פרופיטזון | הסיפור שלנו

2019 2020 2021

קופצים בזמן כי עבדנו רוב הזמן ולא היינו עסוקים בצילום...

202 0

201 9 גל ואני במפגש משקיעים ראשון בישראל אחרי שפרופיטזון הוקמה

פגישת בעלי המניות בונים אסטרטגיות ומכוונים הכי גבוה שאפשר!

202 1 גייסתי משקיעים לפרופיטזון מספרד

חופשה במקסיקו טל (אחד השותפים) ואני בחופשה במקסיקו. צריך גם לדעת להנות בחיים

ProfitZon | פרופיטזון

11

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease