רשת דובדבן | חוברת מידע להורים

"אני מאמין חינוכי" - רשת דובדבן

מחשבתית , שיקולי דעת, חשיבה מושכלת, בקרה עצמית, והצבת יעדים ומטרות לטובת הילד. לצד אלה, נדרש הצוות ליכולת הכלה, הקשבה אמפתיה, הבנה וכמובן, אהבה. אהבה לילדים ואהבה למקצוע. החזון החינוכי גובש בהתבסס על היבטים שונים בחינוך. ביניהם: שלבי התפתחות, הצוות החינוכי, המבנה הארגוני, המשפחה והקהילה הסובבת אותנו.

"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו" (הרב שלמה קרליבך) פעוט הגדל בסביבה בטוחה, המשדרת לו אמונה ביכולתו , מפתח את תחושת המסוגלות על מנת שיוכל לפתח עצמאות, יוזמה, יצירתיות וחקרנות. אשר מובילות להעצמת הכוח והביטחון הרגשי ולדימוי עצמי חיובי. אנו מאמינים שהתפתחות הילד עוברת דרך התנסות מעשית בחומרים ממשיים ותפקידם של אנשי חינוך בגיל הרך הוא להיות ערני לעשיה של הילדים, לזמן להם סביבה חינוכית שמעוררת את סקרנותם הטבעית ומכאן להציע תכנים שמעסיקים אותם, תוך כדי הרחבת המשחק ותיווך מתאים. אנו מאמינים כי בכל ילד טמונות יכולות רבות שיש לגלותן ולפתחן. המעון מאפשר לפתח בילד את כישוריו ולחזק חולשותיו. רשת דובדבן מאמינה כי העבודה החינוכית דורשת פתיחות

התכנית החינוכית

התכנית החינוכית של הרשת מבוססת על הגישה האקולוגית-מערכתית ועל גישה תואמת התפתחות, ומתוך הבנה שהלמידה המשמעותית ביותר של תינוקות ופעוטות מתרחשת באמצעות משחק והתנסות פעילה ובתמיכת המבוגר. התכנית השנתית מבוססת על עונות השנה וחגים, תוך הבנת עולמו הפנימי של הילד, הקניית מיומנויות שונות והתייחסות אל כל פעילות ממבט התפתחותי רב תחומי.

3

Made with FlippingBook Online newsletter creator