פתח תקווה | קורסי הכשרה והעשרה

18.12.23 : תאריך פתיחה ימי לימוד: שני 09:00-13:15 : שעות לימוד

מי עומד מאחורי הצלחתה של קבוצה?

מנחה קבוצות הוא אחת ההתמחויות המבוקשות כיום. שיתופי פעולה ואחדות קבוצתית מעניקים יתרון תחרותי. מטעם מערך קורס הנחיית קבוצות לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה לימודים חווייתיים ומעמיקים עם ארגז הכלים החשוב להצלחה. קבצנו את המרצים הטובים והידע החשוב ביותר – קבוצה מנצחת ותוכנית מנצחת.

>>

https://bit.ly/3cfEsw0 : למידע והשארת פרטים

Made with FlippingBook Ebook Creator