פתח תקווה | עיקרי תכנית עבודה 2023

מהדורה דיגיטלית

אגף לתכנון אסטרטגי

עיקרי תכנית עבודה 2023 פתח תקווה - עיר מטרופולין

המשלבת חדשנות ופיתוח אורבני מתקדם, עם שימור מורשת מפוארת

עיריית פתח תקווה אגף לתכנון אסטרטגי פתח תקווה ישראל פורמה יועץ ארגוני בליווי: חגית וינגרטן עיצוב גרפי:

1

תכנית העבודה כפופה לשינויים על פי שיקול דעת הבלעדי של העירייה ובהתאם לצרכי העירייה מעת לעת, ובכפוף לתקציב. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין הפעילות המופיעה בספר תכניות העבודה לזו המופיעה בספר התקציב, יקבע ספר התקציב. עיקרי תכנית עבודה 2023

תוכן עניינים

אגף לתכנון אסטרטגי

6 31 35 37 71 83

- תמצית קווי אופק 2030 חזון העיר תולדות העיר - נתונים סטטיסטיים 2023 עיקרי תכנית עבודה יחידות מטה גזברות - הנהול הכספי מינהל הנדסה מינהל חינוך

113 146 170 214 240

מינהל תרבות מינהל קהילה מינהל שפ"ע (שיפור פני עיר) מינהל תפעול

3

מחוייבים לשירות איכותי לתושב/ת

רגישות בשירות •ליווי הלקוחות עד מציאת הפתרון המתאים •זיהוי והבנת צרכי הלקוחות •יש עם מי לדבר - מתן מענה אישי ואנושי •טיפול בלקוחות מתוך אכפתיות

אמינות •שירותים יענו על פי דרישות פורמליות •שמירה על מערכת מתפקדת ואיכותית •הקפדה על דיווח ומידע •התנהלות ישרה וכנה מול הלקוחות

מחויבים לשירות מיטבי ואיכותי ללקוחות שלנו תושבי ותושבות העיר, בעלי/ות העסקים וכל הבאים/ות בשערי העיר

זמינות •ניהול ערוצי התקשורת במערכת אחת •קבלת מידע נגיש ממערכת תומכת •מתן מענה מהיר ומדויק בזמן אמת

שקיפות •ניהול התקשורת עם הממשקים השונים בצורה אפקטיבית •טיפול בלקוחות באופו מקצועי אחראי וענייני •יידוע הלקוחות בכל המידע הנדרש •מתן מידע לגבי ההחלטות שמתקבלות

"אני מאמין במדיניות דלת פתוחה ומיישם מדיניות זו בכל יום"

ראש העיר

4

אגף לתכנון אסטרטגי

5

חזון העיר

עשרת קווי האופק

חינוך

תרבות

אורבניות תוססת

תחבורה בת קיימא

עסקים, תעשיה הייטק

קהילה

קיימות ואיכות הסביבה

התחדשות עירונית

פיתוח מתחמים חדשים מגורים

איכות חיים

6

אגף לתכנון אסטרטגי

מתחמי מגורים חדשים

הקמת שכונות מגורים חדשות – דגש על: איכות המגורים •

שטחים לפעילות פנאי • מרחב ציבורי מטופח • מבני ציבור ושטחי מסחר • נגישות תחבורתית •

פיתוח מתחמים חדשים

8

אגף לתכנון אסטרטגי

פיתוח מתחמים חדשים למגורים

נוף ירקון סירקין

צפון העיר

*הדמיות

9

התחדשות עירונית

תקומה

עמישב

לב המושבה בילוי ומגורים

אחדות

*הדמיות

10

אגף לתכנון אסטרטגי

התחדשות עירונית

נדבך מרכזי בתכנון העתידי: שיפור איכות חיי התושבים בשכונות הוותיקות • מעבר מדירות קטנות וישנות למבנים חדשים ואסתטיים • שדרוג הסביבה הפיזית • שיפור הבטיחות •

11

התחדשות עירונית

ורבר

קרול

יוספטל

*הדמיות

12

אגף לתכנון אסטרטגי

עסקים תעשיה והייטק

קידום ופיתוח אפשרויות תעסוקה לתושבי העיר וסביבתה: הרחבה ושדרוג אזורי תעסוקה קיימים. • פיתוח אזורי תעסוקה חדשים עם תשתיות מתקדמות. • טיפוח ושדרוג תשתיות פיזיות ודרכי גישה. • ליווי וסיוע לעסקים חדשים. • עידוד מפגשים וכנסים להעשרת הידע. • פיתוח תרבות פנאי משולבת באזורי עסקים. •

13

עסקים תעשיה והייטק

מרכז עסקים פארקטק (קריית אריה)

פארק עסקים ירקון

*הדמיות

14

אגף לתכנון אסטרטגי

עסקים תעשיה והייטק

מרכז עסקים סטארטסיב (רמת סיב)

*הדמיות

תחבורה להסעת המונים

מסופים לאוטובוסים

רכבות קלות - נת"ע

צירים לשבילים ברחבי העיר

שבילי אופניים ברחבי העיר

*הדמיות

16

אגף לתכנון אסטרטגי

תחבורה להסעת המונים

תקודם תחבורה ציבורית יעילה ומותאמת לצרכי התושבים: קווי תחבורה ציבורית מהשכונות לצירי תנועה מרכזיים. • אמצעי תחבורה "קלים" מהשכונות למוקדי המסחר. • דרכי גישה וקווי תחבורה למרכזי הבילוי. • שילוב בין אוטובוסים לרכבת הקלה. • שילוב תחנות עם המטרו העתידי. • מרחב אורבני ממותן תנועה – מעודד הליכה ותנועה לא מוטורית. • שיפור הגישה מהמטרופולין לאזורי התעסוקה בעיר. •

17

תחבורה להסעת המונים

גשר דרך רבין - ז'בוטינסקי

מטרו

גשר גרניט

גשר האגם - הרב מלכה

*הדמיות

18

אגף לתכנון אסטרטגי

תרבות

היצע עשיר של מופעים, אירועי תרבות ומקומות בילוי: אירועים ומופעים לקהל הצעיר. • מרכזי תרבות ובילוי באזורים קיימים ובמתחמים חדשים. • אתרי מורשת כמוקדי תרבות ופעילות. •

מרחבי עבודה לאמנים ויוצרים. • פסטיבלים ארציים ובינלאומיים. • קריית המוזיאונים כמרחב תרבות תוסס ופעיל. • תיירות של מורשת, ציונות ובניית הארץ. •

19

תרבות

קונסרבטוריון

משכן השירים

קולנוע היכל

מוזיאון המעברות

מרכז קונגרסים- אזור נוף ירקון (סירקין)

*הדמיות

20

אגף לתכנון אסטרטגי

חינוך

עידוד מצוינות, חדשנות, יזמות ויצירתיות: היצע רחב של שיטות לימוד – פורמלי ובלתי פורמלי. • לימודי העשרה מותאמים לכל האוכלוסיות. • חידוש המרחב הפיזי בבתי הספר – התאמתו ללמידה מתקדמת. • מגמות וחוגים יותאמו לצרכי הדור הצעיר. • תמיכה וליווי של תלמידים מתקשים ושל מחוננים. • יפתחו מרכזים אקדמיים חדשניים ומובילים. •

21

חינוך

שנתי כפר גנים 6 ממ"ד

מרכז מחוננים

גן ילדים הרב ניסים יצחק ומרכז קהילתי

מעון אם המושבות

מעון יום כפר גנים

כיתות הרב משורר הדר גנים 9 מעונות יום

*הדמיות

22

אורבניות תוססת

אגף לתכנון אסטרטגי

עיר של בילוי והנאה לכל הגילאים: פיתוח מרכז העיר כמקום בילוי מושך ותוסס. • שיקום ושחזור אתרי מורשת כמוקדי תיירות ובילוי. • שיקום והתחדשות של רחובות מסחריים. • התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות. • פיתוח מרחבים פיזיים משולבים – מגורים, מסחר ותעסוקה. • טיפוח המרחב הציבורי כמקום בטוח, אסטטי ומזמין. •

23

אורבניות תוססת שחם, סיבים, ב.ס.ר, גלובל, רשת ביט, רשת עזריאלי ולב המושבה. מרכזי בילוי:

24

אגף לתכנון אסטרטגי

קהילה

עיר היוצרת מרקם חברתי מאוזן מבוסס על מגוון אוכלוסיות: ערבות הדדית וסיוע לנזקקים ולחלשים. • עידוד מעורבות ויוזמות של תושבים. • קהילות מגוונות הפועלות בכבוד הדדי. •

עידוד פעולות ופרויקטים מבוססי מתנדבים. • שימוש במבנים עירוניים לפעילות קהילתית. • קידום פעילות ספורטיבית – עממית והישגית. • חיזוק מערך שירותי הרווחה - כמענה למגוון הצרכים של האוכלוסייה הנזקקת. • מענה לצרכי הצעירים – תעסוקה, השכלה, יזמות, הורות, זוגיות. • סיוע לעולים חדשים – תעסוקה, שפה, מיצוי זכויות, תרבות ושילוב בקהילה. •

25

קהילה

מרכז קהילתי הדר גנים

מרכז קהילתי כפר גנים א'

קרית ספורט: אולם התעמלות מכשירים ואולם התעמלות אומנותית

מרכז קהילתי פסגת הדר

*הדמיות

מרכז קהילתי לב המושבה (נורדאו)

