פתח תקווה | מה שקרה בעיר, 2024

אושרה להפקדה תכנית הכוללת את שימור בית הדפוס ומבני מורשת נוספים ברחוב חובבי ציון!

בלב המושבה, יאפשר להנגיש את המורשת העירונית לקהל ולהרחיב את היצע אפשרויות התרבות במרכז העיר.

תשמר גם את עצי האקליפטוס הוותיקים שנמצאים בסמוך לבית הדפוס. בשנים הקרובות לב המושבה יעבור תהליך התחדשות משמעותי וישנה את פניו. זאת בנוסף לפרויקטים הרבים שהעירייה קידמה במרכז העיר, לרבות מעונות סטודנטים, שדרוג מדרחוב ההגנה וחידוש רחובות רבים אחרים בלב המושבה, הקמת מוקדי תרבות ופנאי ועוד. שדרוג ושימור המבנים ההיסטוריים

הוועדה המקומית פתח תקווה אישרה להפקדה את פרוייקט "בית הדפוס". התכנית ממוקמת בחלקו העורפי של רחוב חובבי ציון, בלב המושבה, ומשתרעת מ"ר. במסגרת 900 על שטח של כ- יחידות 30 התכנית יוקם בניין חדש ובו דיור וחניון תת קרקעי, וכן יבוצעו עבודות 2 שימור במבנה בית הדפוס ההיסטורי וב מבנים הנמצאים בחזית רחוב חובבי ציון: בית חלבנה ניידיץ ובית פישצנר. התכנית

הוועדה המחוזית קיימה דיון בהפקדת התכנית - התחדשות עירונית 38 שתחליף את תמ"א

בראייה כוללת בשל החלטת הממשלה על ביטול תמ"א , הוועדה המחוזית קיימה דיון לקראת 38 הפקדת התכנית החלופית שיזמה עיריית פתח תקווה והרשות להתחדשות עירונית. התכנית החדשה תאפשר לקדם תכנית בניינית בראייה כוללת על האזור, תוך מתן דגש על פיתוח מבני ציבור וחינוך, תשתיות תחבורה, הרחבת דרכים, מסחר ושטחים ירוקים. זאת בשונה מהתכנית תמ"א הישנה שקידמה התחדשות בראייה 38 צרה על הבניין הבודד בלבד. בהתאם לכך, התכנית החדשה תאפשר לאחד מספר מגרשים בפרויקט אחד שבו יוקמו כל התשתיות הציבורית הנדרשות, תוך העדפה לקידום פרוייקטים במסלול של הריסה ובניה. בנוסף, התכנית תאפשר לווסת את היקף הבנייה בהתאם ליכולת הקיבולת בכל רחוב - ככל שהפרויקט יוקם בסמוך לציר ראשי ובקרבה לתחבורה ציבורית, רכבת קלה או המטרו בעתיד, יהיה ניתן להגדיל את נפחי הבניה. לחילופין, פרוייקטים ברחובות פניימים

) 1980 מבני מגורים (שנבנו לפני 2500 כ שעשויים להזדקק בעתיד לחיזוק או התחדשות. בשל האצת ההתחדשות העירונית בשנים האחרונות, מאות מבנים נמצאים כבר היום בשלבים שונים של בקשה להיתר ורבים אחרים כלולים בתכניות פינוי בינוי.

יוקמו בנפחי בניה קטנים יותר. התכנית החדשה תאפשר גם הוספת חזית פעילה היכן שניתן כגון: מעון יום, גני ילדים, ספריה, מסחר ועוד. בנוסף, התכנית מייצרת עידוד התחדשות בשכונות הוותיקות ובמרכז העיר, תוך שמירה על מאפייני המרקם הקיים. במסגרת הכנת התכנית, איתרה העירייה

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online