך המִנהל הפדגוגי האגף לחינוך הגיל הרך

כז' כסליו יד' אדר ב' טו' אדר ב'

10.12.23 24.3.24 25.3.24

פרט לירושלים רק בירושלים

הושענא רבה ו שמחת תורה

יא' ניסן – כא' ניסן

19.4.24-29.4.24

שישי - שני (בשבוע שלאחריו)

עובדים עד 13:00

13.5.24 14.5.24

שני שלישי

יום הזיכרון יום העצמאות

ה' אייר ו' אייר

כז' כסליו יד' אדר ב' טו' אדר ב'

10.12.23 24.3.24 25.3.24

ראשון ראשון שני

חנוכה

לוח חופשות במעונות יום - שנה"ל תשפ"ד 2023-2024

פרט לירושלים רק בירושלים ימים

פורים שושן פורים

ה' - ו' סיוון

11.6.24-12.6.24

שלישי - רביעי

שבועות

הערות

תאריך עברי

תאריך לועזי

מועד

תכלל בחופשת הקיץ

ט באב

13.8.24

שלישי

תשעה באב

כט' אלול - ב' תשרי

15.9.23-17.9.23 24.9.23-25.9.23

ראשון - שלישי

ראש השנה יום כיפור ערב סוכות חול המועד

יא' ניסן – כא' ניסן

19.4.24-29.4.24

שישי - שני (בשבוע שלאחריו)

פסח

ט' - י' תשרי יד' תשרי כ' תשרי כא' תשרי

ראשון - שני

 פתיחת שנה"ל תשפ"ד: יום שישי 1.9.23 ט"ו אלול תשפ"ג  סיום שנה''ל תשפ''ד : יום רביעי 9.8.24 ה ' אב תשפ''ד  תאריך פתיחת שנה"ל תשפ"ה: יום ראשון, 1.9.24 כ"ח אב תשפ"ד לבחירה יום חופשה אחד בחוה"מ לפי הזכאות או 4 ימי חופש בחול המועד: יום אחד עפ"י הזכאות  במעונות בהם ישנה חופשה בכל חוה"מ סוכות, שנת הלימודים תשפ" ה תחל ב - 28.08.24 יום רביעי כד' אב תשפ''ד . 10.12.23 כז' כסליו 29.9.23 5.10.23 6.10.23 ושלושה ימי חופשה נוספים, אשר יו חזרו בתחילת שנת הלימודים תשפ"ה .

שישי חמישי שישי

עובדים עד 13:00

13.5.24 14.5.24

שני שלישי

יום הזיכרון יום העצמאות

ה' אייר ו' אייר

הושענא רבה ו שמחת תורה

ה' - ו' סיוון

11.6.24-12.6.24

שלישי - רביעי

שבועות

תכלל בחופשת הקיץ

ט באב

13.8.24

שלישי

תשעה באב

ראשון ראשון שני

חנוכה

פרט לירושלים רק בירושלים

יד' אדר ב' טו' אדר ב'

24.3.24 25.3.24

פורים שושן פורים

 פתיחת שנה"ל תשפ"ד: יום שישי 1.9.23 ט"ו אלול תשפ"ג  סיום שנה''ל תשפ''ד : יום רביעי 9.8.24 ה ' אב תשפ''ד  תאריך פתיחת שנה"ל תשפ"ה: יום ראשון, 1.9.24 כ"ח אב תשפ"ד פסח  במעונות בהם ישנה חופשה בכל חוה"מ סוכות, שנת הלימודים תשפ" ה תחל ב - 28.08.24 יום רביעי כד' אב תשפ''ד . שבועות תשעה באב יום הזיכרון יום העצמאות

יא' ניסן – כא' ניסן

19.4.24-29.4.24

שישי - שני (בשבוע שלאחריו)

5

עובדים עד 13:00

13.5.24 14.5.24

שני שלישי

ה' אייר ו' אייר

ה' - ו' סיוון

11.6.24-12.6.24

שלישי - רביעי

תכלל בחופשת הקיץ

ט באב

13.8.24

שלישי

 פתיחת שנה"ל תשפ"ד: יום שישי 1.9.23 ט"ו אלול תשפ"ג

Made with FlippingBook Online newsletter creator