26

אגף לתכנון אסטרטגי

קיימות ואיכות סביבה

עיר המעודדת קיימות, טבע עירוני ואורח חיים בריא: חזות, טיפוח ותחזוקת המרחב הציבורי. • פיתוח פארקים ושטחים פתוחים ירוקים. • מתחם הירקון כאזור נופש ופנאי. • בריכות חורף ושטחי בר ירוקים בשכונות. • קידום תרבות קהילתית של שמירה על הסביבה. • הפעלת תוכניות לקידום אורח חיים בריא. • שמירה על המרחב הציבורי כמקום נקי, יפה ומזמין. • פיתוח יכולות לקידום חקלאות עירונית וייצור עצמי של חשמל. •

27

קיימות ואיכות סביבה

שילה וירקון + הקמת פארק הירקון ופיתוח נחל מזור

גינה קהילתית

הר אקולוגי בפארק הירקון

הקמת תאגיד לגיבוי אנרגיה

תאים פוטו - וולטאים על גגות ברחבי העיר

*הדמיות

28

איכות חיים

אגף לתכנון אסטרטגי

עיר בה חיים בסביבה מוגנת ובטוחה – בשגרה ובחירום: פיתוח מגוון ערוצי קשר עם התושב – דגש על אמצעים דיגיטליים. • מעקב בזמן אמת אחר מהירות ואיכות השירות. • סדר ציבורי ברמה גבוהה – אכיפה מהירה, רחובות מוארים, מרכז שליטה. • מוסדות חינוך – בטוחים, מוגנים ומתורגלים למצבי חירום. • מוכנות עירונית למצבי חירום – מבוסס חוסן קהילתי והיערכות גורמי הביטחון. • קידום חדשנות ואמצעים ל"עיר חכמה" – ניהול יעיל בזמני תגובה קצרים. •

29

איכות חיים

קאנטרי בצפון העיר ובשכונות נוספות

פארקים יחודיים ברחבי העיר

*הדמיות

30

אגף לתכנון אסטרטגי תולדות העיר ישן מול חדש

אנשים בלבד.... 617- דונם ו 3,400- – פתח-תקווה עולה למפה על שטח של כ 1878 שנת

תושבים.ות 277,232 - דונם וכ 36,000 – שטחה של פתח-תקווה עומד על 2023 שנת

תולדות העיר

מספר התושבים/ות בעיר לאורך השנים

אחוז מכלל האוכלוסיה

מספר תושבים 141,216

אחוז מכלל הע

מספר תושבים 76,982 141,384 57,448 275,814 25,351 52,398 72,413 80,449 48,617

מגדר

קבוצת גיל

)49.5%( )50.5%(

0-5 6-17 18-39 40-64 65+

נשים: גברים:

28% 5 1 % 21%

0-17 18-60

138,010 7 - אשכול סוציואקונומי קמ''ר 35.72 - שטח

+61 סה " כ

100%

400,000

2023 נכון לרבעון ראשון

300,000

279,228 278,299

275,157

272,998

2020

2021

2022

2023

87,324 כמות בתי אב: 2040 2030

32

אגף לתכנון אסטרטגי

פתח תקווה - התפתחות העיר

יחידות דיור ושטחי מסחר ותעסוקה

6,332,851

5,364,191

ŀ ⌠ĽĽĺ ⌠ńĿĹ lj

lj

4,574,494

3,925,034

Ŀ⌠Ľŀ ľ ⌠ĹŇĹ lj

lj

ľ ⌠ĿŃľ ⌠ľ Ňľ lj

lj

3,383,895

Ľ⌠Ňĺ Ŀ⌠켾 lj

lj

Ľ⌠ĽńĽ⌠ńŇĿ lj

lj

87,700

96,400

105,200

114,300

123,800

ńŃ⌠Ńěě lj

2025 lj

Ňŀ⌠ľěě lj

2030 lj

ĹěĿ⌠ĺ ěě lj

lj

2035 ĹĹľ ⌠Ľěě lj

lj

2040 Ĺĺ Ľ⌠ńěě lj

lj

2020

ĺ ěĺ ě

ĺ ěĺ Ŀ

ĺ ěĽě ĺ ěĺ Ŀ

ĺ ěĽĿ

ĺ ěľě

ĺ ěĺ ě

ĺ ěĽě

ĺ ěĽĿ

ĺ ěľě

יחידות דיור למגורים

שטחי מסחר ותעסוקה

פתח תקווה

34

אגף לתכנון אסטרטגי 2023 עיקרי תכנית עבודה

גזברות העירייה והאגף לתכנון אסטרטגי פועלים במשותף לקידום מדיניות ראש העירייה ולהטמעתה בתכנית העבודה של אגפי הרשות. זאת, מתוך ראייה כוללת של צורכי הציבור ויעדי הפיתוח העירוניים.

35

איש בעל תפקיד בכיר אמר:

מה שלא נמדד לא מנוהל מה שלא מנוהל לא קיים

36

אגף לתכנון אסטרטגי

יחידות מטה:

עוסקות בנושאים רוחביים הנוגעים לכלל היחידות העירוניות

אגף:

פיתוח הון אנושי הלשכה המשפטית תכנון אסטרטגי מוקד עירוני דוברות והסברה שוויון מגדרי פיתוח וחדשנות

תמיכות ומכרזים נהלים ובטיחות

37

38

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 פיתוח הון אנושי – תכנית עבודה ייעוד: המינהל לפיתוח הון אנושי אחראי להעניק שירותי מעטפת להעסקה וניהול עובדים, לקידום וטיפוח ההון האנושי, כאמצעי לשיפור השירות לתושב. זאת על ידי פיתוח מקצועי ואישי של העובדים והעובדות, הפעלת שירותים ואירועים התורמים לרווחת העובדים, וחיזוק תחושת השייכות שלהם לארגון. המינהל יעניק ייעוץ מקצועי וליווי אישי לכלל העובדים - לאורך כל תקופת העסקתם בארגון. המינהל יפתח תהליכים וכלים ניהוליים, כדי לסייע למנהלי ומנהלות העירייה להשיג את היעדים הארגוניים. מרכיבים בתמונת העתיד האופטימלית: המועמדים יהיו בעלי ידע וניסיון רלוונטיים לתפקיד, עם מאפייני אישיות כוח אדם איכותי ומתאים למגוון התפקידים – התואמים את הערכים והתרבות הארגונית של העירייה. מבוסס על הכישורים האישיים ונטיות תעסוקתיות – חוזקות, עוגני קריירה, הבנת הגורמים "לברק פיתוח אישי מוכוון עובד – בעיניים" של העובד / עובדת. לשיפור מעקב נוכחות עובדים, חיבור בין נתוני העובד לחישובי זכויות ושכר, בקרה למניעת ניגוד דיגיטציה של תהליכים – עניינים ומניעת הונאות. זכויות, הטבות, חובות, נהלים, תהליכים ואירועים, מופצים באופן שוטף באמצעים דיגיטליים. הנגשה ושקיפות מידע לעובדים – מיועדות למנהלים בכירים ואנליסטים. BI בכל תהליכי הניהול והבקרה, מערכות מערכות מחשב תומכות – במסגרת תהליכי ההתחדשות, שיפור השירות והנגשת המידע בעירייה, יוטמע הקוד האתי תרבות ארגונית וקוד אתי – של עובדי העירייה. פועל יוצא של תפיסה השמה את האינטרס הציבורי בראש מעייניה, ומכירה בחשיבות ובצורך להשתית קווי יסוד ערכיים, אשר יהוו תעודת זהות ארגונית וייקבעו את רף ההתנהגות המצופה מהעובדים.

39

2023 פיתוח הון אנושי – תכנית עבודה פיתוח הון אנושי – תכנית עבודה 2023 שם הפרויקט מדד - פעולה ( פירוט המשימה ) יעד 2023

לפי הצורך

מספר עובדים / ות ומנהלים / ות שישתתפו בקורסים מקצועיים ( מפע " מ / מרכז לשלטון מקומי ) מספר עובדים שציגו תובנות כתוצאה מהשתתפות בקורסים : מה למדתי ומה הערך המוסף לארגון

ארגון לומד – הכשרות , השתלמויות , אקדמיה , וקורסים מקצועיים לכל הדרגים , מותאמים לפערי הידע

30

לפי הצורך לפי הצורך לפי הצורך

מספר הכשרות והשתלמויות לכל הדרגים מספר הדרכות פנים ארגוניות לעובדים ועובדות מספר הכשרות לאגף חינוך : סייעים / ות בתי ספר מספר הכשרות לאגף חינוך : לבורנטים / ות מספר הכשרות לאגף חינוך : סייעם / ות גני ילדים

2

11

1

מספר הכשרות רווחה ושירותים חברתיים : בנושאים שונים מספר השתלמויות – כנסים שנתיים למנהלים והמנהלות חשיפת הקוד האתי - מספר סדנאות למנהלי מינהל התפעול ולמנהלי תאגידים חשיפת הקוד לעובדים - מספר סדנאות חשיפה למשחק הקוד האתי עדכאנוש – מספר מידעונים שיופקו לעובדים / ות

