ראלקו | Blomberg

מהדורה דיגיטלית

מקררים

KDN3965XBRP מקרר קיבולת אחסון בליטרים ליטר 580 נפח כללי ליטר 180 תא הקפאה ליטר 400 תא קירור מידות חיצוניות בס״מ 66 - עומק גוף 181.4- ג 84- ר 74 : עומק כולל דלתות

קיבולת אחסון בליטרים ליטר 580 נפח כללי ליטר 180 תא הקפאה KND3956XPP מקרר ליטר 400 תא קירור מידות חיצוניות בס״מ 66 - עומק גוף 181.4- ג 84- ר 74 : עומק כולל דלתות

F דירוג אנרגטי מנוע אינוורטר פיקוד דיגיטלי נירוסטה משוחרת

F דירוג אנרגטי מנוע אינוורטר פיקוד דיגיטלי נירוסטה

3

דרוש אחריות ראלקו

KQD1622BG מקרר קיבולת אחסון בליטרים ליטר 572 נפח כללי ליטר 196 תא הקפאה ליטר 376 תא קירור

קיבולת אחסון בליטרים ליטר 572 נפח כללי ליטר 196 תא הקפאה ליטר 376 תא קירור KQD1623GW מקרר

תא ימני של המקפיא, אותו ניתן להפוך לאיזור מקרר או מקפיא מידות חיצוניות בס״מ 61- עומק גוף 182- ג 90.8- ר

תא ימני של המקפיא, אותו ניתן להפוך לאיזור מקרר או מקפיא מידות חיצוניות בס״מ 61 - עומק גוף 182- ג 90.8- ר 69 : עומק כולל דלתות פיקוד דיגיטלי חיצוני F דירוג אנרגטי מייצר קוביות קרח אוטומטי פילטר + עם חיבור לברז מים זכוכית שחורה

69 : עומק כולל דלתות פיקוד דיגיטלי חיצוני F דירוג אנרגטי

מייצר קוביות קרח אוטומטי פילטר + עם חיבור לברז מים זכוכית לבנה

4

דרוש אחריות ראלקו

KQD1626XP מקרר קיבולת אחסון בליטרים ליטר 572 נפח כללי ליטר 196 תא הקפאה ליטר 376 תא קירור

קיבולת אחסון בליטרים ליטר 572 נפח כללי ליטר 196 תא הקפאה ליטר 376 תא קירור KQD1636XBR מקרר תא ימני של המקפיא, אותו ניתן להפוך לאיזור מקרר או מקפיא מידות חיצוניות בס״מ 60- עומק גוף 182- ג 90.8- ר

תא ימני של המקפיא, אותו ניתן להפוך לאיזור מקרר או מקפיא מידות חיצוניות בס״מ 60- עומק גוף 182- ג 90.8- ר 68 : עומק כולל דלתות F דירוג אנרגטי פיקוד דיגיטלי חיצוני מייצר קוביות קרח אוטומטי פילטר + עם חיבור לברז מים ידיות אינטגרליות נירוסטה

68 : עומק כולל דלתות פיקוד דיגיטלי חיצוני F דירוג אנרגטי

מייצר קוביות קרח אוטומטי פילטר + עם חיבור לברז מים

ידיות אינטגרליות נירוסטה מושחרת

5

דרוש אחריות ראלקו

מקפיאים

6

מקפיאים

FNT9553W מקפיא קיבולת אחסון בליטרים ליטר 177 נפח כללי NO FROST מידות חיצוניות בס״מ 60- ע 145- ג 54- ר F דירוג אנרגטי מגירות 4 מדפי אחסון 1 אפשרות להפיכת דלת לבן

FNE1531P מקפיא קיבולת אחסון בליטרים ליטר 86 נפח כללי NO FROST מידות חיצוניות בס״מ 54- ע 84- ג 54.5- ר F דירוג אנרגטי בקרה אלקטרונית ללא צג מגירות שקופות גדולות 3 כנף שקופה 1 אפשרות להפיכת דלת לבן

קיבולת אחסון בליטרים ליטר 219 נפח כללי NO FROST מידות חיצוניות בס״מ 65- ע 151- ג 60- ר F דירוג אנרגטי מגירות 4 מדפי אחסון 2 אפשרות להפיכת דלת לבן FNT3668WP מקפיא

7

דרוש אחריות ראלקו

קיבולת אחסון בליטרים ליטר 286 נפח כללי NO FROST מידות חיצוניות בס״מ 65- ע | 185- ג | 59.5- ר F דירוג אנרגטי מגירות 5 מדפי אחסון 3 אפשרות להפיכת דלת לבן FNT3685W מקפיא

