פתח תקווה | קורסי הכשרה והעשרה

הכשרת חשבי שכר המסלול המקצועי ל תפקיד פיננסי קריטי ומבוקש בכל ארגון.

19.11.23 : תאריך פתיחה ימי לימוד: ראשון 17:00-20:45 : שעות לימוד

קורס המקנה את הכלים החשובים לביצועי חישוב שכר והכנה לבחינה מטעם לשכת רואי החשבון ולבחינות מטעם משרד

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. חושבים להיכנס לתחום או להתקדם הלאה?

>>

חשבתם על חישוב שכר? חשבתם על העתיד!

https://bit.ly/3cfEsw0 למידע והשארת פרטים:

Made with FlippingBook Ebook Creator