לפי הצורך

2

הטמעת הקוד האתי

2

3 1 3

השקעה בעובד / ת – ערוצי מידע , הכשרות , עידוד מצוינות , מסלולי קידום , רווחה

קיום טקס מצטיינים ראש השנה

מספר פעולות גיבוש לעובדי ועובדות אגף משאבי אנוש

40

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 פיתוח הון אנושי – תכנית עבודה פיתוח הון אנושי – תכנית עבודה 2023 שם הפרויקט מדד - פעולה ( פירוט המשימה ) יעד 2023 השקעה בעובד / ת – ערוצי מידע, הכשרות, עידוד מצוינות, מסלולי קידום, רווחה מספר לומדות בנושאים שונים ( הטרדה מינית, בטיחות וכד )' 100 מספר כנסי עבודה לפי סקטורים ( תנאי העסקה וקריאת תלוש שכר) 100 מספר נהלי משאבי אנוש שיפורסמו בפורטל הארגוני 3 התייעלות – קיצור ושיפור תהליכים מספר נהלי עבודה פנים מחלקתיים שיעודכנו ויוטמעו בשיח מקצועי שוטף 6 התאמת המבנה הארגוני ביחידות לצרכים המשתנים - מספר תקנים שינוהלו בשוטף 6,000 חיזוק תחושת השייכות ושיפור הקשר - עובד מנהל מספר מפגשים קטנים וממוקדים הנהלה עובדים " משאבי אנוש עד אליך " לפי הצורך חיזוק הגאווה הארגונית – מפגש חשיפה לפרויקטים / עשייה שבוצעו ע " י בעלי תפקיד 1 ייעול תהליך גיוס מועמדים מספר הפרסומים שיופצו במסגרת תכנית המיתוג " לעבוד בעיריית פ " ת " 2 סיוע בגיוס שימור ופיתוח סייעות - בדיקת צרכים מול אגף החינוך 100% קליטת עובד / ת חדש / ה מעורבות מנהל ישיר בבחינת ההתאמה של העובד לתפקיד בפועל 100% שיחות עם העובד, שיקוף שביעות רצון מהתאמתו והשתלבותו בארגון 100% מספר לקחים שיופקו מהתפטרות עובדים בשנה הראשונה 12

41

2023 פיתוח הון אנושי – תכנית עבודה פיתוח הון אנושי – תכנית עבודה 2023 שם הפרויקט מדד - פעולה ( פירוט המשימה ) יעד 2023

שותפות בפיתוח פורטל עדכני לעובדי ועובדת הרשות - סיום פיילוט

100%

שימור ידע ארגוני – הקמת מערך ממוחשב לניהול ידע ביחידות תיעדוף רווחת העובד ויישום הזכויות על פי הסכמים

2

מספר פעמים שיחולקו תווי שי לחג לעובדים והעובדת בשיתוף ועד העובדים / ות הפצת סקר שביעות רצון לכלל העובדים לבחינת שביעות הרצון ותחושת השייכות לארגון בשלבים שונים כגון קליטה , קידום וכד ' יישום הסכמי שכר חדשים כגון פסיכולוגים , עובדים סוציאלים וסייעות מספר פעולות שיבוצעו למען רווחת העובדים והעובדות

100%

100%

לפי הצורך

42

אגף לתכנון אסטרטגי 2023 הלשכה המשפטית – תכנית עבודה ייעוד: הלשכה המשפטית אמונה על ניהול המערך המשפטי ומעניקה ליווי וייעוץ משפטי לראש הרשות, לסגניו, למועצת העיר ולוועדותיה, לעובדי העירייה- על כלל אגפיה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידיה של העירייה ובכל תחומי העשייה של הרשות המקומית - ניסוח ועריכת מכרזים לרכישת שירותים ומוצרים, ניסוח חוקי עזר וצווי ארנונה, טיפול בתביעות נזיקין כנגד העיריה, שמירה על זכויות העיריה במקרקעין גיבוש מדיניות אכיפה וכו'. התביעה העירונית מייצגת את המדינה מכוח הסמכה מאת היועץ המשפטי לממשלה, את העירייה והוועדה המקומית לתכנון ובניה, בהליכים משפטיים המוגשים נגדן ומטעמן בכל הערכאות המשפטיות. הלשכה המשפטית אמונה על יישום כללי המינהל התקין והסדרי ניגוד העניינים. מרכיבים בתמונת העתיד האופטימלית: כגון פיצולי דירה, ושימושים בשטחי ציבור, עבירות בהיקף נרחב הנראות לעין, קידום מיגור תופעות תכנוניות בלתי רצויות - ביצוע צווים על ידי הרשות לצורך הגברת הרתעה, קידום פתרונות יצירתיים לאכיפה. עסקים הגורמים או העלולים לגרום למפגעים סביבתיים או בטיחותיים, עסקים הומי הגברת האכיפה ביחס לעסקים מפרי חוק - אדם, עסקי מזון, אולמות אירועים, עסקים הגורמים למטרדים. מול ספקים ונותני שירותים, מתקיימת בפרקי זמן קצרים ומותאמים לצרכים העירוניים. הכנת מכרזים וחתימה על חוזים – מתקיים מנגנון מקדים ומהיר שמאפשר הבחנה ברורה בין תביעות המבוססות על טענות צודקות, תביעות נזיקין נגד העירייה – לבין תביעות סרק. מבוסס על שת"פ פורה עם גורמי העיריה השונים ומתן מענה יעיל, ענייני ומהיר. מאפשרת זיהוי מדויק ומהיר של ישויות משפטיות זהות המתנהלות מול מערכת אחודה למעקב וריכוז מידע – העירייה בתיקים שונים ונפרדים. כל התיקים והנתונים נמצאים במערכת מחשב המאפשרת ניהול ללא נייר, תוך ניהול דיגיטלי – שמירה על ממשקים על מערכות חיצוניות.

43

44

אגף לתכנון אסטרטגי 2023 הלשכה המשפטית – תכנית עבודה הלשכה המשפטית – תכנית עבודה 2023

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרויקט כתבי אישום

45 50

עבירות תכנון ובניה

גזרי דין שניתנו - במסגרת ימי משפטים

80

מספר תיקי חקירה שהתקבלו

תיקי פיקוח בנייה

60

מספר צווים מינהליים

11 30

מספר הסדרים מותנים

מספר כתבי אישום שהוגשו

מבנים מסוכנים

400

כתבי אישום

קנסות פיקוח רב תכליתי ווטרינריה

50 33 70 10

גזרי דין שניתנו בתיקי רע " ס ימי משפטים בבית משפט לעמ " ק

רישוי עסקים - כתבי אישום

רישוי עסקים - כתבי אישום

כתבי אישום חוק חינוך חובה חוזים בנושא אירועים ומופעים הארכות הגדלות ואישורי חוזים

ביקור סדיר

130

חוזים מול נותני שירותים

25 16

חוזים שונים

45

הלשכה המשפטית – תכנית עבודה 2023 2023 הלשכה המשפטית – תכנית עבודה

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרויקט

6 8

משכ " ל יועצים

מכרזים

37

סך מכרזים שפורסמו

13

חוזים שנחתמו מכח מכרז

130

חוזים אישיים - עובדים

חוזים

30

תביעות רכוש

תביעות נזיקין

110

נזקי גוף

32

תביעות קטנות

46

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 תכנון אסטרטגי – תכנית עבודה

ייעוד: קידום חשיבה רב תחומית על עתיד החיים בעיר פתח תקווה. סיוע למקבלי ההחלטות בגיבוש תכניות לטווח הבינוני והארוך, כך שאיכות החיים בעיר תשמש דוגמה ברמה הארצית והבינלאומית. זאת באמצעות הובלת תכנון אסטרטגי ותכנון שנתי בכל תחומי העשייה, הטמעת חזון ראש העיר והנהלת העירייה, זיהוי מגמות עומק, גיבוש תכניות אב נושאיות, הובלת מהלכים חוצי ארגון, זיהוי ממשקים, טיוב דפוסי עבודה והרחבת מעגלי השיתוף בתוך העירייה ומחוצה לה. מרכיבים בתמונת העתיד האופטימלית: , יגזרו מתכנון ארוך טווח וראיה אסטרטגית. תהליכי הביצוע בכל הנושאים של תכנון שנתי, בקרה והפקת לקחים - בסיס בעבודת העירייה. תרבות ארגונית יעשו שימוש שוטף בשירותי הייעוץ של האגף. היחידות העירוניות בנושאים שונים - בשיתוף פעולה עם אגפי העירייה. תכנון וקבלת החלטות יעשה על פי סטנדרטים עירוניים מחייבים, כך שלאגף תהיה השפעה דומיננטית על האגפים השונים. תכנון ארוך טווח יעמוד לרשות העירייה לצורך קבלת החלטות אופטימליות. מגוון מאגרי מידע

47

48

48

אגף לתכנון אסטרטגי

אגף לתכנון אסטרטגי – תכנית עבודה 2023 2023 תכנון אסטרטגי – תכנית עבודה

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרויקט

הקמת מערך תכניות עבודה לכלל אגפי העירייה שיפורים במערכת תכניות העבודה - ממשק לאגפי עירייה ביצוע בקרות רבעוניות לתכניות עבודה - מול האגפים איסוף וניתוח נתונים לגבי בניה והרחבה של מוסדות חינוך - לפני הגשתם למשרד החינוך הגשת מסמכי צרכים למשרד החינוך - מיוחד, יסודי, על יסודי, גני ילדים ורשת המוכר שאינו רשמי מעקב אחר פרסומים ארציים, ניתוח המידע הנוגע לפתח תקוה והעברתו לראש העיר ולדוברות

מערכת לתכניות עבודה

52 52

2 5

מסמכי צרכים למשרד החינוך

5

ניתוח פרסומים

15

עדכון מערכת רישום האוכלוסין מדי חודש

מערכת רישום אוכלוסין

12

הפקת דוחות אוכלוסייה ומיידעים נוספים לאגפים - כל רבעון

דוחות אוכלוסייה ונושאים כלליים

4

שימוש שוטף במערכת טכנולוגית חדשה עבור נתוני אוכלוסייה - BI - דוחות על פי דרישה

מערכת חדשה לנתוני אוכלוסייה

15

טיוב כל נתוני החינוך העירוניים ומיפויים פר תלמיד

נתונים ודוחות בחינוך

100% 100%

הכנת דוח חינוך לראש העיר

הכנת מערך נתוני אוכלוסייה תקופתי לשעת חירום ושיקופו

קמב " ץ חירום

3

הכנת מאגר מידע של העסקים בכלל העיר - לביצוע חתכים

מאגר מידע עסקי

100%

49

2023 תכנון אסטרטגי – תכנית עבודה אגף לתכנון אסטרטגי – תכנית עבודה 2023

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרויקט

הכנת סקר שירות לתושב וניתוח - לפי הצורך

סקרים

100%

ישיבות הכנה עם צוות מבני ציבור והעלאת צרכים

צוות מבנה ציבור

24

הכנת תכנית אב לשטחי ציבור

תכנית אב לשטחי ציבור

100% 100%

מדיניות לדיור בהישג יד - תרגום המדיניות לשטחים מתאימים

דיור בהישג יד - עם מינהל הנדסה

בדיקת צרכים פרוגרמתיים לשכונות שנבחרו לקידום

התחדשות עירונית בשכונות

8

סך המפגשים בשכונות עם תושבים פעילים ואנשי מקצוע - לבנית חוסן קהילתי בשעת חירום ושלא בשעת חירום - פיילוט במרכז העיר ובלב המושבה

חוסן קהילתי - בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית

10

סך החנויות שיוקצו לאמנים בשוק - לפעילות פנאי בשעות הערב

חוסן תרבותי

8

תכנית לשטחים תפעוליים - בשיתוף אגף איכות הסביבה

בדיקת צרכים לשטחים תפעוליים בעיר - אישור שטחים בעיר

1

לב המושבה - בשיתוף יחידות עירוניות

פעולות לעידוד ומשיכה של אוכלוסיות מגוונות לשוטטות במרחב האורבני של לב המושבה

6

קידום תכניות לטווח ארוך באגפים

תכנית אב אגפית

3

50

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 מוקד עירוני – תכנית עבודה

ייעוד: לאפשר לתושבים ולבעלי עסקים קבלת מענה מהיר ויעיל בכל הנוגע לטיפול במפגעים במרחב הציבורי ובשטח הפרטי. זאת באמצעות קליטה ותיעוד של פניות במגוון ערוצי קשר, תקשורת ישירה ומהירה עם אנשי השטח, מעקב אחר מהירות ואיכות הביצוע, ומשוב לפונה. מרכיבים בתמונת העתיד האופטימלית: מהמפגעים, העברה ישירה ליחידות השטח, 80% מאפשרות תיעוד עצמאי ע"י הפונה עבור מערכות טכנולוגיות מתקדמות – דיווח ביצוע ומשוב לתושב – ללא מעורבות אנשי המוקד. כל המידע העירוני הנוגע לפעילות העירייה ולפעילות של גורמי חוץ ועסקים – מתועד במאגרי מרכז המידע והידע העירוני – המוקד, ומאפשר מענה בכל נושא המתרחש במרחב הציבורי ובמוסדות הציבור. מהווים מרכיב מרכזי בעבודת המוקד ובשיפור השירות לתושב. בקרה, דוחות וניתוח נתונים – טיפוח העובדים וקידומם המקצועי, תחושת הערך וההכרה העירונית – תורמים לשימור העובדים יחידה עירונית מבוקשת – ולסיפוק בעבודה.

51

52

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 מוקד עירוני – תכנית עבודה מוקד עירוני – תכנית עבודה 2023

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרוייקט

ניהול ומעקב אחר כל פניה

ניהול מערכת המרכזייה דוחות מסכמי תקופה

100%

הפקת דוח ניתוח חצי שנתי ושנתי של עבודת המוקד והצגתו לראש העיר הפקת דוח חודשי לראש העיר ולמנהלי אגפים בנושא פניות פתוחות סך פגישות עם חוקרי ביטוח של העירייה בנושא תאונות סך פתרונות לבעיות מורכבות שכל גורם טוען שאינם באחריותו סך תלונות שמוחזרות למחלקות לטיפול לאחר פניה חוזרת של התושב בדיקה מדגמית ואזורית על עבודות קבלנים האם בוצעו בצורה תקינה או לא פגישות עבודה והדרכת עובדי עירייה אשר עובדים עם תוכנת המוקד בקרה על מוקדנים. אופן התנהלות המוקדן , בדיקת סגירות ושמיעת הקלטות בדיקת תלונות מוקד ואופן ההתנהלות וסגירת התלונות של אנשי השטח והמחלקות סקר טלפוני שביעות רצון האזרחים מאופן הטיפול ביצוע סקר על אופן טיפול המחלקה

2

דוחות חודשיים

204

תביעות תושבים

100

פניות מורכבות

250

בקרת אחמ " שים

7,000

בקרה על קבלנים

1,000

פגישות והדרכות חוץ מוקד

200

בקרת פנים

7,800

בקרה על אנשי שטח

1,200

סקרים

700

53

2023 מוקד עירוני – תכנית עבודה מוקד עירוני – תכנית עבודה 2023

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרוייקט

פתיחת תלונות מוקד וטיפול בתלונות שמגיעות בוואצאפ ומיילים מההנהלה הפקת דוחות ריכוז של פניות מתושבים חוזרים בירור בנושא פניות שיש בהם אי הבנה בין התושב , האגף המטפל ופתרון הבעיה בקרה אחר פניות - בדיקת שליחה לגורם מתאים העברת פניות לגורמים חיצוניים כגון : מיתב , בזק , חשמל וכו ' העברת מידע למוקדנים על עבודות קבלנים בעיר מעקב אחר מענה לפניות של מוקדנים והערות לשיפור השירות ריכוז פניות וטיפול - מינהל שפ " ע , פיקוח רב תכליתי מעקב אחרי פניות חריגות עד סיום טיפול

מפגעים בערוץ ההנהלה

1,100

דוח פניות חוזרים שמיעת הקלטות

300

1,500

מעקב פניות

166,000

טיפול במפגעים חריגים

800

פניות לגופים חיצוניים

3,400

עבודות ברחבי העיר

2,200

מעקב אחר מענה לפניות

5,000

פניות שפ " ע ופיקוח

70,000

54

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 דוברות והסברה – תכנית עבודה

ייעוד: למתג ולמצב את העיר פתח תקווה על פי החזון העירוני, בתחומים – תרבות ופנאי, ספורט, קהילה, השכלה, בריאות וענפי תעסוקה מרכזיים. ליצר שיח יום יומי עם התושבים באמצעות ערוצי קשר מגוונים – דגש על ניו מדיה ופילוח מעודכן של אוכלוסיות. לפעול ליצירת תשתית איכותית, אחידה ומחייבת לכל סוגי המסרים היוצאים מהעירייה – בשגרה ובחירום. לשפר את דרכי הגעת המידע לתושב ולפעול להרחבת החשיפה על כלל הפעילות העירונית. מרכיבים בתמונת העתיד האופטימלית: החזון העירוני בא לידי ביטוי בכל הפעילות והמסרים העירוניים. עיר ממותגת – ניסוחים מותאמים לנושא ולקהלי היעד, מרכיבי העיצוב אחידים, מוסכמים מסרים כתובים ומעוצבים ברמה גבוהה - ומחייבים. בכלל ערוצי הקשר עם התושב, ובדגש על אוכלוסיות מפולחות. תקשורת מהירה ומעודכנת – להפקת מסרים וקמפיינים – נעשים ביעילות , מבוקרים ומוסכמים עם כלל היחידות. מעגלי תכנון וביצוע – מבוקר ומתופעל בזמן אמת, באמצעים "חכמים", ובהתאם להנחיות המיתוג והעיצוב העירוני. שילוט מודפס ואלקטרוני –

55

56

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 דוברות והסברה – תכנית עבודה דוברות והסברה – תכנית עבודה

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרוייקט

סך בקשות לפרסום בשילוט עירוני

בקשות לשילוט עירוני הוספת שטחי פרסום

1,000

סך מקומות חדשים שיתווספו לשטחי פרסום כגון: לוקובונד, קירות מדברים, גשרים וכדו ' סך פרסומים על שלטי חוצות - החלפה כל 3 שבועות סך מכוונים ברחבי העיר לטובת פרסום עירוני סך מסכים חדשים שיתווספו בשנה זו ברחבי העיר

100

שלטי חוצות

51

מכוונים

50

הוספת מסכים - קבלת קהל

5

סך קמפיינים גדולים שתוכללו והופקו

קמפיינים גדולים

40

סך סרטונים שהופקו לטובת הנחיות, פרסומים וכדו '

סרטונים

100

מאות

סך משימות צילום שתועדו ע " י הצלמים

צילומים

מאות

סך הודעות יזומות לתקשורת

הודעות לתקשורת

אלפים

סך פוסטים שנכתבו במדיה הדיגיטלית

כתיבת פוסטים מדיה

57

2023 דוברות והסברה – תכנית עבודה דוברות והסברה – תכנית עבודה

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרוייקט

עשרות עשרות עשרות

מענה ופניה לערים התאומות באנגלית מפגשים תלמידים עם תלמידי חוץ

קשרי חוץ - מענה ופניות קשרי חוץ - תלמידים קשרי חוץ - אירוח משלחות

אירוח משלחות בארץ בכל זמן הביקור והפעילות שבה

סך מדינות עמם יש התקשרויות

קשר חוץ

9

אלפים

סך קמפיינים שנבנו, תוקצבו והועלו לאינסטגרם

אינסטגרם ( ראש העיר, עירייה, תדמיתי -) קמפיינים אינסטגרם ( ראש העיר, עירייה, תדמיתי -) סרטונים אינסטגרם ( ראש העיר, עירייה, תדמיתי -) מידעים

אלפים

סך סרטונים שהועלו לאינסטגרם

אלפים

סך מידעים שהועלו לאינסטגרם

עשרות

סך סרטוני מידע שהועלו ליוטיוב

יוטיוב - סרטוני מידע

עשרות

סך פרסומים במדיה שקודמו מחוץ לעיר

קידום פרסומים במדיה

מאות

סך פרסומים שיוצאים בהודעות לתושבים

דיוור ישיר - הודעות

מאות

סך פרסומים שיוצאים בניוזלטר לתושבים

דיוור ישיר - ניוזלטר

58

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 דוברות והסברה – תכנית עבודה דוברות והסברה – תכנית עבודה 2023

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרוייקט

אלפים אלפים עשרות אלפים

סך מענה לתגובות של תושבים במדיה הדיגיטלית

פניות תושבים במדיה

וואטסאפ - פרסומים בקבוצות סך פרסומים בקבוצות וואטסאפ

סך פרסומים בטיקטוק

טיקטוק

סך קבלת פרסומים מאגפים עירוניים עריכה, עיצוב, התאמות והפצה סך קבלת פרסומים מאגפים עירוניים עריכה, עיצוב, התאמות והנפקת חוברת סך קבלת פרסומים מאגפים עירוניים עריכה, עיצוב, התאמות והנפקת חוברת דיגיטלית סך המרת חוברת לפרסום במדיה והטמעת סרטונים בתוכן סך פרסומים של אירועים גדולים ( הכנת ג ' ינגל) ופרסום ברדיו סך קבלת פרסומים מאגפים עירוניים עריכה, עיצוב, התאמות והנפקת חוברת ייעודיות ארעיות

פרסומים אגפיים במדיה ( ללא אגף השכונות ואגף אירועים )

עשרות

חוברות הסברה

עשרות

חוברות דיגיטליות

עשרות

מחוברת למדיה

רדיו

20

חוברות ייעודיות ארעיות

50

59

60

אגף לתכנון אסטרטגי

שוויון מגדרי פיתוח וחדשנות

ייעוד: משרד יועצת ראש העיר לשוויון מגדרי, פיתוח וחדשנות, יהווה בית לקידום תהליכים וטיפוח קהילות המקדמות שוויון מגדרי כערך המבוסס על היסטוריה ארוכת שנים של העיר בכלל ושל עשיית נשים בפרט. פעילות שתשמש מנוף לפיתוח . המשרד יפתח ויקדם תשתיות ומנגנונים 99 מודולות ומרחבי שוויון מגדרי בתחומים שונים, לרבות חינוך מגיל לידה ועד ייחודיים ודרכי הפעולה לחיבור ומינוף משאבים עירוניים שיאפשרו ליצור מרחבי עשייה חדשים. מרכיבים בתמונת העתיד האופטימלית: יוצרות הפריה הדדית, ייזום והפעלת פרויקטים בשיתוף אוכלוסיות מגוונות. מגוון רחב של קהילות פעילות – בשיתוף תלמידים ותלמידות, צעירים וצעירות וכלל תושבי העיר, מאפשרים קידום פרויקטים רבים בתחומים מגוונים – ושיפור אישי המשלב תחומים שונים כמו: מגדר, תעסוקה, טכנולוגיה, משפחה, תרבות ויצירה. מוטמעים בתכניות העבודה העירוניות, בתכניות הלימוד של בתי הספר ובמגוון פעילויות בקהילה. שוויון מגדרי וחדשנות – מפעיל פרויקטים רבים במגוון תחומים, ומהווה דוגמה לשיטת פעולה מקורית, שמביאה לתוצאות ברות הבית לחדשנות – מדידה ופיתוח אפיקי חשיבה ותעסוקה. מקומיים וארציים, הופכים לשגרה ואבן שואבת לקהלים רבים. מתודולוגיות ושיטות מובנות– אירועי מגדר וחדשנות – מהוות בסיס לכל הפעילויות שמובילה היחידה.

61

שוויון מגדרי פיתוח וחדשנות – תכנית עבודה 2023 שם הפרוייקט מדד - פעולה ( פירוט המשימה ) יעד 2023 2023 שוויון מגדרי פיתוח וחדשנות – תכנית עבודה

50

בית שיח נשים – סיפור תרומתן ההיסטורי של נשות פ " ת לצד מפגשים ופיתוח תהליכים לשינוי התנהגותי לשוויון מגדרי סיורי שוק מתובלים בשמחה " שבוע טוב " – מיזם חברתי - תשלום עבור חלק מהאירועים באמצעות מצרכים יבשים לחלוקה קהילת המשפחה שלנו – הורים המגדלים את בניהם ובנותיהם לבד קהילת נשות העסקים - נשות העסקים מהעיר קהילת הסורגות - מפגש מחבר של נשים ליצירת קשרים וסריגה משותפת אשר תוצריה עוברים לתרומה בעיר קהילת שלובות – נשים וגברים המתמודדים עם מחלת הסרטן גברים בסנטר – מפגשי גברים - קהילות

מספר מפגשי העצמה וקידום חשיבה מגדרית - מתן במה לתושבות העיר יצירת מודולות להעברת המסרים : בנות מצווה , נשים מאז ועד היום ועוד מספר סיורי שוק הכוללים התייחסות קולינרית ומגדרית בהתאמה לקהלים השונים מפגשי זום עם אנשי ונשות מקצוע : כלכלה נכונה , מערכות יחסים , פתרון בעיות , ייעוץ משפטי 3 + מפגשים פיזיים הורים , ילדות וילדים . מפגשי למידה , כנסים , נטוורקינג , ימי צילום תדמית , שיתופי פעולה בין נשות העסקים לחברות וארגונים בעיר מספר מפגשים להרחבת הלמידה – מפגשים הכוללים שני ימי שיא , וכ 400 - תוצרי סריגה לתרומה מספר מפגשים ופעילויות לתמיכה רגשית והעצמה חברתית - הכוללים 4 ימי גיבוש , שני טיולים וקמפיין להעלאת המודעות לגילוי מוקדם מספר מפגשים סביב נושאים שונים : דימוי עצמי , זוגיות , חיזוק האמון , עידוד קשרים , איתור מצוקה וחיבור לגורמי הטיפול בעיר מספר מפגשים להעצמה סביב קריירה , בריאות , עצמאות פיננסית ותמיכה רגשית מספר סלי מזון שיחולקו למשפחות נזקקות

100%

15

60

13

18

35

35

25

25

קהילת קשר - נשים דוברות רוסית

62

אגף לתכנון אסטרטגי

שוויון מגדרי פיתוח וחדשנות – תכנית עבודה 2023 שם הפרוייקט מדד - פעולה ( פירוט המשימה ) יעד 2023 הקמת בית ספר ייחודי לקידום נשות העסקים מספר מחזורי למידה רציפה של תכנים רלוונטיים לקידום העסק 10( מפגשים בני 4 שעות ) 2 וועדה לקידום שוויון מגדרי " - מדברים שוויון מהשטח " קידום מרחבי עשייה שונים בהתאם לצרכי השטח . מספר מפגשים של גורמים רלוונטיים לקידום הנושא . 3 תכנית " לי ולך " במערכת החינוך – בחירת בני זוג תכנית עבור תלמידים ותלמידות מכיתות ט - ' מספר כיתות משתתפות 22 קידום תכנית לקידום שוויון מגדרי בחינוך מספר בתי ספר שיקבלו תו מגדרי של מחוז תל אביב 5 יצירת סל מענים הכולל פעילויות ותהליכים 20 מתוך עולמות סדוקים - אירועי חודש נובמבר עצרת מרכזית להעלאת המודעות למניעת אלימות 1 מפגשים להעלאת המודעות למניעת אלימות מכל סוג 6 שומרי . ות סף מספר מפגשים - מתן כלים לזיהוי סימני מצוקה וחשיפת מענים מטפלים עירוניים 2 פתח תקווה שווה – אירועי חודש מרץ ( חודש האישה ) אירוע מרכזי 1 מגוון אירועים לנשות העיר פ " ת 7 מועצת נשים מספר מפגשים ושת " פ בין הארגונים השונים בעיר 8 הקמת צוות חדשנות הכולל גורמים עירוניים וגורמים מהתעשייה מספר מפגשים - ליצירת שותפויות ובניית תפיסת עולם בספיראלית המכנסת לתוכה את כל מרכיבי האקוסיסטם 6 2023 שוויון מגדרי פיתוח וחדשנות – תכנית עבודה

