פתח תקווה | ידיעון הון אנושי

מוקד הסיוע המשפטי עיר

אימייל

פקס

כתובת

,4 רח׳ הנרייטה סולד 64924 תל אביב א׳, 15 רח׳ פל ים , חיפה 11 קומה 33095 , בית 1 רח׳ הסורג ,1777 . מצפה, ת.ד 91017 ירושלים רח׳ תאופיק זיאד , בנין ופא סנטר 3047 ,50021 . ת.ד 5 קומה 16160 נצרת ,4 רח׳ קרן היסוד ,4 בית קרסו קומה , באר שבע, 534 . ת.ד 8410401 רח׳ אבא הלל סילבר , לוד 4 , קומה 13 7129463

Tlv-slyua@justice.gov.il

מחוז תל אביב

02-6467717

Haf-slyua@justice.gov.il

02-6467943

מחוז חיפה

מחוז ירושלים, אשדודו ואילת

Jer-slyua@justice.gov.il

02-6467611

Naz-slyua@justice.gov.il

מחוז הצפון

02-6462532

מחוז באר שבע, הדרות ואשקלון

Bsh-slyua@justice.gov.il

02-6467672

Mz-slyua@justice.gov.il

02-6468008

מחוז מרכז

)4 (שלוחה 1-700-70-60-44 מוקד הסיוע המשפטי 12:30- / קבלת קהל: בימים א׳, ב׳, ג׳, ה׳ בין השעות 16:00-08:00 : שעות פעילות המוקד הטלפוני / בימי רביעי לא מתקיימת קבלת קהל. 17:00-15:00 / ביום ג׳ גם בין השעות 08:30 מניעת הטרדה מינית בעיריית פתח תקווה אנו שואפים ליצור מרחב בטוח ומאפשר לכל העובדות והעובדים. לכן בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית מונו ממונים.ות למניעת הטרדה מינית בעירייה אשר הוכשרו לטיפול בתלונות בהתאם לצורך ועל פי החוק. יודגש כי תהליך הבירור בתלונה הינו דיסקרטי המתקיים בהתאם לחוק ותוך שמירה על אנונימיות המעורבים, במידה ומתקבל מידע והעובד או העובדת מעוניינים.ות להתייעץ בנושא יש לפנות אך ורק לממונים ממינהל לארגון ופיתוח הון אנושי: 050-7718889 ,03-9053543 - מנהלת מחלקת נוכחות הגברת סיגל בלחסן 03-9113638 מנהלת מחלקת משאבי אנוש- שיר ארז

יחד ניצור סביבה ארגונית טובה ומכבדת!

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker