רשת דובדבן | חוברת מידע להורים

אז מה בעצם עושים? העובדה שרוב הילדים נושכים, ושהנשיכות בקרב גילאי ילדי הגיל הרך הן שכיחות, ונובעות מגורמים התפתחותיים, אין בה כדי לומר, כי אין מה לעשות כדי להפחית ואף למגר את התופעה. לתגובות הסביבה יש תפקיד חשוב בהתמודדות עם הבעיה ועם מזעורה עד העלמתה. במקרים בהם ילדיכם הוא הנושך - כאשר מדובר בנשיכות במסגרת הגן, סביר שתקבלו את האינפורמציה לאחר מעשה. תפקידה של המטפלת / גננת המוסרת לכם את האינפורמציה במקרה זה, הוא ליידע אתכם, לשתף אתכם. בשום פנים ואופן אין זה אומר שמתפקידכם לכעוס על הילד כעת בנוגע למה שנעשה בגן. מטרת השיתוף של ההורים במקרה כזה הוא למידה טובה יותר על התנהגותו של הילד. הצלבה של אינפורמציה. האם מדובר בתופעה חד פעמית? האם מדובר בילד שמרבה לבטא את תסכוליו על ידי נשיכות? האם ניתן למצוא דפוסי התנהגות דומים גם בבית, או במסגרות אחרות בהן שוהה הילד? לאינפורמציה זו יש חשיבות במציאת הגורמים לנשיכות, ולאופן ההתייחסות אליהם.

לווסת באופן כזה את עצמת הנשיכות שלהם. הם תופסים אותן כפשוטן, וכאשר הם רוצים להביע אהבה או חיבה לאדם אחר, הם עשויים לעשות זאת על ידי נשיכה "ידידותית", אולם בלא כוונת זדון, להפעיל כוח רב בלסתותיהם ולהכאיב לאהוביהם. לקראת גיל שלוש, כאשר יכולת גורמים הבעתיים שפתיים: ההבנה המילולית של רוב הילדים גבוהה יחסית, ניתן להבחין בנשיכות של ילדים על רקע קושי בהבעה. ילדים אלה, עלולים להשתמש בנשיכות מתוך תסכול, על חוסר היכולת להתבטא. בשלב זה, הילדים כבר יודעים להעריך את הסיטואציות המתרחשות סביבם, אולם המילים המתאימות לתגובה, לא נמצאות "על קצה הלשון" ומשום כך, הם מתוסכלים. מתרחשים לעיתים אצל ילדים ביטויי תוקפנות כוללים: מסיבות שונות. שינויים דרסטיים בסביבתו של הילד (מעברים בין מסגרות, הולדת אח, גירושי הורים, וכדומה...). במקרים כאלה, ייתכנו נשיכות, כחלק משינויים בהתנהגות הכללית של הילד. מתוך האמור לעיל, ניתן לצפות שכמעט כל ילד, בשלב כלשהו, בטווח הגילאים המדובר, יתנסה על בשרו בנשיכות, בין אם הוא נמצא בצד הנושך, ובין אם בצד הננשך.

24

Made with FlippingBook Online newsletter creator