RAN LIGHT | קטלוג סימוני ריצפה בלייזר ולדים

סימון רצפה בכל מרלו"ג /מפעל חדש חייבים לסמן את הרצפה לאחר מספר חודשים סימוני הרצפה דוהים / נמחקים ויש צורך לחדש שוב ושוב

שקט תעשייתי 50,000 הטכנולוגיה שלנו מעניקה שקט של עד שעות (שנים) עבודה ללא צורך בלכלוך הרצפה התפעולית, ללא חידוש וללא בזבוז משאבים תפעוליים וכלכליים

5 | קטלוג סימוני ריצפה בלייזר ולדים

Made with FlippingBook - Online magazine maker