פתח תקווה | ידיעון הון אנושי

2 . לשלוט על ההוצאות: · להימנע מריבוי כרטיסי אשראי יותר מידי כרטיסים אשראי גורמים לאיבוד שליטה על ההוצאות ולאשליה שאם יש עוד אמצעי תשלום אז אפשר לבזבז יותר. ההמלצה כרטיס אחד עד שניים למשק בית בלבד. בכרטיס אחד כל ההוצאות הקבועות והוראות הקבע. ובכרטיס השני את ההוצאות המשתפנו כמו קניות ובילויים. וככה ניתן לבקר באפקטיביות את ההוצאות כל החודש. · לעבוד עם תקציב חודשי לפי סעיפים חשוב שההכנסות יהיו גבוהות מההוצאות ושתיווצר יתרה חיובית בכל חודש. ככה נמנע ממינוס ולקיחת הלוואות. לרשום את כל ההוצאות ולוודא שבסוף חודש לא חורגים ולא מוציאים יותר ממה שמוגדר בתקציב. · יתרה חיובית חוסכים! חשוב לוודא שמקצים סכום כסף להוצאות לא מתוכננת "קרן חירום" בזה נוגעים רק אם אין ברירה ואין זה חלק מהתקציב השוטף. משפר את החוסן הכלכלי משפחתי להתמודד עם הוצאה גדולה לא צפויה ולהימנע מהלוואות ומכניסה למינוס. חודשים , פירוט הלוואות , קרנות 3 איסוף מסמכים- פירוט כרטיסי אשראי עו”ש השתלמות וחסכונות. · שיקוף ומיפוי כללי- עבודה שיטתית עם טבלאות אקסל\אפליקציה ותיעוד הכנסות הוצאות חסכונות והלוואות · הגדרת מטרות ובניית תקציב- האם בגירעון חודשי ? וכמה?בניית תכנית התייעלות לסגירת המינוס וההלוואות עבודה עם תקציב מגודר · בקרה והתאמות לתוכנית- תקציב מול ביצוע ברמה חודשית האם עמדנו בתקציב? התאמות ושינויים 3 . כלים ושלבים להתנהלות כלכלית נכונה: ·

בברכה,

ניב מרקמן- יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה 054-788-6614

Nivmarkman @ gmail . com www . nivmarkman . co . il

18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker