רשת דובדבן | חוברת מידע להורים

תכנית הדרכה לקראת גמילה מטיטולים

מבוא גמילה מטיטולים היא תהליך המתרחש בתרבות שלנו בין גיל שנה וחצי לגיל שלוש. הגישה החינוכית המקובלת ביותר בחברה המערבית מכוונת לייחודיות של כל ילד ולקצב התפתחותו. ההתייחסות, הן של ההורים והן של צוות המעון היא למאפיינים האישיים של כל ילד וילדה, להתפתחות המוטורית, הקוגניטיבית, לרצון של הילד ושיתוף הפעולה של הצוות החינוכי במעון, של הילד עצמו ושל ההורים. לכן, כדי להתחיל תהליך גמילה מטיטולים, יש להתייחס בנפרד לכל אחד מהשותפים לתהליך. הילד בראש ובראשונה, יש לבחון אם הילד עצמו בשל ומתאים לגמילה מטיטולים. יש להתייחס להיבטים הפיזיים, הרגשיים, המוטוריים

והקוגניטיביים. תהליך הגמילה יתחיל רק כשנראה שהילד מפותח דיו, כשמזהים אצלו סימני בשלות ומוטיבציה לגמילה. ראשית, צריכה להיות הבשלה של מערכת השליטה על הסוגרים המאותתת לילד מתי ללכת לשירותים ומאפשרת לו להתאפק עד שיגיע לשם (שחרור והרפיה). בנוסף יש צורך לבחון האם היכולות המוטוריות שלו מפותחות דיין ויאפשרו לו ללכת חופשי, להתיישב ולקום, להוריד בעצמו את התחתונים, אנחנו נראה אצל הילד פרקי זמן ארוכים יותר שבהם הטיטול יבש. יש לבחון האם הילד מבטא מודעות מסויימת לגבי עשיית צרכים – האם קיימת אצלו מודעות לתהליכים פיזיים פנימיים, האם הוא חש מתי הוא צריך לעשות את צרכיו - מודיע לפני, תוך כדי או אחרי שעשה את צרכיו, זז לפינה של החדר כדי לעשות את צרכיו והאם מטריד אותו להישאר עם טיטול מלוכלך – זה מצביע על מודעות לכללים חברתיים, מתפתחת בושה והבנת נורמות חברתיות.

15

Made with FlippingBook Online newsletter creator