פתח תקווה | האגף לשירותים חברתיים

מהדורה דיגיטלית

האגף לשירותים חברתיים

ברכות:

מנהל מינהל שירותי קהילה - מר ירון טיירי

מנהלת האגף - דר' חיה בנדק

• מחלקות גיאוגרפיות: ירקון •

מזור - עמישב מזור - שעריה

• • •

שכטר שילה

• מחלקות פונקציונליות:

תוכן העניינים

מחלקת אזרח ותיק

תכנית לניצולי שואה > המחלקה לטיפול בנוער וצעירים: >

• • • •

נוחם - לנערות חרדיות > נתיבים - לנוער חרדי >

מחלקת נכויות

מרכז דרור - יחסים בטוחים במשפחה מחלקת התמכרויות ודרי רחוב מחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית

• •

תחום יוצאי אתיופיה >

מרכזים טיפוליים:

ילד ונוער

• • • •

מרכז הורות וטף

מרכז ילדים הורים לגיל החביון

מרכז נתיבים למתבגרים

התחנה לטיפול פרטני זוגי ומשפחתי

• שירות אגפי לכלל התושבים:

שי״ל - שירות יעוץ לאזרח בפתח תקווה

• • • • • • •

בית המתנדב חוק נוער סדרי דין מרכז קשר 360 תכנית עו״ס להט״ב

בס"ד

תושבות ותושבים יקרים. אנו שמחים וגאים להציג בפניכם את כלל יחידות הסיוע והטיפול השונים בתחומי הרווחה, הפועלים תחת האגף לשירותים חברתיים. אנו רואים בנגישות למידע מטרה עליונה וזאת בכדי להעניק את השירות הטוב ביותר למענכם תושבים יקרים. בחוברת זו מוצג לפניכם את כלל הפעילות של האגף למענכם , תוך פירוט מפורט ומדויק בכדי להקל על הדרכים להגיע אלינו ולקבל את השירות הכי טוב. מטרת חוברת זו להנגיש ולחשוף באופן מפורט ובהיר את המחלקות והיחידות השונות הפועלות ברחבי העיר, תוך פירוט מטרותיהן וייעודיהן.

היעד אליו אנו שואפים להגיע הוא שיתוף הפעולה בין היחידות והמחלקות השונות, במקצועיות ובחדשנות טיפולית, ולהעמיד את האגף העירוני בפסגת העשייה הארצית בתחומים אילו. כאגף הקשוב לצרכי התושבים ואמון על התחדשות, ציינו אף את התוכניות העתידיות של המחלקות והיחידות , כולל מחלקות שעדיין בהקמה, ואנו פועלים במרץ לקדם פעילותן בזמן הקרוב. בהזדמנות זו אברך את כל העוסקים במלאכת הקודש של השירותים החברתיים על עשייה ברוכה המהווים עוגן יציב ובטוח עבור משפחות ויחידים רבים.

דברי מנהל מינהל חברה וקהילה

ירון טיירי מנהל מינהל חברה וקהילה

3

(תיקון התשכ"ו) 1963 - (א) וכן מתוקף תקנות ארגון לשכת הסעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד) התשכ"ד 2 סעיף 1958- האגף לשירותים חברתיים פועל מתוקף חוק שירותי הסעד התשי"ח האגף לשירותים חברתיים פועל לקידום ופיתוח שירותי רווחה לתושבי העיר מגיל לידה עד זקנה האגף מפעיל תוכנית ופרויקטים לפרט, למשפחה ולקהילה מתוך תפיסה ושאיפה לצמצום פערים, שיפור ברמת החיים ואיכותם מחלקות גיאוגרפיות הנמצאות בשכונות העירמחלקות אלו נמצאות בחזית מתן השירות למשפחות האגף ומעניקות שרות מקיף וכולל באמצעות עו"ס משפחה, 5 באגף נתנים שירותים על ידי עו"סים לחוק, יו"ר ועדות לתכנון טיפול ועוד בנוסף קיימות מחלקות פונקציונליות המגישות שרות בתחומים: נוער וצעירים, אזרחים וותיקים, מוגבלויות, התמכרויות ודרי רחוב, עבודה קהילתית, מרכז הורים ילדים, מרכז הורות וטף, מרכז קשר, תחנה לטיפול משפחתי, טיפול באלמ"ב ועוד הערכים המרכזיים העומדים בבסיס העבודה שלנו הם כבוד האדם, הזכות לקבל שרות והעצמת היכולת והאחריות של מקבלי השרות לבחור ולעצב את חייהם במהלך הקשר הטיפולי, והסיוע במיצוי הזכויות לפרט, למשפחה ולקהילה עובדי האגף הינם עובדים סוציאליים מקצועיים ומיומנים בעלי ניסיון והתמחות בתחומים השונים. העובדים הסוציאליים מונחים לאור מדיניות משרד הרווחה ומפוקחים על ידי המשרד בצד העובדים הסוציאליים מסייעים לעבודת העו"ס, מינהלת האגף, תחשיבניות, עובדי שכונה, מזכירות, מדריכים ומתורגמנים המסייעים במתן שירות תואם וייחודי למקבל/ת השרות חוברת זו מציגה את המחלקות, את נותני השרות והשירותים אותם ניתן לקבל, טלפון להתקשרות ומיילים ליצירת קשר מבקשת לנצל במה זו להודות לראש העיר רמי גרינברג על הרגישות, הסיוע והמענה היומיומי לכל צרכי האגף ומקבלי השרות. הגיבוי שלו והסיוע לפתח מענים ייחודיים ולסייע מעצבת את היכולת שלנו לתת שירות מיטבי ליו"ר האגף הרב אשר שוקר אשר מלווה את האגף שנים רבות, מאמין בעשיית האגף ורואה אותה כשליחות למנהל מינהל חברה וקהילה מר ירון טיירי על הגיבוי, המטריה הרחבה של חיבורים לאגפים במינהל וחשיבה על פיתוח מענים והנגשתם

תודה מיוחדת למשרד הרווחה למחוז מרכז, למפקחים וכל העושים במלאכת הליווי שלנו

תודה מיוחדת לעובדי/ות האגף המסורים לסגנים, מנהלים/ות, מדרצי"ות, רכזים/ות, ולכל העובדים/ות אתם אלה שהופכים את האגף לאגף מקצועי, מחויב, ומחובר לעיר ולתושביה

ד"ר חיה בנדק מנהלת האגף לשירותים חברתיים ובריאות

דברי מנהלת האגף לשירותים חברתיים ובריאות 4

המחלקות לשירותים חברתיים בפתח תקווה נותנות מענה בהתאם לאזורי המגורים:

• המחלקה לשירותים חברתיים שכטר מנהלת: טלי רואס פתח תקווה 33 כתובת: אחד העם ornaks@ptikva.org.il דוא"ל: 03-9113202/210 :' טל

• שלוחת גד מכנס א' פתח תקווה 5 כתובת: גד מכנס Liatkr@ptikva.org.il דוא"ל: 03-9113232 / 23 :' טל

• המחלקה לשירותים חברתיים מזור • שלוחת שעריה ממלא מקום: ענת בלוש פתח תקווה 39 כתובת: יונה mirisa@ptikva.org.il דוא"ל: 03-9152700 :' טל • שלוחת עמישב מנהלת: שגית עושרי פתח תקווה 41 כתובת: עזרא ונחמיה orlish@ptikva.org.il דוא"ל: 03-9152900/901 :' טל • המחלקה לשירותים חברתיים שילה מנהלת: אתי רצון פתח תקווה 3 כתובת: מעפילים saritn@ptikva.org.il דוא"ל: 03-9152600 :' טל • המחלקה לשירותים חברתיים ירקון מנהלת: יהודית פינקלשטיין פתח תקווה 9 קומה 3 כתובת: שפיגל yaritv@ptikva.org.il דוא"ל : 03-9114300 :' טל

האגף לשירותים חברתיים

5

ק

מועדונית בית מרקו - לשכת שילה

שם התכנית

מתנ״ס בית מרקו

מיקום קבלת השירות

מועדונית המיועדת לילדים המוגדרים כילדים בסיכון ו/או ילדים החיים בסביבה מסכנת, בכיתות א' –ד׳ ומתגוררים בשכונת קרית אלון בעיר פתח-תקווה. במועדונית יכולים ילדים, כאשר כל הילדים מגיעים ממשפחות המוכרות במחלקה לשירותים חברתיים בשל קשיים ביכולת ההורית, משבר קליטה או אירוע משברי במשפחה. 15 להשתלב

אוכלוסיית יעד

שיפור הרגלי חיים בסיסיים שיפור מיומנויות חברתיות ויחסים בין אישיים. שיפור ביחסים עם המשפחה ויחסי הורה-ילד, שיפור לימודי, שיפור מצב רגשי ויכולת קוגניטיבית. . המועדונית מלווה ע"י שתי מדריכות בעלות ניסיון רב ומיומנויות בעבודה עם 16:30 המועדונית פועלת חמישה ימים בשבוע, לאחר סיום פעילות בית הספר ועד השעה ילדים, אשר עברו הכשרות מטעם משרד הרווחה ומשרד החינוך. כל מועדונית מלווה על ידי עובדת סוציאלית האחראית על ריכוז פעילות המועדונית, מתן הדרכה לצוות ומעקב אחר מצבם של הילדים במסגרת. הפעילות כוללת: קבלת הילדים מביה"ס, מתן ארוחת צהריים חמה המבושלת ע"י המדריכות, הכנת שיעורי בית, פעילות העשרה, שיפור מיומנויות חברתיות ולימודיות, ריכוז וסיכום היום. שיתופי פעולה עם רווחה וחינוך בשיתוף מתנ"ס בית מרקו.

עיקר התכנית

מעון רב תכליתי - לשכת שילה

שם התכנית

רותם שרצקי

עו״ס אחראי

תוכניות ופרוייקטים במחלקות

מיקום קבלת השירות שכונת יוספטל פתח תקווה

מגיל חצי שנה עד שלוש והוריהם

אוכלוסיית יעד

מעון היום הרב תכליתי משמש מענה טיפולי לילדים בגיל הרך והוריהם.

עיקר התכנית

הפעילות במעון מאפשרת איתור מוקדם, טיפול והעשרה של פעוטות בסיכון והוריהם. מטרת העל של התוכנית לחזק ולשפר את התפקוד ההורי וחיזוק קשר הורה-ילד על ידי מתן שירותים ותוכניות טיפול שונות לילדים ולהורים.

6

תוכניות ופרוייקטים במחלקות

7

סומכות - לשכת שילה

שם התכנית

אהובה זברגר

עו״ס אחראית

בבית המשפחות

מיקום קבלת השירות

משפחות עם ילדים המאופיינות בקשיי תפקוד בתחום ההורי.

אוכלוסיית יעד

הדרכת ההורים בתחומים הבאים:

עיקר התכנית

ניהול תקין של משק הבית, ניהול תקציב המשפחה, טיפול בצרכים הפיזיים של הילדים, התייחסות רגשית לילדים, נתינת כלים להעשרה באמצעות משחק, קריאה ושיחות. סיוע והכוונת ההורה מול גורמים בקהילה. הסומכת נכנסת לבית המשפחה ועובדת עם הורה אחד או שניהם תוך התנהלות שגרתית ויומיומית בחיי המשפחה, במטרה להביא לשיפור בתפקוד המשפחה. קבוצת הסומכות מנוהלת ומודרכת קבוצתית ע"י מרכזת. כמו כן כל סומכת מודרכת ע"י עו"ס המשפחה . המתכונת בפ"ת הינה ייחודית ומוערכת ע"י הפיקוח ושירותים בקהילה. במהלך עבודת הסומכת מתקיים מעקב הן של העו"ס והן של ועדה. מכתבי המשוב וההערכה של המשפחות לסומכות מעידים על הצלחת השרות. שיתופי פעולה: שרות עירוני לכל האגף, השירותים בעיר יודעים ומכירים את השרות ואף מפנים בקשות, באמצעות עו"ס המשפחה.

תכנית ראשית - לשכת שילה

שם התכנית

בתי המשפחות

מיקום קבלת השירות

ובהן התפקוד ההורי לקוי בתחומים רבים באופן שמסכן את רווחת ילדיהם והתפתחותם התקינה. 7 משפחות צעירות, להן לפחות ילד אחד מתחת לגיל

אוכלוסיית יעד

תוכניות ופרוייקטים במחלקות

תוכנית ראשית הינה תוכנית שמטרתה חיזוק הקשר הורה ילד באמצעות מתן הדרכה הורית /טיפול הורי בבית המשפחות. התוכנית מיועדת בעיקר למשפחות אשר יתקשו לצרוך שירותים בקהילה . המשפחות מופנות ע"י עו"ס המשפחה אשר יסבור ויעריך כי מתן טיפול בבית המשפחה עשוי לקדם את היכולת של ההורים לשפר את תפקודם כהורים, לחזק את הקשר בינם לבין ילדיהם וללמוד אילו שירותים קיימים בקהילה ע"מ שיוכלו לסייע לו לקדם את צרכי הילד. עו"ס התוכנית ננסת פעם בשבוע לטיפול הורי . ברוב המשפחות תכנס מדריכה התפתחותית פעם נוספת באותו השבוע לשעת משחק וחוויה של ההורים עם הילדים. מדריכת המשחק מודרכת ע"י העו"ס. מדובר בתוכנית לשלוש שנים. מעת לעת נעשית הערכה של עו"ס התוכנית עם עו"ס המשפחה ומדר"צ /מנהלת , באשר לאפקטיביות התוכנית למשפחה הספציפית.

עיקר התכנית

8

מועדונית מורשה - לשכת מזור

שם התכנית

sapirva@ptikva.org.il 03-9152900 ספיר ויינר

עו״ס אחראית

בית ספר מורשה

מיקום קבלת השירות

8-6 ילדים בכיתות א׳-ג׳ מגיל

אוכלוסיית יעד

מסגרת לטיפול בילדים אשר נמצאים במצבי סיכון וקשיים משפחתיים ע"י מתן מענה לימודי ורגשי אחרי שעות הלימודים וכן פעילויות לחיזוק הקשר הורה וילד. המועדונית . במועדונית סדר יום קבוע הכולל ארוחת צהריים חמה, הכנת שיעורי בית ופעילויות לימודיות, העשרה וחוגים. העו"ס שותפה 17:45 עד לשעה 12:45 פועלת החל מהשעה בליווי התכנית משלב חשיבה, על פרופיל הילדים שיקלטו במועדונית, ליווי המדריכות בהדרכת הילדים, השתתפות בישיבות הצוות של המועדונית, פגישה של העו"ס עם ההורים ופעילות העשרה וחיזוק קשר הורה-ילד. שיתופי פעולה עם בית הספר, משרד החינוך, מחלקת רווחה, מחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה, אגף שח"ר-שירות חינוך ורווחה, עיריית פ"ת.

עיקר התכנית

משפחה בשביל המיטיב

שם התכנית

ספיר קיסוס

עו״ס אחראית

משפחות עם ילדים בסיכון גבוה, במצבי הזנחה ועוני , מגיל לידה ,שיש חשש לסידור חוץ ביתי במידה ולא תערך התערבות אינטנסיבית או שקילת החזרת ילד לקהילה כאשר אין סכנה ממשית לילד בביתו. במשפחות אלו חייבת להיות יכולת להבטחת מוגנות בסיסית, יכולת של ההורים להיכנס לתהליכי שיקום ושינוי והסכמה ראשונית של המשפחה להשתתפות בתוכנית. מדובר בתוכנית שהבסיס התיאורטי שלה הוא עבודה סוציאלית מודעת עוני. שפיתחה פרופ' מיכל קרמר נבו .משמעות הדבר שהכלי המרכזי בהתערבות הוא הקשר הבינאישי של העו"ס עם המשפחה, הצבת האדם השלם על כל צרכיו במרכז, הבנת קשיי המשפחה בתוך קונטקס של היסטוריה אישית חברתית ,הבנת ההזדמנויות ויחסי כוח בחברה בה הוא חי. המשפחה והעו"ס קובעים בשת"פ את מטרות העבודה המשותפת ואת קצב העבודה. עיבוד הכאב הכרוך בחיים בעוני, זיהוי מנגנוני ההתנגדות של המשפחות לעוני והצטרפות אליהם. התוכנית גובתה במשאבים תקציביים לטיפול במשפחות ובמשאבי כוח אדם והכשרות ייחודיות לתוכנית. משפחות בלבד. צוותי הנהלת האגף עוברים הכשרה מתוך הציפיה, שתפיסת העבודה הנ"ל תוטמע בדרכי העבודה בכלל המשפחות 10 ) תטפל בכ 75%( כך שעו"ס תכנית המטופלות באגף.

אוכלוסיית יעד

תוכניות ופרוייקטים במחלקות

עיקר התכנית

9

בית הנוער קדימה - עמותת לשובע - לשכת מזור

שם התכנית

shoshid@ptikva.org.il 03-9152900 שושי דרר

עו״ס אחראית

מחלקת מזור

מיקום קבלת השירות

תכנית התערבות אינטנסיבית לחיזוק משפחות עם ילדים בסיכון גבוה

אוכלוסיית יעד

התוכנית שמה לה למטרה למנוע את הוצאת הילדים מן הבית או לקדם החזרת ילדים לביתם ממסגרות חוץ ביתיות, ולהבטיח עבורם בית קבוע ומיטיבי. התוכנית כוללת קשר

עיקר התכנית

אינטנסיבי וקרוב עם ההורים והילדים ובניית תוכנית סיוע הנוגעת למרחבי החיים השונים. לכל משפחה ניתן סל מענים גמיש, המתאים לצרכיו ותוכנית הסיוע נבנית בשיתוף מלא עם המשפחה. התוכנית התפתחה עפ"י העקרונות של הפרדיגמה עבודה סוציאלית מודעת עוני.

מועדונית יסודות - לשכת מזור

שם התכנית

ספיר ווינר

עו״ס אחראית

יסודות

מיקום קבלת השירות

8-6 ילדים בכיתות א׳-ג׳ מגיל

אוכלוסיית יעד

תוכניות ופרוייקטים במחלקות

מסגרת לטיפול בילדים אשר נמצאים במצבי סיכון וקשיים משפחתיים ע"י מתן מענה לימודי ורגשי אחרי שעות הלימודים וכן פעילות לחיזוק הקשר הורה וילד. . במועדונית סדר יום קבוע הכולל ארוחת צהריים חמה, הכנת שעורי בית ופעילויות לימודיות, העשרה וחוגים. העו"ס 17:45 עד לשעה 12:45 המועדונית פועלת החל מהשעה שותפה בליווי התכנית משלב חשיבה, על פרופיל הילדים שיקלטו במועדונית, ליווי המדריכות בהדרכת הילדים, השתתפות בישיבות הצוות של המועדונית, פגישה של העו"ס עם ההורים ופעילות העשרה וחיזוק קשר הורה- ילד. במועדונית עבודה טיפולית עם הילדים בגישות שונות- בע"ח, פוטו תרפיה, מוסיקה וכד'. מתקיימות סדנאות הורים, וטיולים משותפים הורים-ילדים. שיתופי פעולה עם בית הספר, משרד החינוך, מחלקת רווחה, מחלקה לביקור סדיר, אגף שח"ר- שירות חינוך ורווחה, עיריית פ"ת

עיקר התכנית

10

תכנית ראשית - לשכת ״ירקון״

שם התכנית

דניאל זר

עו״ס אחראי

בתי המשפחות

מיקום קבלת השירות

ובהן התפקוד ההורי לקוי בתחומים רבים באופן שמסכן את רווחת ילדיהם והתפתחותם התקינה. 7 משפחות צעירות, להן לפחות ילד אחד מתחת לגיל

אוכלוסיית יעד

תוכנית ראשית הינה תוכנית שמטרתה חיזוק הקשר הורה ילד באמצעות מתן הדרכה הורית /טיפול הורי בבית המשפחות. התוכנית מיועדת בעיקר למשפחות אשר יתקשו לצרוך שירותים בקהילה . המשפחות מופנות ע"י עו"ס המשפחה אשר יסבור ויעריך כי מתן טיפול בבית המשפחה עשוי לקדם את היכולת של ההורים לשפר את תפקודם כהורים, לחזק את הקשר בינם לבין ילדיהם וללמוד אילו שירותים קיימים בקהילה ע"מ שיוכלו לסייע לו לקדם את צרכי הילד. עו"ס התוכנית ננסת פעם בשבוע לטיפול הורי . ברוב המשפחות תכנס מדריכה התפתחותית פעם נוספת באותו השבוע לשעת משחק וחוויה של ההורים עם הילדים. מדריכת המשחק מודרכת ע"י העו"ס. מדובר בתוכנית לשלוש שנים. מעת לעת נעשית הערכה של עו"ס התוכנית עם עו"ס המשפחה ומדר"צ /מנהלת , באשר לאפקטיביות התוכנית למשפחה הספציפית.

עיקר התכנית

מועדונית משותפת קרול - לשכת ירקון

שם התכנית

בית הספר קרול

מיקום קבלת השירות

.8-6 ילדים בכיתות א׳-ג׳ גילאי

אוכלוסיית יעד

תוכניות ופרוייקטים במחלקות

מסגרת לטיפול בילדים אשר נמצאים במצבי סיכון וקשיים משפחתיים ע"י מתן מענה לימודי, חברתי ורגשי אחרי שעות הלימודים וכן יזום פעילויות לחיזוק הקשר הורה . במועדונית סדר יום קבוע הכולל ארוחת צהריים חמה, הכנת שיעורי בית ופעילויות לימודיות, העשרה וחוגים 17:45 עד לשעה 12:45 וילד. המועדונית פועלת החל מהשעה (ספורט וגינון טיפולי). העו"ס שותפה בליווי התכנית משלב חשיבה, בחירת פרופיל הילדים שיקלטו במועדונית, ליווי הצוות בהדרכת הילדים, השתתפות בישיבות הצוות של המועדונית, טיפוח הקשר הורה-ילד ע"י מפגשים פרטניים , יזום פעילות העשרה להורים לחוד ועם הילדים, השגת מקורות בקהילה לתמיכה טיפולית וכספית. מדידת תוצאות: שימוש בטפסי תלמיד של בית ספר וצוות המועדונית בתחילת השנה וסופה, ישיבות משותפת לאורך כל השנה, ניהול יומן מועדונית ותיק אישי הכולל תכנית טיפולית אישית עבור כל ילד במועדונית. שיתופי פעולה עם צוות בית ספר קרול, משרד החינוך, מחלקת הרווחה, המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה, אגף שח"ר- וממשיכה לפעול, מאז, כל שנה. 2016 שירות חינוך ורווחה, עיריית פ"ת, ביה"ס "למרחב", חברת "טבע". התוכנית התחילה בנובמבר

עיקר התכנית

11

נושמים

שם התכנית

iritmo@ptikva.org.il מייל: 03-9113206 :׳ עידית מודן, ראש צוות במחלקת שכטר טל

עו״ס אחראית

30 חיים עוזר

מיקום קבלת השירות

התוכנית מיועדת למשפחות ויחידים שמתמודדים עם מכשולים רבים ומיעוט הזדמנויות לשנות את מצבם הכלכלי והחברתי והקושי במיצוי זכויות ובשימוש

אוכלוסיית יעד

במשאבי הקהילה והממסד.

תוכנית נושמים מופעלת ע״י עו״ס ושתי מלוות אשר נמצאות בקשר אינטנסיבי עם הפונים, מסייעות ומלוות בפעולות הנדרשות ובכלל בתהליך הטיפול בקשיים. - שיפור המצב הכלכלי והעלאת העצמאות ביכולת לספק צרכים בסיסיים: סיוע במיצוי זכויות, טיפול בחובות, ניהול כלכלת הבית, הכוונה במציאת תעסוקה. - הגדלת הזדמנויות של המשפחה/בודד/ת להגיע למגוון שירותים ופעולות שעשויות לקדם את מצבם החברתי והכלכלי. - יצירת תחושת רווחה אישית ומשפחתית. - הרחבת מערכת תמיכה קהילתית.

עיקר התכנית

תוכניות ופרוייקטים במחלקות

12

יחידה למניעת התעללות והזנחת קשישים

שם התכנית

נועה הוכמן ודקלה מרדכי - רכזות היחידה למניעת התעללות בקשישים

עו״ס אחראית

המחלקה לטיפול באזרח הוותיק פתח תקווה

מיקום קבלת השירות

אזרחים ותיקים תושבי העיר ובני משפחותיהם

אוכלוסיית יעד

במטרה להעלות את המודעות לתופעה של התעללות והזנחת קשישים, לפעול לאיתור קשישים החשופים להזנחה והתעללות, ולפתח 2015 היחידה הוקמה בספטמבר מענים טיפוליים במישור הפרטני, הקבוצתי והקהילתי על מנת לצמצם את ממדיה. במסגרת עבודת היחידה אנחנו עורכים ימי עיון לאנשי מקצוע ולקשישים ובני משפחותיהם, מקיימים התייעצויות בצוות רב מקצועי, מקיימים הרצאות לקשישים במועדונים ומתנסים ברחבי העיר ומעניקים טיפול פרטני וקבוצתי. השירות ניתן במחלקה לטיפול באזרח הוותיק.

עיקר התכנית

מועדון מופ״ת ליוצאי אתיופיה

שם התכנית

מעין ברכה, עו״ס קהילתית בזקנה

עו״ס אחראית

מתנ״ס לזרוס

מיקום קבלת השירות

קשישים יוצאי אתיופיה המתגוררים ברחבי העיר פתח תקווה

אוכלוסיית יעד

הנגשת תוכניות רגישות תרבות לקשישים מהקהילה האתיופית. הפעילויות כוללות: הרצאות, פעילות גופנית וחוגים מגוונים. חברים במועדון מקבלים ארוחת בוקר וצהריים.

עיקר התכנית

, במשך שלושה ימים בשבוע. 2017- התוכנית פועלת מ התכנית בשיתוף מקפ״ת.

מחלקות ושירותים / המחלקה לאזרח הוותיק

13

מועדון מופ״ת (לקשישות ותיקות)

שם התכנית

מעין ברכה, עו״ס קהילתית בזקנה

עו״ס אחראית

מועדון ״סלע״

מיקום קבלת השירות

נשים קשישות המופנות ע״י עו״ס המחלקה וע״י העמותה למען הקשיש. מוקדי הקושי: בדידות, קשיי ניידות ותזונה.

אוכלוסיית יעד

מיועד לנשים בודדות המתקשות להגיע בכוחות עצמן למסגרת יומית. נותן מענה לצורך חברתי, תעסוקתי וכן צורך בהזנה. מדובר בתוכנית שנותנת מענה לקשישים שמחד

עיקר התכנית

, במשך שלושה ימים בשבוע. 2015 מועדון רגיל אינו עונה על צרכיהן ומאידך מצבן אינו מצריך מרכז יום. התוכנית פועלת משנת

קהילה תומכת

שם התכנית

עלוה פרחי, מנהלת המחלקה לטיפול באזרח הוותיק

עו״ס אחראית

בבתי הקשישים וכן במועדונים לקשישים

מיקום קבלת השירות

קשישים בעלי תפקוד ירוד וללא עורף משפחתי תומך

אוכלוסיית יעד

יוע לקשישים רבים שהינם חסרי מקורות תמיכה, על ידי יצירת מעגל חברתי, הפגת בדידות, קבלת מענה לצרכים אינסטרומנטליים ובריאותיים. אב הקהילה מבקר ומטלפן באופן קבוע בבית הקשיש, כולל תיווך בין גורמים שונים וביצוע תיקונים קלים בבית. התקנת לחצן מצוקה בבית וחיבור לפעילות חברתית קהילות תומכות בשיתוף עמותת מטב ומשרד הרווחה. 5 ענפה - הרצאות, טיולים וכ"ו. בעיר

עיקר התכנית

מחלקות ושירותים / המחלקה לאזרח הוותיק

14

״והדרת״ - פרויקט משותף לקשישים ובנות שירות לאומי

שם התכנית

מעין ברכה, עו״ס קהילתית בזקנה

עו״ס אחראית

בבתי הקשישים והקשישות

מיקום קבלת השירות

קשישים בודדים וירודים בתפקוד.

אוכלוסיית יעד

ביקורים שבועיים של בנות שירות לאומי בבתי הקשישים ועבודה פרטנית איתם. בני השירות מלווים ע"י סטודנטית לאומנות ומודרכים ע"י עו"ס מארגון עמינדב. בנוסף . שיתוף פעולה עם ארגון "עמינדב" 2010 להתערבות הפרטנית, בנות השירות משתלבות במרכזי היום בפעילותם השוטפת. התוכנית פועלת משנת

עיקר התכנית

תוכניות הפגת בדידות במתנ״סים

שם התכנית

מעין ברכה, עו״ס קהילתית בזקנה

עו״ס אחראית

התוכניות פועלות במתנ"סים הבאים: מתנ"ס לב המושבה, מתנ"ס בית מרקו, מתנ"ס אחדות ומתנ"ס יוספטל

מיקום קבלת השירות

אזרחים ותיקים שבד"כ אינם משתמשים בשירותים בקהילה וחווים בדידות

אוכלוסיית יעד

בהתוכנית להפגת בדידות במתנ"סים מטרתה לקדם אינטראקציה בין אישית ואת תחושת השייכות לקהילה ולהרחיב אפשרויות היכרות. מדובר בפעילויות ייעודיות במתנ"ס.

עיקר התכנית

התכנית בשיתוף מקפ״ת.

מחלקות ושירותים / המחלקה לאזרח הוותיק

15

מחלקות ושירותים / המחלקה לאזרח הוותיק

16

שיחות טלפון ומפגשים פנים מול פנים בין מתנדבים לקשישים בודדים

שם התכנית

מעין ברכה, עו״ס קהילתית בזקנה

עו״ס אחראית

בטלפון ובבתי הקשישים והקשישות

מיקום קבלת השירות

קשישים צלולים שחווים בדידות.

אוכלוסיית יעד

השירות מופעל באמצעות מתנדבים חיצוניים.

עיקר התכנית

נכון להיום יש אפשרות להפנות קשישים לסיוע בשיחות טלפון בלבד. בהמשך השנה תפתח אפשרות לביקורי בית עבור קשישים בודדים מטעם העירייה ומטעם גורם פרטי.

תכנית ״תן כבוד״ של ארגון הצלה

איחוד הצלה בשיתוף עיריית פתח תקווה והמחלקה לטיפול באזרח הוותיק מגייסים מתנדבים לפרויקט תן כבוד, שבמסגרתו המתנדבים יבקרו קשישים קבועים מדי שבוע למשך שנה, בדגש על בדיקת מדדים רפואיים ועל הפגת בדידות.

הפרויקט כבר מתקיים ברשויות רבות והמשובים מאוד חיוביים.

03-9052777 - אשת הקשר: עו"ס מעין ברכה 03-7155427 - נועה הוכמן 03-9052787 - דיקלה מרדכי

מחלקות ושירותים / המחלקה לאזרח הוותיק

17

מחלקות ושירותים / תכניות לניצולי שואה

18

מועדון ״קפה אירופה״

שם התכנית

שרית כהן, עו״ס ניצולי שואה ומיכל שמואל, עו״ס מתכללת ניצולי שואה

אחראית

מתנ״ס רמת ורבר

מיקום קבלת השירות

קשישים ניצולי שואה

אוכלוסיית יעד

פעילות מגוונת מטרה להעשיר את חייהם החברתיים ואת שעות הפנאי של המשתתפים. התוכנית כוללת טיולים, הצגות, הרצאות והזדמנות למפגש חברתי.

עיקר התכנית

) במתנ"ס רמת ורבר. מיועד לדוברי עברית. 16:00-18:00( , בימי בימי חמישי בשעות אחה"צ 2015 המועדון פועל משנת

מועדון לניצולי שואה

שם התכנית

שרית כהן, עו״ס ניצולי שואה ומיכל שמואל, עו״ס מתכללת ניצולי שואה

אחראית

מרכז יום פפר

מיקום קבלת השירות

קשישים ניצולי שואה , עצמאיים בתפקוד, דוברי רוסית

אוכלוסיית יעד

בהרצאות ופעילויות מגוונות וחברתיות. המועדון מספק הסעות הלוך וחזור, ארוחת בוקר וארוחת צהריים.

עיקר התכנית

המועדון פועל בימי שישי בבוקר. כרגע מתקיים לדוברי רוסית בלבד. המפעילים עמותת "עלה זהב

.

מחלקות ושירותים / תכניות לניצולי שואה

19

תוכנית לניצולי שואה מרותקי בית

שם התכנית

שרית כהן, עו״ס ניצולי שואה ומיכל שמואל, עו״ס מתכללת ניצולי שואה

אחראית

בבית של הקשישים והקשישות

מיקום קבלת השירות

קשישים ניצולי שואה מרותקי בית

אוכלוסיית יעד

קיימות שתי תוכניות:

עיקר התכנית

א. ביקור אחת לשבוע של אנשי מקצוע – תרפיה באומנות, תרפיה בתנועה, יוגה, חינוך גופני, בבית הקשיש. ב. תכנית "מחוברים לחיים" - הרצאות, חוגים, מפגשים משפחתיים, חברתיים ופעילויות שונות דרך מסך הטלוויזיה . דרך חברת "יוניפר".

ימי הפוגה (נופש) לניצולי שואה

שם התכנית

שרית כהן, עו״ס ניצולי שואה ומיכל שמואל, עו״ס מתכללת ניצולי שואה

אחראית

3 רח׳ שפיגל

מיקום קבלת השירות

קשישים ניצולי שואה עצמאיים יחסית בתפקוד

אוכלוסיית יעד

טיולים יומיים, במהלך השנה הכוללים סיורים בארץ, המלווים על ידי מדריך, הסעות וארוחות. אירועי תרבות – סרטים, הצגות, קונצרטים ובתי קפה הפנייה לתוכניות השונות נעשית דרך עו"ס וכוללת בדיקה בהתאם לנזקקות. ilanata@ptikva . org . il או באמצעות מייל 03-9052738 - לבירורים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה: בטלפון 26 כתובת המחלקה: רח׳ הבעל שם טוב 14:00-08:00 : מענה טלפוני בימים א׳-ה׳ בין השעות

עיקר התכנית

מחלקות ושירותים / תכניות לניצולי שואה

20

מחלקות ושירותים / תכניות לניצולי שואה

21

.25-13 המחלקה לטיפול בנוער הינה חלק מהאגף לשירותים חברתיים והיא אמונה על מתן מענה עירוני למתבגרים במצבי סיכון , תושבי העיר מגיל עו"סים , חלקם עוסקים בטיפול ישיר ואחרים בתחום חוק הנוער ,או בריכוז תכניות. 24 במחלקה עובדים

למחלקה לטיפול בנוער ,מתקבלים מתבגרים המצויים במשבר על רקע גיל ההתבגרות באחד או יותר מהתחומים הבאים: *מצוקה שבסיסה בקשיים בתפקוד המשפחתי *הפרעות הסתגלות *התנהגות לא נורמטיבית *פגיעות עצמיות *שימוש בחומרים ממכרים *היעדר מיומנויות חברתיות ובין אישיות * סיכון לנשירה מביה"ס*חשיפה לפגיעות רגשיות פיזיות ומיניות * הזנחה. המחלקה אינה מטפלת במתבגרים לוקים נפשית או שכלית. ההפניות למחלקה, נעשות ע"י מגוון גורמים: נערים ונערות שמשפחותיהם מוכרות באגף, מופנים ע"י העו"סים מהמחלקות לשירותים חברתיים באמצעות דיווח בכתב על טפסים ייעודיים, או במעמד וועדה לתכנון טיפול והערכה. לגבי מתבגרים המלווים בטיפול גם בעו"ס חוק נוער, מתבצעת פגישה בין העו"סים המעורבים בטיפול לצורך ההעברה לטיפולנו. הפניות נוספות, מגיעות מגורמי חינוך- יועצות בי"ס, עובדי קידום נוער, עובדי "עוצמה", עובדי רחוב , רכזי בתי נוער. כמו כן, מופנים לטיפולנו נערים ונערות דרך המשטרה, שירות המבחן לנוער, מרפאות ובי"ח וכן באופן ישיר ע"י המשפחות.

עובדי המחלקה, עובדים בגישה מערכתית תוך שיתוף פעולה מרבי עם גורמים במשפחה ובקהילה העשויים למנף את התקדמות הנער/ה. בנוסף, ממופים צרכים ייחודיים ובהתאם, נוצרים מענים קהילתיים.

הטיפול במתבגרים מתבצע במספר מישורים: • המישור הפרטני - כולל שיחות קבועות של הנע/ר עם עו"ס והתערבויות משפחתיות קצרות טווח. • השמה וליווי במסגרות חוץ ביתיות - התאמה ושילוב הנער/ה במסגרת מתאימה על הרצף שבין מסגרות חינוכיות, שיקומיות וטיפוליות ועד למסגרות נעולות של חסות הנוער. • המישור הקבוצתי - קהילתי - במסגרת תכניות שיפורטו בהמשך. • עבודת ישוג - איתור מתבגרים בסיכון באמצעות עבודת רחוב ואתור ברשת האינטרנט.

המחלקה לטיפול בנוער וצעירים

המחלקה מפוקחת ומלווה ע"י שירות של"מ של משרד הרווחה.

רויטל פלד לקסר - עו"ס מנהלת המחלקה לטיפול בנוער

22

מעטפת

שם התכנית

מורן אשר-נחום

אחראי

פתח תקווה ובבתי המשפחות 3 המחלקה לטיפול בנוער - רח׳ שפיגל

מיקום קבלת השירות

, המוכרים ומטופלים ע״י עו״ס במסגרת המחלקה לטיפול בנוער. מדובר בנערים/ות בסיכון רגשי, התנהגותי המאופיינים בקשיי תפקד 17-13 נערים/ות בגילאי 5

אוכלוסיית יעד

לימודיים, חברתיים ואחרים.

מניעת הצורך בהוצאה לסידור חוץ ביתי, תוך חיזוק ותמיכה במערכת המשפחתית וכיולה לטובת הנערים וצרכיהם. במסגרת התכנית מגיעים מידי שבוע לבית המשפחה עו"ס הנערים ועו"ס התכנית. במפגש משתתפים גם גורמים קבועים נוספים החיוניים למינוף היעדים והמטרות שמוצבים בשיתוף הנערים ומשפחתם. לרשות כל "מעטפת" עומד סכום לא מבוטל המאפשר מימוש תכניות ותמיכה במשפחה ובנער/ה. במרבית "המעטפות" הצלחנו

עיקר התכנית

תכנית ״ניצוץ״

שם התכנית

איילה דאר

אחראי

פתח תקווה 16 מרכזי נוער בשכונות ובמשרדי המחלקה - רח׳ אוסישקין

מיקום קבלת השירות

מלש״בים וחיילים

אוכלוסיית יעד

צמצום אחוזי הנשירה משירות בצה"ל, ליווי וסיוע בגיוס לשירות משמעותי, ליווי חיילים במצבי חיים מורכבים. התוכנית מתוכללת ע"י עו"ס, כמו כן פועלת בתכנית רכזת.. במסגרת התכנית מתקיים קשר תדיר עם הצבא. תוצאות מצופות: העלאת שעור הגיוס לצה"ל ולמסגרות השירות הלאומי. צמצום הנשירה משירות והגעה לשירות משמעותי. שיתופי פעולה עם משרד הרווחה, צה"ל, תכנית "אחרי" .

עיקר התכנית

המחלקה לטיפול בנוער וצעירים

23

בית חם - מט״ל שעריה

שם התכנית

זהבה ארקה

אחראי

, יוספטל, פתח תקווה 5 רח׳ אסתר המלכה

מיקום קבלת השירות

, הנתונות במצבי חיים מסכנים. 17-13 נערות בטווח הגילאים

אוכלוסיית יעד

הפחתת זמן הרחוב ומתן מענים לצרכים התפתחותיים חינוכיים, רגשיים ותרבותיים שלא מקבלים מספיק התייחסות בסביבת החיים של הנערות. במסגרת הפעילות מקבלות הנערות ארוחות חמות, קבוצות פסיכו חינוכיות, פעילות העשרה ופנאי. הצוות מונה עו"ס, אם בית ומדריכה. מדווח על שיפור משמעותי בהפחתת נשירה מביה"ס, מעורבות בפעילות ובשיעור המתגייסים לשירות בצה"ל. הבית מתנהל תוך שיתופי פעולה עם אגף השכונות, משרד הקליטה, המחלקה להתנדבות, רכז עיר בסיכוי, מתנ"ס יוספטל.

עיקר התכנית

בית חם - ימט״ל שעריה

שם התכנית

ניצן קראוני

אחראי

, שעריה פתח תקווה 18 רח׳ השופטים

מיקום קבלת השירות

17-13 נערים בטווח גילאים

אוכלוסיית יעד

צמצום זמן השוטטות של הנערים וחשיפתם לרחוב על מצבי הסיכון שבו. התייחסות לצרכים פיזיולוגיים, רגשיים, התנהגותיים ותרבותיים, שלא מקבלים מספיק מענה בסביבת החיים של הנערים. ארוחות חמות, קבוצות פסיכו חינוכיות, פעילות העשרה ופנאי. הצוות מונה עו"ס, אם בית ומדריכה. מדווח כי ישנו שיפור משמעותי בהפחתת הנשירה מביה"ס, בגיוס לצה"ל ובהפחתת המעורבות בפלילים. כמו כן מדווח על צמצום בצריכת חומרים הפסיכו-אקטיביים. הבית מתנהל תוך שיתופי פעולה עם אגף השכונות, המחלקה להתנדבות, משרד הרווחה-שירות נוער וצעירים.

עיקר התכנית

המחלקה לטיפול בנוער וצעירים

24

ז

בית חם לנערות - מקום בלב

שם התכנית

חן כחלון

אחראי

, פתח תקווה 136 רח׳ רוטשילד

מיקום קבלת השירות

, אשר מצויות במצבי סיכון הפוגעים בתפקודיהן הרגשי, התנהגותי והלימודי. 17-13 נערות בגילאי

אוכלוסיית יעד

הבית החם פועל בשעות אחה"צ והערב במתכונת של שתי קבוצות. כל קבוצה מגיעה ליומיים פעילות וישנו יום משותף לשתי הקבוצות בו מתקיים מרכז למידה. הנערות נהנות מארוחות חמות, מפעילות פסיכו חינוכית ומפעילות העשרה. צוות הבית כולל עו"ס, מדריכה, אם בית ובנות שרות לאומי. מדובר בנערות שמגיעות מרקע סוציו אקונומי המאופיין בקשיים כלכליים ותפקודיים במשפחותיהן. הנערות מגלות קשיי תפקוד במישורי החיים השונים. שיפור בתחום הפגיעות העצמיות, בתפקוד בביה"ס ובתחושת הערך העצמי. שיתופי פעולה עם שרות לאומי, משרד הרווחה, המחלקה להתנדבות.

עיקר התכנית

״עלמה״

שם התכנית

גיוס מנהלת

אחראי

, פתח תקווה 37 רח׳ שטמפפר

מיקום קבלת השירות

, המצויות בסיכון ובמצבי חיים בהן חשופות לניצול מיני או אחר. 25 ועד צעירות בנות 13 נערות בגילאי

אוכלוסיית יעד

מענה הפועל לאיתור נערות המאופיינות בהתנהגויות מסכנות בעיקר במישור המיני. התכנית פועלת למזעור נזקים ולהרחבת טווח הבחירה של הנערות והצעירות. עיקר העבודה נעשית דרך קשר אישי. לכל נערה מוצמדת חונכת המלווה אותה במישור הרגשי ומסייעת לה במיצויי זכויות ובהשתלבות בקהילה. בנוסף מתקיים איתור ברחוב, באינטרנט ודרך גורמים טיפוליים. כמו כן נעשית עבודה טיפולית במרחב הקבוצתי. פועלת הלנת חירום לטווח קצר עבור נערות וצעירות בסיכון. שנים, בתקופה זו היו מספר נערות שיצאו ממעגל הסיכון המיני. התכנית מקיימת שיתופי פעולה עם על"ם ומשרד הרווחה. 8- (התוכנית פועלת כ

עיקר התכנית

המחלקה לטיפול בנוער וצעירים

25

״יתד״ - תכנית לצעירים

שם התכנית

נורית בן-גיא כהן, רות קדישר-דבג, מכיל ששון

אחראי

(לא כולל חיילים) אשר מתמודדים עם קשיים שונים כמו תעסוקה, דיור, היעדר עורף משפחתי, לימודים ומערכות יחסים 25-18 צעירים בגילאי

אוכלוסיית יעד

הצעירים מטופלים ישירות ע"י העו"סיות או מופנים למסגרות רלוונטיות. העו"סיות מתווכות הגעת הצעירים לשירותים שונים בתחום התעסוקה, הלימודים, הדיור,

עיקר התכנית

בריאות הנפש ועוד... . אנו רואים שיפור בתפקוד של הצעירים במישורי החיים השונים. קבלת קהל בתיאום מראש. שיתופי פעולה עם משרד הרווחה וגורמים עירוניים. מתוכננת הקמת שולחן עגול עירוני בו ידונו צרכים ומענים לצעירים.

תחום התמכרויות - נוער

שם התכנית

כרמית אהרון

אחראי

חומרים פסיכו אקטיביים 18-13, נוער בגילאי

אוכלוסיית יעד

נערים מלווים ע״י עו״ס מומחית בתחום ההתמכרויות באמצעות פסיכותרפיה ייעודית.

עיקר התכנית

במקביל מבצעים הנערים והנערות המטופלים במחלקה בדיקות שתן

המחלקה לטיפול בנוער וצעירים

26

27

בס"ד "נתיבים" - המחלקה לטיפול בנוער חרדי מנותק

בגיל הנעורים, בו חלים שינויים פיזיים, קוגניטיביים וחברתיים, בו מתגבשת הזהות האישית וקיימת נטייה לעצמאות ,עולות התמודדויות הכרוכות בשלב זה של החיים.

התמודדות אישית עם קשיים ומשברים, הן "טבעיים" כחלק ממעגלי החיים והן מורכבים יותר, ללא קבלת תמיכה כל שהיא, מגבירה מצבי סיכון ונשירה. בנוסף, בעידן זה של דור המסכים, בו החשיפה למדיה הינה נגישה לכל אחד ואחת, עומד הנוער החרדי בין שני עולמות ומצוי בקונפליקט הקורע את עולמו, ללא כלים לעמוד בו. כמו עלה שנשר מן העץ, נושרים נערים/ות הן באופן גלוי והן באופן סמוי מהעולם ממנו צמחו. ישנה אופוריה סביב "חיים חופשיים" שמתנפצת בהתחככות עם התרבות הכללית, הלא דתית, והניסיון להיות חלק ממנה. נערות נושרות, לדוגמה, פעמים רבות, מגיעות לאמירות אובדניות ואף נפגעות מינית כתוצאה מחוסר הכנה לסכנות המצויות בחברה מעורבת ופתוחה ברחוב. גם הקונפליקט שנוצר בין הנוער הנושר לבין ההורים מעצים את הקושי. הנערים/ות החרדיים/ות זקוקים לאוזן קשבת ומתן ייעוץ והכוונה מאנשי מקצוע המכירים את המגזר, תרבותו והנורמות המתקיימות בו ומבינים את הניואנסים של השפה החברתית שלו. הם זקוקים לאנשי מקצוע שיכירו את העולם בו צמחו ויבינו את הקונפליקט אותו הם חווים בינם לבין עצמם ובינם לבין הוריהם. אנשי מקצוע מהמגזר החרדי, יכולים להבין את הנערים היטב ולהיות הגשר בין ההורים, שסומכים על בעלי השקפת עולם זהה להם, לבין הבנים. ב"נתיבים" ישנם אנשי מקצוע מהמגזר החרדי: יועצים, עו"סים ומדריכים חברתיים שיכולים לתת מענה הן בייעוץ והכוונה של הנער/ה בנושאים שונים כגון: התמודדות חברתית, מציאת מסגרת לימודית מתאימה, התמודדות על רקע קשיים משפחתיים ועוד והן בגישור בין הנערים/ות להוריהם.

נוער חרדי מנותק

28

מרכז הורים - מתבגרים ״נתיבים״

שם התכנית

יסמין בנין , מנהלת המחלקה לשטיפול בנוער חרדי

אחראית

פתח תקווה 70 רח׳ בר כוכבא

מיקום קבלת השירות

עם קשיים רגשיים ו/או התנהגותיים שמשולבים במסגרות נורמטיביות. 25-13 מתבגרים ממשפחות חרדיות ודתיות, בגילאי עם קשיים רגשיים ו/או התנהגותיים שנשרו ממסגרות לימודיות. 25-13 מתבגרים ממשפחות חרדיות ודתיות, בגילאי

אוכלוסיית יעד

שנים. 13 - צמצם מצבי סיכון של מתבגרים, למנוע נשירת מתבגרים ממסגרות לימודיות ולשלב את הנערים הנושרים במסגרות נורמטיביות חלופיות. המרכז פועל כ במרכז פועלים יועצים חינוכיים, עו"ס ויועץ נישואין. מתבגרים שנשרו ממסגרות מקבלים שיחות ייעוץ והכוונה על מנת למצוא להם מסגרת חלופית מתאימה. משלבים אותם במוסדות חינוך/פנימיות/פרויקט היל"ה/הוסטלים/עבודה. אנשי הצוות מקיימים גם ביקורי בית ומעניקים טיפולים רגשיים לנערים על פי הצורך. המרכז עוסק גם בפיתוח תכניות טיפוליות למתבגרים וכן מקיים סדנאות קבוצתיות (תחום טיפולי) והכשרות מקצועיות בשילוב עם מפת"ח. מתוך הבנה כי להורים, שהם הדמויות המשמעותיות בסביבת המתבגר ישנה השפעה מכרעת על התמודדותם של הנערים עם המשימות, הקשיים והמשברים, ניתן דגש במרכז על הנחייתם והדרכתם. כדי שתתאפשר השמה של נערים במסגרות הולמות ומתאימות להם, צמצום מצוקה ומצבי סיכון של נערים והשבה של נערים מנותקים למערכת הקהילתית, יש לקיים עבודה ייעוצית/טיפולית עם ההורים. במרכז ניתנים שירותים כגון: גישור בין הורים לילדיהם, הדרכת הורים, קבוצות טיפוליות של נערים ושל הורים, וקיום של סדנאות להורים בתחום הקשר עם המתבגר/ת. במרכז ניתן גם ייעוץ זוגי להורים לפי הצורך. המרכז עוסק בפעילות קהילתית לצמצום תופעת הנשירה: סדנאות לאבות, אימהות ולהורים בתחומי חינוך ילדים, גיל ההתבגרות והנחיית הורים, הכשרה מקצועית למשפחות קשות יום (בשיתוף עם מפת"ח) והוצאתן ממעגל מצוקה למעגל עבודה, סיוע למשפחות, סיוע לילדים בגיל הרך, העצמה זוגית ועוד. רוב המתבגרים שנשרו ) משובצים במסגרות נורמטיביות חלופיות (ישיבות, מוסדות לימוד, היל"ה, מסגרות חוץ ביתיות טיפוליות, הכשרה מקצועית, תעסוקה). 90%( ממוסדות הלימוד כ קבלת משוב חיובי מהמשפחות המטופלות על שיפור בתפקוד הנער ועל שיפור ביחסי הורה-מתבגר. שיתופי פעולה עם המחלקה לטיפול בנוער (אגף הרווחה), מחלקת החינוך (ביקור סדיר, היל"ה, השירות הפסיכולוגי), פרויקט עלמה, בתי הספר של המגזר הדתי והחרדי, מפת"ח, רבנים. yasminb@ptikva.org.il ,03-7166895/6 : יצירת קשר

עיקר התכנית

נוער חרדי מנותק

29

בית חם לנוער חרדי מנותק (מדרשת ״נתיב״)

שם התכנית

יסמין בנין, מנהלת המחלקה לטיפול בנוער חרדי

אחראית

, פתח תקווה 27 רח׳ המכבים

מיקום קבלת השירות

המצויים במצוקה, סיכון, נשירה ממסגרות למידה וללא תעסוקה. 25-13 בני נוער ממשפחות חרדיות ודתיות, בגילאים

אוכלוסיית יעד

חלקם בתהליכי ניתוק מהמשפחה והקהילה.

12- הצורך הינו לצמצם מצבי סיכון של נערים, למנוע נשירת נערים ממסגרות לימודיות ולשלב את הנערים הנושרים במסגרות נורמטיביות חלופיות. ה"בית החם" פועל כ שנים. צוות הבית החם כולל מדריכים, יועץ חינוכי / עו"ס. הצוות עורך סיורי שטח גם בשעות הבוקר וגם בשעות הלילה המאוחרות, ע"מ לאתר נערים על סף נשירה או בערב. 18:00-22:00 לאחר נשירה. חברי הצוות יוצרים קשרים אישיים עם הנערים וכך הם מגיעים לבית החם. הבית החם פועל בין השעות בבית החם מקיימים המדריכים שיחות אישיות עם הנערים ומפנים לטיפולים פרטניים ע"י היועץ / עו"ס של מרכז "נתיבים" במקרה הצורך. כמו כן, מתקיים טיפול קבוצתי: פעילות קבוצתית טיפולית חווייתית ע"מ לפתח כישורי חיים ומיומנויות הסתגלות למסגרות חברתיות. הנערים מקבלים ארוחת ערב ומקיימים תפילת ערבית ושיח תורני במקום. ניתנת להם עזרה בהכנת שיעורי בית ולמידה למבחנים. צוות הבית החם מוציא את בני הנוער לטיולים ופעילויות כגון: קארטינג, ג'יפים, פיינטבול וכו' ע"מ לגבש אותם ולחזק את הקשר איתם. מתקיימים קורסים לנערים כמו קרב מגע, אילוף כלבים, צלילה ועוד. בנוסף, משלב צוות הבית החם את הנערים בהתנדבות בקהילה. מעבר לפעילות במסגרת הבית החם, אנשי הצוות מקיימים ביקורי בית בבתי הנערים, מגייסים את הנערים לשיתוף פעולה באמצעות הקשר האישי איתם, משוחחים עם ההורים ומגייסים את היועץ והעו"ס של מרכז "נתיבים" להתערבות משפחתית: הדרכת ההורים וגישור בין הנערים להוריהם. אחת הפעילויות המרכזיות של צוות הבית החם הוא שיבוץ הנערים הנושרים במסגרות לימודיות המתאימות להם. הצוות מלווה את הנערים בבחינת ובחירת המסגרות הלימודיות, דבר שכרוך בנסיעות למקומות רחוקים כאשר מדובר במסגרות חוץ ביתיות. לחלק מהנערים אחת הפעילויות המרכזיות של צוות הבית החם הוא שיבוץ הנערים הנושרים במסגרות לימודיות המתאימות להם. הצוות מלווה את הנערים בבחינת ובחירת המסגרות הלימודיות, דבר שכרוך בנסיעות למקומות רחוקים כאשר מדובר במסגרות חוץ ביתיות. לחלק מהנערים עוזרים גם בסידור עבודה לשעות אחה"צ. אנשי הצוות נמצאים בקשר עם הצוות החינוכי של הנערים במוסדות החינוך ועם המעסיקים שלהם בעבודה. את הנערים הבוגרים יותר, מלווה צוות הבית החם בגיוס לצה"ל. הצוות מסייע בגיוס לחטיבות מתאימות ושיבוץ בתפקידים הולמים. ), משובצים במסגרות נורמטיביות חלופיות 90% צוות הבית החם מהווה לנערים כתובת אנושית חמה ומיטיבה שניתן לפנות אליה בעת הצורך. רוב הנערים הנושרים (כ (ישיבות, מוסדות לימוד, היל"ה, הכשרה מקצועית, תעסוקה, גיוס מותאם). הפחתת השוטטות ברחובות. קבלת משוב חיובי מהנערים ומהוריהם על שיפור התפקוד והיחסים בניהם. שיתופי פעולה עם המחלקה לטיפול בנוער (אגף הרווחה), מחלקת החינוך (ביקור סדיר, היל"ה לנערים חרדיים), בתי הספר של המגזר החרדי והדתי, מפת"ח, רבנים, צה"ל. yasminb@ptikva.org.il ,03-7166895/6 : יצירת קשר

עיקר התכנית

נוער חרדי מנותק

30

״אל ליבך״ - מודל מניעתי קהילתי לנערות חרדיות בסיכון ובמצוקה (נח״מ)

שם התכנית

יסמין בנין, מנהלת המחלקה לטיפול בנוער חרדי

אחראית

, פתח תקווה 14 רח׳ בייליס

מיקום קבלת השירות

, הנמצאות במצוקה, סיכון, סכנה לנשירה, נשירה סמויה או גלויה (רוחנית / ממסגרות לימוד). 25-13 נערות מהמגזר החרדי, בגילאי

אוכלוסיית יעד

צורך התוכנית, לצמצם מצבי סיכון של נערות, למנוע נשירה של נערות ממסגרות לימודיות ולשלב נערות נושרות במסגרות נורמטיביות חלופיות. מרכז "אל ליבך" פועל כבר שש שנים. צוות המרכז כולל עו"סיות ומדריכות לנערות ואנשי מקצוע חיצוניים, כגון: מטפלות רגשיות מתחומים שונים ומורות לשעורי עזר. הפעילות במרכז כוללת איתור נערות בסיכון על רצף, החל מנשירה סמויה בתוך מסגרות בית הספר ועד לנשירה גלויה ומצבי סיכון משמעותיים. כמו כן, מתן תמיכה ומענה רגשי לנערות ופעמים רבות גישור בינן לבין ההורים ומסגרות בית הספר. בשלב ראשון, הנערה והוריה מוזמנים לפגישת אינטק ע"י העו"ס. לאחר מכן תותאם תכנית התערבות אישית על פי צרכי הנערה מתוך ראייה מערכתית. בשלב הבא, מדריכה יוצרת קשר עם הנערה המבוסס על שיחות אישיות במרכז או בילוי משותף מחוצה לו. קשר עם מדריכה מהווה יתרון בהיותו פונקציה של דמות תומכת רגשית שאינה הורה או איש מקצוע, כך שהנערות מרגישות ביטחון בקשר ומאפשרות לעצמן להיעזר. המדריכות מקבלות הדרכה שבועית ע"י העו"ס. חלק מהנערות מעדיפות קשר פרטני בלבד וחלקן מעדיפות להשתלב גם בקבוצות טיפול/תמיכה או סדנאות וחוגים שונים המתקיימים במרכז. באמצעות הקשר האישי עם המדריכה נחשפים צרכים של הנערות, בין בתחום הרגשי, בין בתחום הלימודי, בין בתחום היחסים עם ההורים והאקלים המשפחתי ועוד, ועוד. C.B.T במידת הצורך הנערה תופנה לטיפול רגשי ייחודי. במרכז ישנו מענה טיפולי במגוון תחומים: אומנות , חלק מהנערות מקבלות סיוע גם בתחום הלימודי. המרכז מספק שיעורי עזר בקבוצות והשתתפות במימון אבחונים פסיכו דידקטיים. נערות בוגרות יותר, מופנות למבחן הכוון תעסוקתי הכולל מפגש עם פסיכולוגית תעסוקתית במרכז והמשך ליווי של מדריכה עד הגשמת היעד. כחלק מראייה מערכתית, פעמים רבות המרכז עוסק בגישור בין הנערות לבין הוריהן או מסגרות הלימוד שלהן. ברוב המוחלט של המקרים נזקקים ההורים להדרכה ביחסים בינם לבין הנערות, בנותיהן. חלקם מקבלים הדרכה הורית פרטנית או קבוצתית במרכז. במקרים מורכבים יותר, מפנים את ההורים לטיפול זוגי או משפחתי בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי. גם הגישור בין הנערות לבין המסגרת הלימודית הוא משמעותי ומטרתו להרחיב את יכולת ההכלה של הצוות החינוכי כלפי הנערה ולמנוע העזבה שמהווה זרז לנשירה מכל הבחינות. במקרים של נשירה, צוות המרכז שותף במציאת מסגרת לימודית ו/או פנימייתית מתאימה לנערות נושרות שעזבו מעצמן או שהועזבו עקב אי התאמה למסגרת על רקע רוחני. רוב הנערות מצליחות לייצר אמון בקשר עם המדריכה, עו"ס או מטפלת רגשית ונתרמות באופן משמעותי. רוב הנושרות משובצות במסגרות חלופיות ). ישנם משובים חיוביים מהנערות, ההורים ומסגרות החינוך על שיפור בתפקוד האישי של הנערה וביחסיה עם הוריה. 95%( מתאימות שיתופי פעולה עם המחלקה לטיפול בנוער, התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי (אגף לשירותים חברתיים), מחלקת חינוך (ביקור סדיר, השירות הפסיכולוגי), בתי ספר של המגזר החרדי והדתי, מפת"ח, רבנים. yasminb@ptikva.org.il ,03-7166895/6 : יצירת קשר

עיקר התכנית

נוער חרדי מנותק

31

נוער חרדי מנותק

32

פרוייקט ״בחברותא״ לנערים

שם התכנית

יסמין בנין, מנהלת המחלקה לטיפול בנוער חרדי

אחראית

בית מדרש במרכז העיר

מיקום קבלת השירות

שלומדים בישיבות, מתמודדים עם קשיים שונים: בלימוד, בחברה, בקשר עם הצוות החינוכי או עם ההורים ונמצאים בסכנת נשירה, 18-13 נערים בגילאי

אוכלוסיית יעד

סמויה או גלויה.

לאחר שצוות מדרשיית "נתיב" מאתר את הנערים, מצוותים לכל נער אברך שלומד איתו פעמיים בשבוע גמרא בחברותא. ייחודיות הפרויקט היא בכך שדווקא דרך לימוד בחברותא, ותחושת הטעם בלימוד, בשילוב קשר אישי ושימוש בכלים של אימון אישי, הנערים צולחים את הקשיים וממשיכים ללמוד במסגרת הישיבתית.

עיקר התכנית

נוער חרדי מנותק

האברכים ממשיכים להיות בקשר אישי עם הנערים ומלווים אותם בהשתלבותם וצמיחתם בישיבות.

על מנת לאתר את הנערים, הצוות עובד בשיתוף פעולה עם רבני קהילות ובתי כנסת וגורמי מפתח בקהילות. כמו"כ, הצוות בקשר עם ראשי ישיבות כחלק מתיווך בינם yasminb@ptikva.org.il ,03-7166895/6 : לנערים, שיבוץ נערים ומעקב אחר השתלבותם. יצירת קשר

33

מחלקת נכויות

34

מסגרות מ.ש.ה - מסגרות לימודיות

• גן נופר ) יום שהות ארוך 3-7 (גילאי מופעל על ידי עמותת שק"ל באחריות אגף הרווחה לילדי הגן המוכרים באגף מ.ש.ה בכל רמות התפקוד כולל סיעודיים • גן תאנה ) מגזר חרדי 3-7 (גילאי יום שהות ארוך מופעל ע"י הרשות באמצעות עמותת הזית לילדי הגן המוכרים באגף מש"ה מוגבלות קלה עד בינונית • בי״ס קורצאק יום שהות ארוך 6-21 גילאי מופעל על ידי עמותת עמיחי באחריות אגף הרווחה- מיועד לתלמידי ביה"ס ( ממלכתי דתי) שהוכרו כבעלי מ.ש.ה קל, קל- בינוני ובינוני

מחלקת נכויות

מטרות מסגרת הארכת היום: העשרה, חיזוק, מיומנויות חברתיות וקוגניטיביות, כישורי חיים ועצמאות עד כמה שניתן. הפעלת המסגרות הינה בשיתוף אגף החינוך המיוחד.

מסגרות תעסוקה

מע"ש בית ישראל ) מרכז עבודה שיקומי + 21 (גילאי מופעל על ידי עמותת שק"ל באחריות אגף הרווחה. מיועד לבוגרים עם מ.ש.ה בתפקוד קל- בינוני ובינוני.

מטרה: לספק מסגרת תעסוקתית יומית הכוללת הכשרה לחיי עבודה, אחריות ועצמאות עד כמה שניתן. במע"ש פועלת יחידת מזדקנים המיועדת ומעלה הנותנת מענה תעסוקתי המותאם לאלה שתפקודם נפגע עקב גילם. כמו כן פועלת יחידה טיפולית המיועדת לאלה שזקוקים 45 לבני לתשומות טיפוליות שיקומיות.

תכנית שילובים פועלת באחריות המע"ש ובשיתוף הרווחה בתוך פנימית אמי"ת בפ"ת (מסגרת לאוכלוסייה תקינה). המשתתפים לומדים ועובדים במסגרת הפנימייה.

35

תעסוקה נתמכת: ליווי בעבודה בשוק החופשי - מופעל על ידי עמותת שק"ל (במסגרת המע"ש) באחריות אגף הרווחה. מיועד לבוגרים עם מ.ש.ה היכולים, בסיוע תמיכה וליווי, להשתלב בעבודה בשוק החופשי.

)+ 21 מרכז יום טיפולי סיעודי (גילאי מרכז יום לטיפוליים וסיעודיים - מופעל על ידי עמותת שק"ל באחריות אגף הרווחה. מיועד לבוגרים עם מ.ש.ה ברמת תפקוד נמוכה ו/או סיעודית. המסגרת מספקת תעסוקה וסל שירותים טיפוליים ופרא- רפואיים הנועדים לאמן ולשפר את התפקוד האישי.

מעגלי תעסוקה מופעל ע"י "מעגלים" ומפגשים. ליווי ושילוב תעסוקתי לבוגרים עם מ.ש.ה.

מחלקת נכויות

מסגרות חברתיות

מועדון חברים פעמים בשבוע בשעות אחה"צ. 3 ומעלה עם מ.ש.ה פועל 21 מועדון חברתי לבוגרים - מופעל על ידי הרשות (אגף לחינוך מיוחד והרווחה) מיועד לבוגרים בני

מועדון מעגלים עם מ.ש.ה ברמה קלה ,קלה- בינונית פועל פעמיים בשבוע 40 עד 21 מועדון חברתי לצעירים - מופעל ופועל במתנ"ס רמת ורבר באחריות אגף הרווחה. מיועד לבני בשעות אחה"צ.

מטרות: להוות מסגרות פנאי ומפגש חברתי.

מסגרות דיור

הוסטל בית מגורים בוגרים וצעירים עם מ.ש.ה קלה- בינונית בעלי רמת עצמאות גבוהה, היכולים להשתלב 24 מגורים בקהילה - מופעל על ידי טל קידר באחריות משרד הרווחה. מיועד ל בקהילה ולהנות משירותיה

36

דירות בקהילה דיירים בדירה). מופעל על ידי טל קידר באחריות הרווחה. מיועד לצעירים ולבוגרים עם מ.ש.ה 6 מגורים בקהילה - מסגרת מגורים בבתי מגורים רגילים בקהילה (עד בעלי רמת עצמאות גבוהה

מעון בית שמחה מסגרת מגורים פנימיתית המיועדת לאנשים עם מ.ש.ה בתפקוד נמוך וסיעודיים. הזקוקים למסגרת מגורים מוגנת - מופעל על ידיגורם פרטי בפיקוח אגף הרווחה.

דירות בקהילה מיועדת לדיירי מעון בני שמחה במטרה לשלבם בקהילה

מחלקת נכויות

תכניות

תכנית מעבר הכנה לחיים בוגרים - מופעל על ידי עמותת אלווין בבית ספר השלום. מיועדת לבני נוער עם מ.ש.ה. מטרות: הכנה לעצמאות, הכרות והתנסות בתעסוקה, שירות צבאי ועוד. התכנית מופעלת ע"י עמותת אלווין בשיתוף אגף החינוך והרווחה. סביבה תומכת תמיכה והעצמה למתגוררים בקהילה - מופעל על ידי עמותת ציימס באחריות הרווחה. מיועדת לבוגרים עם מ.ש.ה המתגוררים בקהילה, מנהלים משק בית עצמאי או מתגוררים עם הורים מבוגרים. מטרות: לתמוך, להעצים, להיטיב ולשפר את עצמאותם ואיכות חייהם של המשתתף, וזאת בליווי הדרכה וליווי בבית המשתתף. דיור נתמך . התכנית מספקת ליווי, יעוץ, תיווך ותמיכה. 21+ מיועדת ללוות את תהליך המעבר למגורים עצמאיים של אנשים עם מוגבלויות, בני גורם מפעיל:עמותת שק"ל שותפים: אגף הרווחה, ג'ויינט ישראל

37

בהקמה

45+ מרכז יום למזדקנים ומעלה עם מ.ש.ה. המבנה המיועד ממתין לשיפוץ. פרויקט משותף - משרד הרווחה, הקרן לפיתוח 45 מסגרת תעסוקתית מותאמת לצרכי הגיל והתפקוד. מיועד לבני שירותים לנכים של הביטוח הלאומי, קרן של"ם ועירית פתח תקווה.

מסגרות לימודיות

מעון יום שיקומי אלי״ע ) לקויי ראיה ועיוורים שגורם רפואי מוסמך קבע את הצורך בשילובם 3 מעון יום שיקומי לעיוורים ולקויי ראיה - מופעל על ידי עמותת אלי"ע מיועד לפעוטות (שנה עד במסגרת זו.

מחלקת נכויות

מעון יום שיקומי דנמרק שגורם רפואי מוסמך קבע את הצורך בשילובם במסגרת זו. מופעל ע"י עמותת "עזר מציון". 3 מיועד לפעוטות מעוכבי התפתחות מגיל חצי שנה עד

מועדונית גן הפנינה . מועדונית שיקומית לפגועי מערכת עצבים ושרירים. מופעל על ידי הרשות בגן פנינה. 3-7 גילאי

מועדונית הגנים הטיפוליים מועדוניות שיקומיות למעוכבי התפתחות. מופעל על ידי עמותת עמיחי באחריות אגף הרווחה. 2

מועדונית בי״ס קורצאק . מועדונית שיקומית. מופעל על ידי עמותת עמיחי באחריות אגף הרווחה. 21-6 גילאי

מועדונית בי״ס השלום . מועדונית שיקומית. מופעל על ידי עמותת עמיחי באחריות אגף הרווחה. 21-13 גילאי

מטרות המועדוניות השיקומיות: לקדם ולהעשיר את המיומנויות והפוטנציאל של הילדים והנערים בעלי הלקות קוגניטיבית/ חושית/ מוטורית להפעלת המועדוניות שותפים אגף הרווחה והחינוך המיוחד.

38

ז

תגי״ל ): מופעל על ידי משרד החינוך באמצעות מורות שיקומיות. 18-6 מועדונית לילדים ונוער לקויי ראיה ועיוורים ( גילאי המסגרת פועלת פעמיים בשבוע, במתנ"ס עמישב באחריות משרד הרווחה. שותפים: אגף הרווחה, משרד החינוך, מתנ"ס עמישב.

מטרות: העצמה וחיזוק הדימוי העצמי באמצעות פעילות עם קבוצת השווים

מסגרות תעסוקה

מפעל מקדם תעסוקה: נכות לפחות, שאינם יכולים 40% מסגרת תעסוקתית מוגנת - מופעל על ידי עמותת שק"ל באחריות אגף הרווחה. מיועד לבוגרים בעלי מוגבלויות, בגילאי העבודה, בעלי להשתלב בשוק החופשי.

מחלקת נכויות

תעסוקה נתמכת: נכות לפחות, הזקוקים לליווי, תמיכה וסיוע בשילוב בעבודה בשוק החופשי. 40% ליווי ושילוב בשוק החופשי - מיועד לבעלי מוגבלויות בעלי מופעל על ידי אגף הרווחה באמצעות זכיינים שעברו מכרז של משרד הרווחה.

מסגרות חברתיות

מועדון למבוגרים מועדון חברתי למבוגרים עם נכויות פיזיות - מופעל ופועל במתנ״ס עמישב.

מועדון צעירים ) מועדון חברתי רב נכותי - מופעל על ידי אגף הרווחה במתנ״ס עמישב. 40-21 (גילאי

מועדון לעיוורים ולקויי ראיה מועדון חברתי לבוגרים עם לקות ראייה - מועל על ידיהאגודה למען העיוור.

מועדון חרשים ולקויי שמיעה מועדון חברתי לבוגרים עם לקות שמיעה. מופעל על ידי אגף הרווחה ומפגשים. המועדון פועל החל מימים אלה במתנ״ס נפלאות

39

55+ מועדון ומעלה 55 ללקויי ראיה ועיוורים, מועדון חברתי המופעל ע״י אגף הרווחה במתנ״ס עמישב, פועל פעמיים בשבוע בשעות הבוקר. מיועד לגילאי מסגרות לימודיות

לנשים עם לקות פיזית +55 מועדון מופעל ע״י עזר מציון בשיתוף אגף הרווחה. פועל פעמיים בשבוע בשעות הבוקר +55 מועדון חברתי המיועד לנשים בנות

מועדון נאמן לנפגעי אירועים מוחיים , מופעל ע״י הרשות באמצעות מפגשים. פועל פעמיים בשבוע בשעות הבוקר במתנ״ס עולמות ולב הסביונים. +55 מועדון חברתי המיועד לבני

מחלקת נכויות

מרכז לעיוורים ולקויי ראיה

שרות לעיוורים ולקויי ראיה מיועד לעיוורים ולקויי ראיה מגילאי הגן ועד זקנה. מופעל ע״י אגף הרווחה ופועל בתוך מתנ״ס עמישב. מטרות: מענה חברתי-שיקומי לאוכלוסיית לקויי הראיה והעיוורים ובני משפחותיהם. מרכז ייעוץ והכוונה בנושא זכויות, שיקום תעסוקתי והדרכה שיקומית. במקום חוגים ופעילות חברתית ללקוי ראיה ובני משפחותיהם מרכז מחשבים ללקוי ראיה ועיוורים: פיתוח מיומנויות והעשרת דרכי התקשורת, מופעל על ידי אגף הרווחה בתוך מרכז לקויי ראיה ועיוורים במתנ"ס עמישב. מיועד לעיוורים בוגרים וקשישים. מטרות: פיתוח מיומנויות טכנולוגיות והעשרת דרכי התקשורת, מפגש חברתי, חיזוק הדימוי העצמי של עיוורים ולקויי ראיה.

מסגרות דיור

הוסטל ודירות תפארת עלומים דיור בקהילה - בבעלות פרטית בפיקוח משרד הרווחה. מיועד לבוגרים עם הנמכה קוגנטיבית

תכניות:

תכניות מעבר ואילך, בעלי הנמכה קוגנטיבית, מופעל על ידי אלווין בבית ספר השלום. 16 הכנה לחיים בוגרים - מיועד לתלמידי בי״ס השלום. מגיל

40

מטרה: הכנה לחיים בוגרים באמצעות תכנית לכישורי חיים, חיזוק והעשרת מיומנויות חברתיות, עצמאות ותעסוקה. התכנית בשיתוף אגף הרווחה, החינוך ועמותת אלווין.

תכנית דיור נתמך . התכנית מספקת ליווי, יעוץ, תיווך ותמיכה. +21 מיועדת ללוות את תהליך המעבר למגורים עצמאיים של אנשים עם מוגבלויות, בני גורם מפעיל: עמותת שק"ל. שותפים: אגף הרווחה, ג'ויינט ישראל. תכנית "קהילה תומכת" מיועדת לחזק את הרשת הקהילתית בסביבתו של האדם עם הנכות לשם קידום חיים עצמאיים ושילוב בקהילה באמצעות סל שירותים הכולל: חיבור למכשיר מצוקה, שירותי בריאות בשעת חירום, תיקוני בית קלים ופעילות חברתית.

מסגרות לימודיות

מעון יום שיקומי אלו"ט ) עם אוטיזם שגורם רפואי קבע את שילובם במסגרת. מופעל על ידי אלו"ט, בשיתוף משרד הרווחה והבריאות 3 מיועד לפעוטות (שנה עד

תכנית מעבר ומעלה, עם אוטיזם. התכנית מופעלת ע"י עמותת "אלווין" בבי"ס השלום. 16 הכנה לחיים בוגרים, מיועדת לתלמידי בי"ס "השלום" לבני מטרות: הכנה לחיים בוגרים באמצעות חיזוק מיומנויות חברתיות.

מעונות יום שיקומים עזר מציון מיועד לפעוטות על רצף האוטיסטי, מופעל ע"י עזר מציון באחריות משרד הרווחה. נמצא ברחוב הנשיאים וברח׳ הרב פינטו.

מחלקת נכויות / מסגרות אוטיסטים

מועדונית "נותנים כח" מיועדת לילדים על הרצף האוטיסטי (בקרוב גם לילדים המאובחנים עם מש"ה), בגילאי ביה"ס יסודי. מופעל ע"י עמותת "נותנים כח" באחריות אגף הרווחה.

מסגרות תעסוקה

מית"ל מרכז תעסוקה מוגנת לבוגרים עם אוטיזם בתפקוד נמוך, מופעל על ידי אלו"ט בפנימיית גננות וטכנאות נוף. באחריות משרד הרווחה.

41

מחלקת נכויות / מסגרות אוטיסטים

42

מעגלי תעסוקה .+18 מופעל ע"י מעגלים ומפגשים. ליווי ושילוב במסגרות תעסוקה. מיועדת לגילאי מרכז יום לבוגרים .+21 . מרכז תעסוקה מוגן אלאור: מופעל ע"י עמותת אלאור. מיועדת לגילאי +21 מופעל ע"י עמותת שק"ל לגיל מסגרות חברתיות מועדונית לצעירים מועדונית לילדים ובני נוער עם אוטיזם בתפקוד בינוני-נמוך, מופעל על ידי אלו"ט באחריות אגף הרווחה. מועדונית למבוגרים עם אוטיזם בתפקוד בינוני- נמוך, פועלת אחת לשבוע בימי שישי. +21 מיועד לבוגרים בני מטרות המועדוניות: העשרת שעות הפנאי, מיומנויות חברתיות ועצמאות. מועדון רעים המאובחנים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. פועל במתנ"ס עמישב. +21 מועדון חברתי לבוגרים בני מסגרות דיור בית אקשטיין הוסטלים:

. דיור בקהילה לאוטיסטים בעלי תפקוד גבוה מהאוכלוסייה דתית - מופעל על ידי "בית אקשטיין". 1 . דיור בקהילה לאוטיסטים בתפקוד נמוך לאוכלוסייה דתית, מופעל על ידי "בית אקשטיין". 2 "אלאור" הוסטלים: שני הוסטלים לדיור בקהילה לאוטיסטים בתפקוד גבוה ובעיות התנהגות, מופעל על ידי "אלאור". תכניות . התכנית מספקת ליווי, יעוץ , תיווך ותמיכה. +21 תכנית דיור נתמך: מיועדת ללוות את תהליך המעבר למגורים עצמאיים של אנשים עם מוגבלויות, בני גורם מפעיל: עמותת שק"ל. שותפים: אגף הרווחה, ג'ויינט ישראל. מרכז למשפחה .25 שירות מעטפת למשפחות בהן יש ילד/ה עם מגבלה בתחום השיקום, מוגבלות שכלית התפתחותי ואוטיזם עד גיל לקוחות המרכז הינם בני המשפחה- אחים ואחיות, הורים, סבים וסבתות ולא הילד/ה עם המגבלה. במרכז ניתן ליהנות מפעילויות פנאי וחוגים מוזלים לאחים/ות, סדנאות, טיולים ופעילויות הפגה להורים, הרצאות בנושא מיצוי זכויות ופעילויות ומסיבות משפחתיות סביב מעגל השנה. התוכניות מגוונות ומשתנות לאורך השנה. וברחבי העיר. 26 רח' הבעל שם טוב veredshe@ptikva.org.il פרטים- ורד שייך

מחלקת נכויות / מסגרות אוטיסטים

43

Made with FlippingBook Digital Publishing Software