פתח תקווה | קתדרה 2023-2024

נוהלי הרשמה לקורסים - תשפ״ד

.1

, במשרדי הקתדרה, 14:00 עד 8:30 ההרשמה מתקיימת בימים א'-ה', בשעות 03-9052657 , פתח תקווה. ניתן להירשם בטלפון 10 רחוב ישראל ישעיהו katedra@ptikva.org.il או ליצור קשר במייל: התשלומים מתבצעים בכרטיס אשראי (ניתן להירשם טלפונית) או בהמחאות דחויות. ההרשמה לקורס היא אישית ולא ניתן להעבירה לאחר. אין לעבור מקורס אחד למשנהו ללא הסכמת מזכירות הקתדרה מראש ובכתב. ניתן לבטל הרשמה ללא כל חיוב עד לשבועיים לפני מועד תחילת הקורס, לאחר מכן יחויב הנרשם ש"ח דמי הרשמה. 50 בסך , בתוספת 5 במקרה של ביטול ההרשמה לאחר המפגש הראשון, יחויב הנרשם בדמי הרשמה, כאמור בסעיף החל מהמפגש השני לא יהיה החזר כספי. תשלום עבור השתתפות חד פעמית במפגש. כל בקשה או הודעה על ביטול ההשתתפות חייבת להימסר בכתב, בצירוף הקבלה המקורית.

.2 .3 .4 .5

.6

.7 .8 .9 10

במקרה של ביטול הקורס ע"י הקתדרה יוחזר מלוא שכר הלימוד לנרשם. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בקורסים במקרה הצורך. פתיחת כל קורס מותנית במספר נרשמים מינימלי על פי שיקול דעתה של הקתדרה.

הנחה על כל הפעילויות. מפעילות רביעית 2.5% על פעילות שנייה ושלישית יקבל הנרשם מדיניות הנחות: הנחה על כל הפעילויות. אין כפל הנחות! בני זוג וילדיהם ייחשבו כנרשם אחד 5% ומעלה יקבל הנרשם לעניין ההנחות בתנאי שיציגו ספח תעודת זהות בו רשומים בני הזוג והילדים (פעילות היא הרשמה לסדרה שלמה של הרצאות וסיורים). בכל מקרה, אין להעביר זכאויות משנת לימודים אחת לשנת לימודים אחרת. צוות הקתדרה מאחל הנאה לנרשמים.

11

12

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online