FNT9673NP מקפיא קיבולת אחסון בליטרים ליטר 256 נפח כללי NO FROST מידות חיצוניות בס״מ 65- ע 171.4- ג 59.5- ר F דירוג אנרגטי מגירות 5 מדפי אחסון 2 בחלק העליון LED תאורת של המקפיא מייצר קרח חצי אוטומטי צג דיגטלי אפשרות להפיכת דלת נירוסטה מוברשת

קיבולת אחסון בליטרים ליטר 256 נפח כללי NO FROST מידות חיצוניות בס״מ 65- ע | 171.4- ג | 59.5- ר F דירוג אנרגטי מגירות 5 מדפי אחסון 2 בחלק העליון LED תאורת של המקפיא צג דיגיטלי מייצר קרח חצי אוטומטי אפשרות להפיכת דלת לבן FNT3674WP מקפיא

8

דרוש אחריות ראלקו

תנורים

9

תנורים משולבים

HGN8433X תנור

ס״מ 50 תנור משולב 60- ע 85- ג 50- ר ליטר 55 תוכניות 6 מעברי גז 4 תוכנית טורבו מכסה ציפוי אמייל A דירוג אנרגטי לבן 9020W תנור

ס״מ דיגיטלי 60 תנור משולב 60- ע 85- ג 60- ר ליטר 72 תוכניות 8 מבער טורבו טורבו אקטיבי מכסה זכוכית דלת קרה זכוכיות ניתנות לפירוק 3

מגירת איחסון מכסה זכוכית A דירוג אנרגטי נירוסטה מוברשת

10

דרוש אחריות ראלקו

תנורים משולבים

HGN9533Z תנור סמ׳ 60 תנור משולב דיגיטלי 60- ע 85- ג 60- ר ליטר 72 תוכניות 8 טורבו אקטיבי משטח זכוכית תושבי סירים יצוקים ראשים יצוקים

HGN8333W תנור סמ׳ 60 תנור משולב דיגיטלי 60- ע 85- ג 60- ר ליטר 72 תוכניות 8 טורבו אקטיבי מבער טורבו מכסה זכוכית דלת קרה זכוכיות הניתנות 3 לפירוק

סמ׳ 60 תנור משולב דיגיטלי 60- ע 85- ג 60- ר ליטר 72 תוכניות 8 טורבו אקטיבי מבער טורבו מכסה זכוכית דלת קרה זכוכיות הניתנות 3 לפירוק HGN9333Z תנור

גריל מסתובב ניקוי קטליטי דלת קר ה זכוכיות ניתנות 3 לפירוק מגירת אחסון A דירוג אנרגטי שחור

מגירת איחסון מכסה זכוכית A דירוג אנרגטי לבן

מגירת איחסון מכסה זכוכית A דירוג אנרגטי שחור

11

דרוש אחריות ראלקו

HDWN8133X תנור סמ׳ 60 תנור דו תאי משולב 60- ע 85- ג 60- ר תנור בעל שני תאי אפייה ליטר 35 נפח תא עליון ליטר 44 נפח תא תחתון זכוכיות ניתנות לפירוק 3 תוכנית טורבו + תוכניות 7 אפשרות להפעלת שני התאים בו זמנית הצתה אלקטרונית למבערים מכסה זכוכית A דירוג אנרגטי נירוסטה

HDWN8133B תנור סמ׳ 60 תנור דו תאי משולב 60- ע 85- ג 60- ר תנור בעל שני תאי אפייה ליטר 35 נפח תא עליון ליטר 44 נפח תא תחתון זכוכיות ניתנות לפירוק 3 תוכנית טורבו + תוכניות 7 אפשרות להפעלת שני התאים בו זמנית הצתה אלקטרונית למבערים מכסה זכוכית A דירוג אנרגטי שחור

12

דרוש אחריות ראלקו

כיריים | תנורים בנויים

תנור גומחא ליטר 72 תוכניות 9 מסילה טלסקטפית 1 ROEN8205IL תנור

תנור גומחא ליטר 72 תוכניות 8 רשת + תבניות 2 טורבו אקטיבי דלת קרה זכוכיות הניתנות 3 לפירוק A דירוג אנרגטי שחור ROEN8005BIL תנור

רשת + תבניות 2 זכוכיות ניתנות 3 לפירוק טורבו אקטיבי דלת קרה A+ דירוג אנרגטי זכוכית שחורה

13

דרוש אחריות ראלקו

להבות 4 הצתה אלקטרונית SABAF מבער ווק 51- ע 58- ר ס״מ 56 x 49 מידות לחיתוך נירוסטה מוברשת GEN92424E כיריים

תנור גומחא דיגיטלי ליטר 75 תוכניות 8 מסילה טלסקופית 1 רשת + תבניות 2 זכוכיות הניתנות 3 לפירוק גב קטליטי טורבו אקטיבי דלת קרה A דירוג אנרגטי נירוסטה מוברשת OZN9321X תנור

14

דרוש אחריות ראלקו

מדיחים

15

GVN209P8 מדיח ליטר למחזור הדחה 9.5 צריכת מים J-tech inverter מנוע תוכנית לניקוי עצמי + תכניות 8

GVN409P8 מדיח ליטר למחזור הדחה 9 צריכת מים J-tech inverter מנוע תוכנית לניקוי עצמי + תכניות 8 POWER WASH ממטרת תוכנית חצי כמות/טיימר שעות 24 השהייה עד צג דיגיטלי פאנל הפעלה בעברית מערכות כלים 14 סלסלה נוספת עליונה לסכו״ם אינטגרלי מלא 54.8- ע 82- ג 59.8- ר E דירוג אנרגטי

POWER WASH ממטרת תוכנית חצי כמות/טיימר שעות 24 השהייה עד צג דיגיטלי פאנל הפעלה בעברית מערכות כלים 14 אינטגרלי מלא 54.8- ע 82- ג 59.8- ר E דירוג אנרגטי

אינטגרלי מלא

אינטגרלי מלא

GIN209P8X מדיח ליטר למחזור הדחה 9.5 צריכת מים J-tech inverter מנוע תוכנית לניקוי עצמי + תכניות 8 מערכות כלים 14

POWER WASH ממטרת תוכנית חצי כמות/טיימר שעות 24 השהייה עד צג דיגיטלי פאנל הפעלה בעברית חצי אינטגרלי 54.8- ע 82- ג 59.8- ר

חצי אינטגרלי

E דירוג אנרגטי פאנל נירוסטה

16

דרוש אחריות ראלקו

Free Standing | מדיחים

תוכניות 5 מערכות כלים 13 60- ע 85- ג 60- ר כמות 1/2 תוכנית 3,6,9 טיימר השהיה דירוג אנרגטי E לבן LDF30210W מדיח

תוכניות 5 מערכות כלים 13 60- ע 85- ג 60- ר כמות 1/2 תוכנית 3,6,9 טיימר השהיה E דירוג אנרגטי נירוסטה LDF30210X מדיח

GSS219P6X מדיח מדיח צר ליטר למחזור הדחה 10 צריכת מים לחצן חצי כמות + תכניות 6 צג דיגיטלי פאנל הפעלה בעברית מערכות כלים 10 מדפים בעלי גובה מתכוונן לספלים 57- ע 85- ג 45- ר E דירוג אנרגטי נירוסטה מוברשת

17

דרוש אחריות ראלקו

GSN209P8X מדיח ליטר למחזור הדחה 9.5 צריכת מים J-tech inverter מנוע תוכנית לניקוי עצמי + תוכניות 8 צג דיגיטלי פאנל הפעלה בעברית מערכות כלים 14 נוספת POWER WASH ממטרת

GSN409P8X מדיח ליטר למחזור הדחה 9 צריכת מים J-tech inverter מנוע תוכנית לניקוי עצמי + תוכניות 8 צג דיגיטלי פאנל הפעלה בעברית מערכות כלים 14 סלסלה עליונה לסכום נוספת POWER WASH ממטרת

לחצן חצי כמות/טיימר שעות 24 השהייה עד 57- ע 85- ג 59.8- ר E דירוג אנרגטי נירוסטה מוברשת

לחצן חצי כמות/טיימר שעות 24 השהייה עד 57- ע 85- ג 59.8- ר E דירוג אנרגטי נירוסטה מוברשת

GSN209P8W מדיח ליטר למחזור הדחה 9.5 צריכת מים J-tech inverter מנוע תוכנית לניקוי עצמי + תוכניות 8 צג דיגיטלי פאנל הפעלה בעברית מערכות כלים 14 נוספת POWER WASH ממטרת

לחצן חצי כמות/טיימר שעות 24 השהייה עד 57- ע 85- ג 59.8- ר E דירוג אנרגטי לבן

18

דרוש אחריות ראלקו

מכונות כביסה ומייבשים

19

דרוש אחריות ראלקו

מכונת כביסה 7107W ק״ג 7 סל״ד 1000 פאנל הפעלה בעברית צג דיגיטלי תוכניות, 15 דקות 14 תוכנית קצרה תוף נירוסטה מידות חיצוניות בס״מ 49- ע 85- ג 60- ר D דירוג אנרגטי

מכונת כביסה LWF7109W

ק״ג 7 סל״ד 1000 פאנל הפעלה בעברית צג דיגיטלי תוכניות, 15 דקות 14 תוכנית קצרה תוף נירוסטה מידות חיצוניות בס״מ 49- ע 84- ג 60- ר D דירוג אנרגטי

20

דרוש אחריות ראלקו

מכונות כביסה ומייבשים

ק״ג 8 סל״ד 1200 פאנל הפעלה בעברית צג דיגיטלי תוכניות, 15 דקות 14 תוכנית קצרה תוף נירוסטה מידות חיצוניות בס״מ 59- ע 84- ג 60- ר C דירוג אנרגטי מכונת כביסה LWF8107W

מכונת כביסה LWF384417W ק״ג 8 J-tech inverter מנוע סל״ד 1400 פאנל הפעלה בעברית STEAM תוכנית צג דיגיטלי תוכניות, 16 דקות 14 תוכנית קצרה

תוכנית קיטור תוף נירוסטה

מידות חיצוניות בס״מ 59- ע 84- ג 60- ר C דירוג אנרגטי

21

דרוש אחריות ראלקו

TXU570WPX מייבש ק״ג 7 מייבש NTC חיישני 60- ע 85- ג 60- ר תוכניות 15 2500W B דירוג אנרגטי תוף נירוסטה פאנל הפעלה בעברית צג דיגיטלי מעבה (קונדנסור) דלת אטומה

TGA170PZ מייבש ק״ג 7 מייבש NTC חיישני 60- ע 85- ג 60- ר תוכניות 15 2200W C דירוג אנרגטי תוף נירוסטה פאנל הפעלה בעברית צג דיגיטלי

TGU572WRX מייבש ק״ג 7 מייבש NTC חיישני 58.9- ע 84.6- ג 60- ר תוכניות 15 2500W B דירוג אנרגטי פנימית LED תאורת תוף נירוסטה מעבה (קונדנסור) דלת שקופה

22

דרוש אחריות ראלקו

מכונות כביסה ומייבשים

TGU582WRX מייבש ק״ג 8 מייבש NTC חיישני 58.9- ע 84.6- ג 60- ר תוכניות 15 2500W B דירוג אנרגטי בתוף המייבש LED תאורת תוף נירוסטה מעבה (קונדנסור) דלת שקופה

TGA180PZ מייבש ק״ג 8 מייבש NTC חיישני 60- ע 85- ג 60- ר תוכניות 15 2200W C דירוג אנרגטי תוף נירוסטה פאנל הפעלה בעברית צג דיגיטלי

TXU580WTX מייבש ק״ג 8 מייבש NTC חיישני 60- ע 85- ג 60- ר תוכניות 15 2500W B דירוג אנרגטי תוף נירוסטה פאנל הפעלה בעברית תאורה פנימית צג דיגיטלי מעבה (קונדנסור) דלת שקופה

23

דרוש אחריות ראלקו

ק״ג 8 מייבש NTC חיישני 59- ע 85- ג 60- ר תוכניות 15 900W A++ דירוג אנרגטי תוף נירוסטה פאנל הפעלה בעברית פנימית LED תאורת צג דיגיטלי מעבה (קונדנסור) דלת שקופה חדשנית לשימוש חוזר באוויר חם לחיסכון בחשמל וייבוש בטמפרטורה נמוכה לשמירת איכות הבגד TGE583WTX מייבש טכנולוגייה Heat Pump מייבש

ק״ג 9 מייבש NTC חיישני 59- ע 85- ג 60- ר תוכניות 15 900W A++ דירוג אנרגטי תוף נירוסטה פאנל הפעלה בעברית פנימית LED תאורת צג דיגיטלי מעבה (קונדנסור) דלת שקופה חדשנית לשימוש חוזר באוויר חם לחיסכון בחשמל וייבוש בטמפרטורה נמוכה לשמירת איכות הבגד TGE593WTX מייבש טכנולוגייה Heat Pump מייבש

TGU592WTX מייבש ק״ג 9 מייבש NTC חיישני 60- ע 85- ג 60- ר תוכניות 15 2500W B דירוג אנרגטי תוף נירוסטה פאנל הפעלה בעברית פנימית LED תאורת צג דיגיטלי מעבה (קונדנסור) דלת שקופה

24

דרוש אחריות ראלקו

ט.ל.ח, תמונות להמחשה בלבד.

58001 אזור 31 המצודה WWW.RALCO.CO.IL

התמונות להמחשה בלבד ט.ל.ח

דרוש אחריות ראלקו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker