פתח תקווה | מה שקרה בעיר, 2023

אמת, ולאחר מכן, לשם ההתנסות המשכנו את התרגול בחפ"ק הנייד שהוקם במתחם סירקין. ההיערכות לחירום היא חשובה ומשמעותית לאורך כל השנה והתרגיל הוא אירוע שיא במוכנות הרשות בעת חירום", אמר יריב סנדלון מנהל האגף לביטחון, פיקוח וחירום, שהוביל את התרגיל. תרגיל חירום רשותי - מוכנים לכל תרחיש

לאחרונה התקיים תרגיל חירום רשותי בו לקחו חלק כל צוותי החירום בעירייה וכן נציגי פיקוד העורף שליוו את נציגי הרשות בתחומים השונים. התרגיל הרשותי שדימה תרחיש של רעידת אדמה, הורכב משני ימי הערכות. ביום הראשון בוצעו תרחישי חירום ברובעים, אשר הפעילו את הצוותים והתמודדו עם תרחיש חירום מורכב וביום השני של התרגיל, הוזרמו למוקד ולחמ״ל ״ידיעות״ אודות מיבנים שקרסו, לכודים ועוד. המכלולים השונים נתנו מענה למצבי החירום, הפעילו כוחות, הפעילו נהלים ועידכנו את הציבור. "עיריית פתח תקווה נערכת במהלך כל השנה לתרחישי חירום העלולים להתרחש במדינת ישראל. קיימנו את התרגיל בחמ״ל המשודרג והמתקדם שלנו אשר נותן לנו מידע ושליטה על כל מה שקורה בעיר בזמן

בקרוב: פ"ת עוברת לתו חניה דיגיטלי כחלק משיפור השירותים העירוניים והנגשתם לתושבים באמצעים טכנולוגיים, עלה לאישור מועצת העיר חוק עזר עירוני חדש אשר יאפשר לרשות להנפיק תוי חניה דיגיטלי. התו הדיגיטלי הינו חלק משורה של פרוייקטים טכנולוגיים שהעירייה מקדמת בימים אלו ועם הפעלתו בקרוב – יתייתר הצורך בתו החניה המודבק על שמשת הרכב. התו הדיגיטלי יעודכן במערכות העירייה, ויקנה את אותן זכויות שהקנתה מדבקת תו החניה עד עתה: חניה חינם בתחום חניה מוסדר בכל רחבי העיר ובתחום המיועד לתושבים בעלי תו מתאים לאזור, בכפוף להוראות התמרור המוצב במקום. פקחי העירייה יסרקו באמצעות המסופונים את מס' הרישוי של הרכב וכך ידעו האם מדובר ברכב בעל תו חניה בתוקף. עם הפעלת התו הדיגיטלי בקרוב, לא יישלחו מדבקת

התו בדואר, אלא יעודכן במכשרי המסופון של פקחי העירייה.

8

Made with FlippingBook Digital Publishing Software