פתח תקווה | טלפונים ומיילים של מינהל החינוך

מהדורה דיגיטלית

טלפונים של מינהל החינוך לטיפול ומענה בפניות שונות

מינהל החינוך

7:15 ( החל מהשעה 1.9.23) מענה טלפוני ביום שישי הקרוב 7:30-15:30 באמצע השבוע

אגף מינהלה – הסעים, מלווים בהסעות, סייעות שם קרין אוחיון קרין אוחיון תפקיד טלפון מנהלת אגף מנהלה 9055035

מייל karino@PTIKVA.ORG.IL

9052563/2

ורד זריהן

מזכירת אגף מנהלה

veredsh@ptikva.org.il

ilanito@ptikva.org.il

9052557

אילנית עובד

מנהלת מחלקת הסעים

Helib@ptikva.org.il

9052240

חלי ברוורמן

מנהלת מדור הסעים ח"מ

9052557

michalla@ptikva.org.il

מיכל לביא

מחלקת הסעים ח"מ

ס.מנהלת מחלקת הסעים חינוך רגיל 9052558

ilanitshab@ptikva.org.il

אילנית שבתאי

9113785

shelleyz@ptikva.org.il

שלי שפלינברום

מחלקת הסעים חינוך רגיל

9052386

shiranam@ptikva.org.il

שירן אמזלג

מחלקת הסעים חינוך רגיל

קרין אוחיון ס.מנהלת מחלקת מלווים וכ"א

אורית ניסים

9052386

oritn@ptikva.org.il

אוריאן תדיר

מנהלת מחלקת כ"א

9113969

oriyant@ptikva.org.il

ציפי זלצברג

מחלקת כ"א

90525910

zipizal@ptikva.org.il

בטי חסיד

מנהלת כ"א חינוך חרדי

9112499

bettyh@ptikva.org.il

מאיר הנדלסמן

מנהל מחלקת חינוך חרדי

9052542

meirh@ptikva.org.il

אבי דאלי

מנהל מחלקת שרותי בתי ספר

9052573

avid@ptikva.org.il

אגף יסודי

שם

תפקיד

טלפון

מייל

קרין אוחיון פקידת רישום

9052790

diklap@ptikva.org.il

דקלה פפטא

9113731

עינת שרים

ס. מנהלת מח' רישום יסודי ממד

einatsh@ptikva.org.il

veredy@ptikva.org.il

9052560

ורד יוסף

מנהלת מח' רישום יסודי מ"מ

hanil@ptikva.org.il

9112144

חני לוי

ס. מנהלת אגף יסודי

9052680

ilanith@ptikva.org.il

אילנית חרד

מזכירת אגף יסודי

אגף על יסודי – חטיבות ותיכוניים

שם

תפקיד

טלפון

מייל

קרין אוחיון ס. מנהלת האגף לחינוך על יסודי

iritle@ptikva.org.il

עירית לדרברג

03-9052295

tovith@ptikva.org.il

טובית חנגל

מזכירת האגף

03-9286809

einatto@ptikva.org.il

עינת טובים

מח' רישום חמ"ד

חינוך מיוחד

שם

תפקיד

טלפון

מייל

קרין אוחיון מנהלת אגף חינוך מיוחד

סבטלנה אודוביקוב

03-9053105

svetlanau@ptikva.org.il

03-9113940

meirak@ptikva.org.il

מאירה קרישבסקי

סגנית מנהלת אגף

VeredBa@ptikva.org.il

ורד בראון

מזכירות אגף חינוך מיוחד

03-9113943

michalmos@ptikva.org.il

מיכל משה

מזכירות אגף חינוך מיוחד

03-9113944

zehavav@ptikva.org.il

רכזת ועדות גני ילדים

03-9113939

זהבה וילדרמן

03-9407224

estifr@ptikva.org.il

אסתי פרידמן

מנהלת מחלקת גנ"י חנ"מ

03-9053166

mirac@ptikva.org.il

הן מירה

אחראית הסעות גנ"י חנ"צ

גני ילדים

תפקיד

טלפון

מייל zehavitn@ptikva.org.il sharonc@ptikva.org.il

03-9053149 03-9113809 03-9052393 03-9052692 03-9113974 03-9113657 03-9052691 03-9052396

מזכירות

ganim@ptikva.org.il meitalb@ptikva.org.il

רישום

liorak@ptikva.org.il zehavitn@ptikva.org.il

כוח אדם

שירות פסיכולוגי

שם

תפקיד

טלפון

מייל anatav@ptikva.org.il

03-9290459

ענת אביב

מוקד מזכירות

לש ת מנהל מינהל החינוך

שם

תפקיד

טלפון

מייל RUTHB@PTIKVA.ORG.IL

03-9052294

רות בן שטרית

ה מנהלת לש

03-9052254

etil@ptikva.org.il

אתי דותן

עוזרת מנהל המינהל

בי"ס אמיר

בי"ס נתן יונתן

שש שנתי יצחק שמיר

שש שנתי ארנס

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker