פתח תקווה | מה שקרה בעיר, 2024

פועלים להשלמת פערים בכוח אדם במוסדות החינוך

עם התהליך שנערך בחינוך העל יסודי, ליצירת שפה ודיוק התהליכים החינוכיים ע"פ שלושת העוגנים בהובלת התפיסה של ארגון בית ספרי – משמעותי, רלוונטי ופרסונלי, ובתוך כך קליטה והכשרה של צוות מורים חדש העונה על הפער הקיים היום במצבת כוח האדם בכלל בתי הספר, על הכשרה מדויקת, מתן כלים איכותיים וליווי צמוד.

סטארט אפ כבר בבית הספר עיריית פתח תקווה פועלת בשנים האחרונות להשלמת פערים בכל הקשור לכוח אדם איכותי במוסדות החינוך, החל מגני הילדים וכלה בתיכונים, החל מסייעות, תומכות חינוך, וכלה במורים.ות ומנהלים. ות! העירייה פעלה לקידום עתודה ניהולית בעיר, ביצעה שיתופי פעולה עם סמינר הקיבוצים להסבת אקדמאים, שיתופי פעולה עם בית ברל, תיגמול מורים צעירים, טיפוח ההון האנושי ועוד. האגף לחינוך על יסודי מקדם פיילוט ייחודי לפיתוח ההון האנושי בבתי הספר, בניית מודלים מותאמים של בחירה וגיוס אנשי חינוך איכותיים, קליטה מיטבית בבית הספר של הצוות בארגון well being וטיפוח ה הבית ספרי, לרבות פיתוח אישי, פיתוח מתודות בית ספריות ומתן מענה לרווחת העובדים בבית הספר. המיזם, ראשון מסוגו, מתקיים בהובלת האגף לחינוך על יסודי בעיריית פ"ת בניהולה של ד"ר ירדנה חדד, ובשיתוף מכון מופת, סמינר הקיבוצים, מחוז תל אביב במשרד החינוך, חברת פילת והפסג"ה פתח תקווה. בשלב זה מדובר בפיילוט המלווה בצוות היגוי מגוון ומקצועי ובמחקר אקדמי בהנחיית פרופ' חן שכטר וד"ר גדי ביאליק. בנוסף, מתוך כלל בתי הספר בחינוך העל יסודי, נבחרו ארבעה בתי"ס שיקבלו ליווי צמוד, ממוקד ופרטני. מיזם זה משתלב

לטכנולוגיות שונות לפתרון אתגרים, יכירו את השלבים לפיתוח מיזם טכנולוגי ראשוני ויעבדו ביחד על יצירת אבטיפוס פיסי או דיגיטלי. אירוע הסיום החגיגי ייערך באפריל.

המשתתפים הרבים שהגיעו, אבא במדים, סבא עם נכדו, אימהות ואבות שהתפנו מכל עיסוקיהם ובחרו בעת הזו להצטרף למסע למידה משותף עם ילדיהם. במהלך המפגשים הבאים, הילדים וההורים יחשפו

החלה התכנית סטארט-אפ משפחתי - באגף לחינוך יסודי בניהולה של טלי טולדנו. מדובר בתכנית הייחודית לעיר פתח תקווה, המתבצעת בשיתוף תעשיידע - עמותה חינוכית לקידום החינוך. באירוע הפתיחה נערך האקתון במסגרתו הילדים .Design Thinking וההורים התנסו בסדנת בסדנה זו, המשתתפים נחשפו לסוגים של יוזמות ולמושגים ועקרונות של עולם היזמות החברתית. התנסו בתהליך חשיבה מעצים בקבוצות קטנות והחלו באיתור אתגרים חברתיים. הילדים הצעירים שיתפו פעולה באורח מרשים. גילו התמצאות בבעיות השעה, נחשפו למאפייני הקהילה העירונית, העלו רעיונות יצירתיים ונהנו במיוחד מחיזוק הקשר הבינאישי עם הוריהם השותפים לתהליך. היה מרגש בין

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online