פיתוח מנגנון חיבורים - לתפעול הבית לחדשנות עם חברות תעשייה וההייטק , ומערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי

60

מספר שיתופי פעולה הכוללים - הרצאות , ביקורים , מרכזי למידה / מנטורינג , חיבור לעולמות התעסוקה מספר שיתופי הפעולה המעשיים עם מינהלת התעשייה וההייטק ואגפי החינוך ונוער בעיר מספר העסקות של בני ובנות נוער בחברות השותפות

5

7

63

שוויון מגדרי פיתוח וחדשנות – תכנית עבודה 2023 שם הפרוייקט מדד - פעולה ( פירוט המשימה ) יעד 2023 הנגשת כלי ענן 365 לציבור הרחב בכלל ולתלמידים ותלמידות בפרט מספר משתתפים בחשיפה לכלי ענן 365 1,000 מספר משתתפים בקורסים 400 קידום וטיפוח קהילת יוצרים משחקי וידאו : GamePTin – איתור מוקדי עניין ושותפויות לפיתוח ערוץ במדיה החברתית – מספר עוקבים 500 קיום אליפויות Esports , השתתפות ב - MeetUps - מספר כיתות 10 מספר שותפים מובילים להצבת אתגרים לקהילת היוצרים 3 בניית תוכנית "- יש לי רעיון -" יזמות וחדשנות טכנולוגית בניית תכנית עירונית ליזמות וחדשנות טכנולוגית 100% גיוס בתי ספר, גני ילדים ותנועות נוער להשתתפות בתוכנית 100% פיתוח 2-3 מסלולי " טעימות" להכרות האקוסיסטם של הבית לחדשנות מספר משתתפים - במסלולים חווייתיים הכוללים את מרכיבי האקוסיסטם של הבית לחדשנות 500 קידום מיומנות העתיד בקרב תלמידי . ות כיתה י ' שת " פ עם חברת פילת והנגשת שאלון FORWOR לצוותי החינוך להכשרה מתקדמת של הפסגה – פיילוט בשכבה אחת בתיכון 1 2023 שוויון מגדרי פיתוח וחדשנות – תכנית עבודה

2

שיתוף פעולה עם חברות מובילות – מספר פרויקטים

טיפוח וקידום – נערות ונערים הפועלים ומקדמים שוויון מגרדי, פיתוח וחדשנות יחידת הרובוטיקה העירונית - למידה סביב עקרונות הנדסיים הדרושים לבניית רובוט בתחומי – יישום הידע ובניית רובוט יחידת הרחפנים העירונית - למידה סביב נושא הרחפן ועולמות התעופה פיתוח 2-3 מסלולי " טעימות" להכרות האקוסיסטם של הבית לחדשנות קידום מיומנות העתיד בקרב תלמידי . ות כיתה י '

160

מספר מפגשים קבוצתיים,

2

בניית מסלולי חונכות בתחום הרובוטיקה – מספר קבוצות

20

מספר מפגשים - סיור בחברת הייטק

500

מספר משתתפים - במסלולים חווייתיים הכוללים את מרכיבי האקוסיסטם של הבית לחדשנות שת " פ עם חברת פילת והנגשת שאלון FORWOR לצוותי החינוך להכשרה מתקדמת של הפסגה – פיילוט בשכבה אחת בתיכון

1

64

אגף לתכנון אסטרטגי 2023 תמיכות מכרזים והתקשרויות – תכנית עבודה ייעוד: לאפשר לעמותות בתחומי החינוך, הספורט והרווחה, לקבל תמיכות כספיות מהתקציב העירוני, בכפוף לעמידה בקריטריונים. לאפשר ליחידות העירוניות למלא את תפקידן באמצעות גורמי חוץ, בכפוף לעמידה בתנאי המכרז. זאת באמצעות ניהול יעיל ומודרך של מערך התמיכות ותהליך המכרז. מרכיבים בתמונת העתיד האופטימלית: זרימה מהירה של תהליכי הבקשה ושקיפות בתהליכים מול הלקוחות והגורמים המאשרים, מאפשרת דיגיטציה מלאה – בתמיכות ובמכרזים. והאישור – מוצג ומונגש במגוון אמצעי קשר דיגיטליים, כך שיורד הצורך בהדרכות והסברים של עובדי היחידה. מידע רחב ומובן – מהווים מרכיב מרכזי בעבודת היחידה, כך שהעמותות והיחידות העירוניות מגיעות לשלב האישורים, ייעוץ הכוונה וליווי – ללא עיכובים בירוקרטיים. מקבלת דיווחים ומידע מהימנים בכל שלבי התהליכים – תמיכות ומכרזים. הנהלת העירייה –

65

66

אגף לתכנון אסטרטגי 2023 תמיכות מכרזים והתקשרויות – תכנית עבודה תמיכות מכרזים והתקשרויות – תכנית עבודה 2023

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרוייקט

ניהול מכרזי הרכש והשירותים משלב זיהוי הצורך ועד לחתימת החוזה עם הזוכה עדכון שנתי שוטף של התבחינים לקבלת תמיכה עירונית לאישור מועצת העיר ופרסומם בציבור

מכרזים

40

תמיכות - עדכון חוברת תבחינים

100%

תמיכות - ליווי , בקרה ותשלום טיפול בבקשות תמיכה של עמותות - משלב בקשת התמיכה ועד התשלום בפועל בסכום שנתי כולל של כ 40 מיליון ₪

200

67

68

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 נהלים ובטיחות – תכנית עבודה

ייעוד: יצירת סביבת עבודה בטוחה עבור עובדי העירייה ועובדי קבלנים בשירות העירייה, באמצעות הדרכה, הסברה, מניעה, טיפול ואכיפה, תוך שיתוף פעולה מערכתי עם יחידות עירוניות ונותני שירותים רלוונטיים. החזון – פעילות עירונית ללא תאונות עבודה. מרכיבים בתמונת העתיד האופטימלית: מערך עירוני מקיף, המוביל שותפות רחבה עם כל מנהלי העירייה ליצירת סביבת עבודה בטוחה נטולת מניעה אפקטיבית – סיכונים. מעקב שיטתי ויעיל לאיתור מפגעים מסוכנים או כפוטנציאל למצבי סיכון. מיפוי וזיהוי מפגעים בזמן אמת – שותפים בעשייה, בהסברה, ובשיח עם העובדים ונותני השירותים כחלק מהפעילות למניעה, העלאת מעורבות מנהלים – המודעות והסרת מפגעים בזמן אמת. גבוהה מאד, ועומדת בכל מדדי הבטיחות רמת הבטיחות האישית – הנמדדים מידי שנה.

69

2023 נהלים ובטיחות – תכנית עבודה נהלים ובטיחות – תכנית עבודה 2023

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרוייקט

עדכון נהלי בטיחות לפי צורך

נהלי בטיחות

2 5

סך אגפים שעברו הדרכות ונכתבו עבורם הוראות בטיחות סך הדרכות בטיחות שעברו עובדים חדשים

הוראות בטיחות

הדרכת עובדים חדשים בנושאי בטיחות

30

מערך הדרכות שנתי לעובדים סך עובדים שעברו הדרכות בנושאי בטיחות לפי תכנית

500

ביצוע רכש יחידות מגן לעובדים כגון: נעלי בטיחות, אפודי זהירות, כפפות וכדו ' סך עובדים שעוברים בדיקות רפואיות לעובדים ברעש מזיק במרפאה תעסוקתית סך בדיקות ציוד כגון: מעליות, מנופים וכדו' שנעשה להם בדיקת בטיחות שנתית סך סקרי בטיחות ליחידות שונות, איתור מפגעים והוצאת דוח למנהל היחידה מתן חוות דעת בעת התקשרות במכרז מול קבלני חוץ בנושא בטיחות בדיקה ודיווח למעביד על עובדים עם הסמכות מקצועיותו רישיונות בתוקף

ציוד מגן

100%

בדיקות רפואיות

5

בדיקות ציוד

100

סקרי בטיחות

12

חוות דעת לעבודת קבלנים

14

הסמכות מקצועיות

133

הכנת תכנית לניהול בטיחות אחת לשנה

תכנית לניהול בטיחות

100%

70

אגף לתכנון אסטרטגי

גזברות – הניהול הכספי:

יחידות הגזברות עוסקות בגבייה, בקרה על הכנסות והוצאות, ניהול התקציב, בקרה על תשלומים לספקים, ניהול ספרי החשבונות, התאמות מול הבנקים ודיווחים למשרד הפנים. אגף:

ארנונה לעסקים ארנונה למגורים חשבות בוחן ובקרת מכרזים

71

72

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 ארנונה לעסקים – תכנית עבודה

