פתח תקווה | מה שקרה בעיר, 2023

Дорогие жители, Петах Тиква празднует 145 лет со дня основания, став мегаполисом из небольшой деревни. Сегодня Петах Тиква - это мегаполис, в котором живут более 275,000 жителей, выбравших её домом, а также место, где предоставляются лучшие услуги в области образования, культуры, занятости и досуга. В свете значительных изменений, происходящих в городе, было решено обновить логотип муниципалитета, чтобы отразить инновации, рост и обновление. Вскоре вы сможете ознакомиться с обновлённым логотипом, который будет представлен общественности, совмещая с собой классический символ прежнего логотипа. В предверии нового учебного года были проведены капитальные ремонты, реконструкция зданий, классов, инфраструктуры, улучшения дворов, установка тентов от солнца, доступность, строительство библиотек и лабораторий (включая уникальные лаборатории для экспериментов) и адаптация учебных пространств соответствующая 21 веку. Желаю всем учащимся успешного и плодотворного учебного года, счастливого и благословенного года для всего педагогического состава и, конечно, для всех жителей города.

С уважением, Рами Гринберг мэр города

ውድ ነዋሪዎች፡

የፒታ ቲክቫ ከተማ የተመሰረተበትን 145ኛ ዓመት ያከብራል። ከተማው እንደ ትንሽ ከተማ ከተማነት ጀምሮ ወደ ትልቅ ከተማነት/ ሜትሮፖሊታን ተቀይሯል። ዛሬ ፒታህ ቲክቫ ከ275,000 በላይ በከተማው ውስጥ መኖርን የመረጡ እና ከተማው ጥሩ ትምህርት፣ ባህል፣ የስራ ቅጥርና የትርፍ ጊዜ መዝናኛ ተግባሮችን እንደሚያቀርብ ያወቁ ነዋሪዎች አሉት። በከተማው ውስጥ በታዩት ጉልህ ለውጦች የተነሳ የከተማውን አርማ - ከተማው ያለፈባቸውን ተሞክሮዎች - ፈጠራ፣ እድገትና እድሳት እንዲገልጽ በሚያስችለው አኳኋን ለማደስ ወስነናል። በቅርቡ አዲሱን አርማ ከነባሩ አርማ ጎን ለጎን ታዩታላችሁ። በመጪው የትምህርት ዓመት መክፈቻ ላይ የትምህርት ተቋማትን ማዘጋጀትን፣ የትምህርት ቤት ህንጻዎች፣ መማሪያ ክፍሎችና መሰረተ ልማቶችን ማደስን፣ የግቢውን ደረጃ ማሻሻልን፣ ጥላ መገንባትን፣ ቤተ መጻህፍትና ቤተ ሙከራዎችን (የልዩ እሳቤ ቤተ ሙከራዎችን ጨምሮ) ተደራሽ ማድረግን፣ እና የመማሪያ ክፍሎችን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ልክ ማስተካከልን ጨምሮ በአግባቡ ተዘጋጅተናል። ለሁሉም የከተማው ተማሪዎች ስኬታማና ትርጉም ያለው የትምህርት ዓመት እንዲሆንላቸው፤ ለሁሉም የትምህርት ቡድኖችና የከተማው ነዋሪዎች የስኬት ዓለም እንዲሆንላቸው እመኛለሁ።

2 עיצוב: אגף הסברה, דוברות ופרסום. הפקה:

ከሰላምታ ጋር፣ ራሚ ግሪንበርግ የከተማው ከንቲባ

Made with FlippingBook Digital Publishing Software