ייעוד: למקסם את הכנסות העירייה מנכסים שאינם למגורים (עסקים, עמותות, ארגונים), באמצעות מדידת שטחים מעודכנת, טיפול בהשגות וערערים, אכיפת תשלום אפקטיבית, ניהול קובץ נכסים ומחזיקים מעודכן, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, ומתן שירות מהיר ויעיל בערוצי קשר מגוונים. מרכיבים בתמונת העתיד האופטימלית: – מערכות העירייה משקפות את שטחי החיוב למבנים שאינם למגורים, באופן מדויק ומעודכן. תהליכי עדכון שטחים וחיובים הבקרה והעדכון מול השינויים בשטח, מתבצעים בזמן אמת. מסך חיובי 2.5% . חובות העבר אינם עולים על 100% - אחוזי הגבייה מול מחזיקי הנכסים, קרובים ל אחוזי גבייה וחובות עבר – הארנונה לעסקים. מתקדמים, מאפשרים הצגת תמונת מצב של כל נכס לאורך זמן, הן בנתונים אלפא נומריים והן בתצוגות כלים דיגיטליים - . GIS גרפיות מבוססות מאפשרים איתור שגויים ושומות חריגות. תהליכי הבקרה – מקצועי, מיומן, מתוגמל ובעל תודעת שירות גבוהה. המשאב האנושי – נעשה במגוון ערוצים זמינים מרחוק, אין צורך בעמדות פרונטליות לקבלת קהל, מענה ראשוני מתקבל שירות ומענה לפונים – שעות. 48 שעות. גמר טיפול בתוך 12 בתוך

73

2023 ארנונה לעסקים – תכנית עבודה ארנונה לעסקים – תכנית עבודה 2023

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרוייקט

חיובים פרויקטים גדולים

משרדים במ " ר מסחר במ " ר

240,000 14,500 225,000

חניון + ק. תפוסה במ " ר

טיפול בנישומים גדולים

לפי רשימת בניינים לעובד

טיפול שוטף בבניינים שבאחריות הפקיד. העברות , השכרות וכול '

פרויקטים

ממשק רישוי עסקים

100% 100% 3,000 1,954 5,345

אכיפת חיובים

קבלת קהל פרונטלית

באמצעות מערכת זימון תורים

פניות לארנונה

אישורים בירורים

הנחות

311

תשלומים

2,798

חילופי מחזיקים

730

סה " כ

11,756

משימות CRM

החזר כספי

144

בדיקת מסמכים

1,704

תיקון לאחר ביקורת מכתבי תשובה ללקוח

455 355

תשובת מפקח

3,748

74

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 ארנונה לעסקים – תכנית עבודה ארנונה לעסקים – תכנית עבודה 2023

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרוייקט משימות CRM

מדידת נכסים

28

חוסר במסמכים / הודעה ללקוח

313

סה " כ

6,747

משימות קומפלוט

אישור שומה לטופס - 5 תעודת גמר בנייה

70

משימות שהועברו לגורמי חוץ

פקחים מדידות

2,814

381 817

בדיקת שימושים

ביקורות

6,020

סה " כ

10,032

אישורי טאבו

מספר האישורים, גבייה והעברה לטאבו

1,337

הליכים משפטיים

מענה להשגות

250 100

השתתפות בוועדות ערר סיוע בתביעות חוב ערעורים מנהליים עתירות מנהליות פגישות מהות וגישור

50 12 13 10

סה " כ

435

75

2023 ארנונה למגורים – תכנית עבודה

ייעוד: למקסם את הכנסות העירייה על פי חוק, באמצעות מדידת שטחים מעודכנת, אכיפה אפקטיבית, בקרה שיטתית וסדורה, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, ומתן שירות מהיר ויעיל בערוצי קשר מגוונים. מרכיבים בתמונת העתיד האופטימלית: מערכות העירייה משקפות את שטחי החיוב לדירות למגורים, באופן מדויק ומעודכן. עדכון שטחים וחיובים – מסך חיובי 2.5% . חובות העבר אינם עולים על 100% - אחוזי הגבייה מול מחזיקי הדירות, קרובים ל אחוזי גבייה וחובות עבר – הארנונה למגורים. מתקדמים, מאפשרים הצגת תמונת מצב של כל נכס לאורך זמן, הן בנתונים אלפא נומריים והן בתצוגות כלים דיגיטליים – . GIS גרפיות מבוססות מאפשרים איתור שגויים ושומות חריגות. תהליכי הבקרה – מקצועי, מיומן, מתוגמל ובעל תודעת שירות גבוהה. המשאב האנושי – נעשה במגוון ערוצים זמינים מרחוק, אין צורך בעמדות פרונטליות לקבלת קהל, מענה ראשוני מתקבל שירות ומענה לפונים – שעות. 48 שעות. גמר טיפול בתוך 12 בתוך

76

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 ארנונה למגורים – תכנית עבודה ארנונה למגורים – תכנית עבודה 2023

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה ) סך פניות ציבור דרך מיילים סך פניות ציבור דרך תיבה סך פניות ציבור מקוונות סך בקרות על טיפול בנושא החזר כספי סך בקרות על טיפול בנושא טאבו סך תיקים מועמדים למחיקות סך תיקים שהוחלט לבצע מחיקה

שם הפרוייקט פניות במיילים פניות בתיבה פניות מקוונות

40,000

900

12,000

בקרה על החזר כספי

5,500 8,500

בקרה על טאבו

מחיקות חוב מחיקות חוב

930 920 700

סך תיקי נפטרים ועוזבים שבוטלו להם הנחות סך תיקי יתרות זכות וטיפול בהם ( הוצאת מכתבים, החזרים ובקרה ) סך תיקי ביטול חיובי ארנונה עקב בניינים שנהרסו סך תיקי נכסים שאינם ראויים לשימוש, מעקב ובקרה סך תיקי תשלום מראש ( חיוב ארנונה לכל השנה ) סך תיקי בדיקה למקבלי הנחות ארנונה מול ביטוח לאומי

נפטרים ועוזבים

יתרות זכות

1,500

הריסת בנינים

600 100 100 700

ניזוקים

תשלום מראש ביטוח לאומי

סך בדיקות תיקים עם הנחות לשנה הבאה

הנחות מעבר שנה

33,784

77

2023 חשבות – תכנית עבודה

ייעוד: לשקף להנהלה וליחידות העירוניות, תמונת מצב כספית עדכנית של כלל התקבולים, התשלומים והיתרות בבנקים, אחת לחודש. לשלם שכר מדויק ומתאים לתקן, להסכמי העבודה ולנתוני העובד, לכלל העובדים והפנסיונרים, מידי חודש. זאת באמצעות ניהול מקצועי, יעיל, ודיגיטלי, הקפדה על דיווח מהימן ויכולת בקרה בזמן אמת. מרכיבים בתמונת העתיד האופטימלית: כלל התנועות הכספיות מבוצעות באופן ממוחשב. כלי בקרה אוטומטיים מזהים חריגים וטעויות בזמן דיגיטציה מלאה – אמת. תהליכי בקרה לפני תשלום ותהליכי מקרו לאחר התשלום, מצמצמים את מרווח הטעויות ואי ההתאמות באופן בקרת שכר – ניכר. מגובים ע"י תהליכים ממוחשבים המחייבים מענה ועדכון נתונים בזמני תקן. נתונים ודיווח מהיחידות - תשלומים מתוכננים ותקבולים שוטפים, מעודכנים על פי סעיפי התקציב הנכונים – לשימוש ניהולי נתוני תקציב מעודכנים – של מנהלי היחידות. נעזרת בדוחות כספיים עדכניים המאפשרים קבלת החלטות מושכלת, לגבי ניצול התקציב ושימוש הנהלת העירייה – בתזרים מזומנים אופטימלי.

78

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 חשבות – תכנית עבודה חשבות – תכנית עבודה 2023

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרוייקט

הפקת דוחות תחשיב לתחזיות תלת שנתיות הכנת תחזית מזומנים חודשית לאחר עדכון הכנת תחזית מזומנים לחומש לאחר עדכון המדד

תחזיות

3

12

100% 1680 3,000 4,200

סך שוברים שגויים שטופלו

שוברים ושיקים

סך שוברי בתי משפט - קליטה ידנית

סך שוברים ידניים ששולמו

ביצוע ממשק חודשי לקליטת שוברים

12 12 12 12

סך פקודות יומן להנחות - התאמה להנהלת חשבונות סך תשלומים למס הכנסה ובט " ל עבור אומנים ומרצים סך תשלומים למס הכנסה ובט " ל עבור עובדים הכנת דוח למנהל האגף עבור פירעון הלוואות פיתוח שידור חודשי למערכת המע " מ אודות תשלומים לספקים שדרוג מערכת החילן לפתיחת קרנות השתלמות בדיקה חודשית רכיבי הפרשה לתנאי הפוליסה בפועל ריכוז דוח שנתי לריכוז כלל הפעילות למשרד הפנים ניהול ורישום שבועי של כלל ההכנסות וההוצאות - שיקוף המידע המעודכן בחשבונות העירייה סך פקודות זיכוי לתשלום הזמנות

הנחות ארנונה

תשלומי חובה לאמנים תשלומי חובה לעובדים

אישורי תשלומים

25,000

פיתוח

4

דיווח למע " מ חילן מובייל

12

100%

ביטוחי מנהלים וקופות גמל

12

דוח שנתי

100% 100%

תזרים מזומנים

79

2023 חשבות – תכנית עבודה חשבות – תכנית עבודה 2023

יעד 2023

מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

שם הפרוייקט

הפקת דוחות חריגים עקב תשלומי אשראי ובדיקת עסקאות ששולמו ובוטלו כינוס אחת ברבעון ודיווח יתרות ותשואות של השקעות, סך פניות של המרכז לגביית קנסות בנושא קנסות רכב שלא שולמו הפקת דוח חודשי לבדיקת חריגים ותשלום משכורת תקין לעובדים אחריות על תשלומי הכספים לספקים

דוחות חריגים

12

וועדת השקעות

4

תשלומים

100%

המרכז לגביית קנסות

120

דוח בקרה חודשי

12

סך פניות עובדים עקב תשלום משכורת

פניות עובדים

8,400

טיפול בתביעות לבט " ל כגון: חופשות לידה, תאונות עבודה

תביעות לביטוח לאומי ביקורת משרד האוצר

50

מתן מענה לפניות משרדי ממשלה בנושא שכר

3

80

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 בוחן ובקרת מכרזים – תכנית עבודה

ייעוד: לאפשר ולסייע ליחידות העירוניות לרכוש מוצרים, להזמין שירותים, לשלם לספקים ולקלוט עובדים, בהתאם לנהלים, לקריטריונים, להסכמים ולחוזים - במסגרות תקציב מאושרות. לשמש גורם מייעץ ומבקר להנהלה וליחידות העירוניות, בנושאים - תמיכות, מכרזים וניהול תקציבים מיוחדים. זאת באמצעות ניהול מקצועי, יעיל, ודיגיטלי, תוך הקפדה על רמת שירות גבוהה. מרכיבים בתמונת העתיד האופטימלית: ושקיפות בתהליכים מול הלקוחות והגורמים המאשרים, מאפשרת זרימה מהירה של תהליכי הבקשה דיגיטציה מלאה – והאישור – דרישות ותשלומים. כל תהליכי הרכש, המכרזים, ההזמנות והתשלום, מבוקרים ומאושרים ע"י עובדי האגף. בקרה כוללת – מהווים מרכיב מרכזי בעבודת האגף, כך שהמסמכים מהיחידות העירוניות מגיעים לשלב האישורים, ייעוץ הכוונה וליווי – כמעט ללא טעויות. מקבלת שירותי ייעוץ בנושאים – רכש, מכרזים, תמיכות, תשלומים וניהול תקציבים ייחודיים – באחריות הנהלת העירייה – יחידה מתמחה בתוך האגף.

81

2023 בוחן ובקרת מכרזים – תכנית עבודה בוחן ובקרת מכרזים – תכנית עבודה 2023 שם הפרוייקט מדד - פעולה ( פירוט המשימה ) יעד 2023 הזמנות שירות סך הזמנות שירות שנבדקו ( לא מחוזים) ואושרו 9,000 חשבונית - פקודות זיכוי סך חשבוניות ( מחוזים / לא מחוזים / רכש) שנבדקו – טרם תשלום 35,700 ייעוץ ליחידות העירוניות - הזמנות סך פניות ייעוץ מהיחידות העירוניות אודות הפקת הזמנות 4,686 ייעוץ ליחידות העירוניות - חשבוניות סך פניות ייעוץ מהיחידות העירוניות אודות חשבוניות לספקים 6,953 הזמנות עובדים סך הזמנות עובדים שנבדקות ( תקן פנוי + תקציב) 1,200 הוראות מנגנון סך בדיקות להוראות מנגנון ממשאבי אנוש ( כגון: אחזקות רכב, שכר וכדו ' ) 1,200 מסמכים בעלי ערך כספי סך הנפקות בבתי דפוס מסמכים בעלי ערך כספי וביקורת הכנסות 20 ועדת מכרזים סך ייעוצים וביקורת לוועדת מכרזים לחוזים חדשים בעירייה ( בפן הכספי בלבד) 100 השתתפות בוועדות השתתפות בוועדות ( מכרזים, התקשרויות, תמיכות ורכש) וקבלת החלטות בנוגע להתקשרויות שעולה בעיות מהן 100%

הכנת החומר לוועדת תמיכות בפן הכספי ( הכנת טבלאות חלוקה לעמותות לפי תבחיני העירייה) אפיון מול חילן להעברת תהליך הזמנות העובד לדיגיטלי

ועדת תמיכות

100%

דיגיטציה להזמנות עובד

100%

שדרוג מערכת התמיכות ואתר התמיכות

מערכת לתמיכות

75%

הטמעת פורטל הספקים בקרב היחידות העירוניות

פורטל ספקים

50%

82

אגף לתכנון אסטרטגי

מינהל הנדסה:

עוסק בתכנון העיר לטווח ארוך, אישור תכניות בנייה ליזמים, תכנון מבנים לשירות הציבור, פיקוח ואכיפת חוקי התכנון, תכנון תנועה, שדרוג תאורה וקידום פרויקטים להתחדשות עירונית. אגף:

תכנון עיר רישוי בנייה

פיקוח על הבנייה אדריכלות העיר כרמים – התחדשות עירונית מבני ציבור תנועה ובטיחות חשמל ותאורת רחובות

83

84

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 תכנון עיר – תכנית עבודה

ייעוד: תכנון סביבות מגורים, תעסוקה ופנאי - המספקים מענה מתאים ואופטימלי למגוון אוכלוסיות, צרכים ושירותים. תכנון התורם לשיפור איכות החיים בשכונות הוותיקות, באזורי מגורים חדשים ובאזורי תעסוקה, בשלוב עם מרכז עירוני מחודש השומר על ערכי מורשת. מרכיבים בתמונת העתיד האופטימלית: מטופח, מזמין ותוסס, המהווה מוקד משיכה לתושבים ולמבקרים בעיר. מרכז עירוני – מטופחים ופעילים עם מגוון אפשרויות – פיתוח מרכז נופש ופנאי סביב פארק הירקון. שטחי פעילות פנאי – בתוך המרקם האורבני הפעיל והרועש. שמירה על איכות חיים של מושבה –

כמוקד משיכה לסטודנטים, לבעלי השכלה אקדמית ולמשפחות צעירות. קריה אקדמית – פינוי בניינים ישנים ובינוי תשתית חדשה ומודרנית בשכונות הוותיקות. התחדשות עירונית – המשלבים שטחי משרד מודרניים יחד עם סביבת פנאי ומסחר. אזורי תעסוקה אטרקטיביים – איזון – בין צורכי העיר (תחבורה, דרכי גישה) לצורכי האזור והשכונה.

85

86

אגף לתכנון אסטרטגי

2023 תכנון עיר – תכנית עבודה תכנון עיר – תכנית עבודה 2023 תכנון עיר – תכנית עבודה 2023 מדד - פעולה ( פירוט המשימה )

יעד 2023 יעד 2023 80

שם הפרויקט שם הפרויקט קליטה ובחינה - תכניות תב " ע קליטה ובחינה - תכניות תב " ע

מדד - פעולה ( פירוט המשימה ) סך תכניות שנקלטו במערכת ונבדקו - תנאי סף

סך תכניות שנקלטו במערכת ונבדקו - תנאי סף בדיקת התכנית עצמה התייחסות הגורמים הקשורים לתכנית וכתיבת חוות דעת תיקונים לבעל התכנית / לוועדה / לפגישה משותפת עם עורך התכנית סך תכניות שנקלטו במערכת ונבדקו - בדיקת התכנית עצמה התייחסות הגורמים הקשורים לתכנית וכתיבת חוות דעת תיקונים לבעל התכנית / לוועדה / לפגישה משותפת עם עורך התכנית סך וועדות שהתקיימו ודנו בבקשות

80 80 80 80 80 20 20 30 30 40 40 30 30 12

סך וועדות שהתקיימו ודנו בבקשות סך וועדות מחוזיות שהשתתפו בעיר

אישור תכניות תב " ע אישור תכניות תב " ע

סך וועדות מחוזיות שהשתתפו בעיר סך תכניות שאושרו להפקדה עם תיקונים ( מקומית + מחוזית ) סך תכניות שאושרו להפקדה עם תיקונים ( מקומית + מחוזית )

סך אישורים סופיים ופרסום לאישור סך אישורים סופיים ופרסום לאישור סך תכנוני עיר חדשים

תכנון עירוני חדש תכנון מרכז העיר תכנון עירוני חדש תכנון מרכז העיר פארק הירקון התחדשות עירונית פארק הירקון התחדשות עירונית

סך תכנוני עיר חדשים אחוז התקדמות בפיתוח ותכנון מרכז העיר אחוז התקדמות בפיתוח ותכנון מרכז העיר אחוז התקדמות בפיתוח ותכנון אזור נופש ופנאי

12 100% 100% 50% 50% 75% 50% 30% 75% 50% 30% 100% 100%

אחוז התקדמות בפיתוח ותכנון אזור נופש ופנאי אחוז התקדמות לתכניות עבור להתחדשות עירונית רמת ורבר אחוז התקדמות לתכניות עבור להתחדשות עירונית יוספטל אחוז התקדמות לתכניות עבור להתחדשות עירונית אחדות אחוז התקדמות לתכניות עבור להתחדשות עירונית עמישב אחוז התקדמות לתכניות עבור להתחדשות עירונית רמת ורבר אחוז התקדמות לתכניות עבור להתחדשות עירונית יוספטל אחוז התקדמות לתכניות עבור להתחדשות עירונית אחדות אחוז התקדמות לתכניות עבור להתחדשות עירונית עמישב

87

Made with FlippingBook Ebook Creator