פתח תקווה | קתדרה 2023-2024

נוהלי הרשמה לטיולי הקתדרה תשפ"ד

הרישום לסדרה מהווה הסכמה לנוהלי ההרשמה המפורטים להלן: הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מועדים ומסלולים עקב אילוצים מקצועיים שונים (ביטחון ובטיחות, מזג אוויר ועוד). הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח סדרה בשל מספר מועט של משתתפים או מכל סיבה אחרת. במקרה זה יוחזר לנרשמים שכר הלימוד במלואו. המשתתף בסיורים חייב לוודא כי מצבו הבריאותי מתאים לטיול בחוץ ולהיות מצויד בהתאם: כובע, נעלי הליכה, מים וכד'. שעת היציאה לכל הסיורים רשומה בפרסומים. הסיורים יוצאים מהחנייה של קניון סירקין בלבד - נא לדייק. משתתף שאחר מאבד את זכאותו לסיור חלופי. סדר הישיבה באוטובוס הוא עפ"י סדר העלייה. שורה ראשונה תשמש בעלי תפקידים ונכים עפ"י שיקול דעתו של המלווה. אין לשמור מקומות באוטובוס. כל ביטול הרשמה חייב להיעשות בכתב: בפקס, במייל או בדואר. .₪ 100 יום לפני הסיור הראשון, יחויב הנרשם בדמי הרשמה בסך 14 בעת ביטול ההרשמה עד .₪ 100 בעת ביטול ההרשמה לאחר סיור ראשון בסדרה, יחויב הנרשם בעלות סיור אחד בתוספת דמי ההרשמה בסך החל מתום סיור שני בסדרה לא יינתן כל החזר על ביטולים. במקרים של הפסקת השתתפות מסיבות בריאותיות וכפוף להצגת אישורים מתאימים, תבדוק הקתדרה כל מקרה לגופו. ביטוח: החברה להגנת הטבע מבוטחת בביטוח צד ג' למקרה של רשלנות מצידה. הקתדרה ממליצה למטיילים לבטח את עצמם בביטוח רפואי ורכוש השלמת סיורים: על אי השתתפות בסיור יש להודיע מראש לקתדרה עד יום לפני הסיור. משתתף שלא הודיע מראש על היעדרותו הצפויה מסיור, לא יהא זכאי להשלימו. השלמת סיורים תעשה על בסיס מקום פנוי בלבד, בתאום עם משרד הקתדרה ועד טיול אחד בסדרה. במעבר לסיורים מסוימים או פעילויות מסוימות, תיתכן תוספת תשלום. אין להעביר זכאות לכל אדם אחר ללא אישור מראש ובכתב מאת הקתדרה. משתתף שמגיע לו סיור בסוף השנה יקבלו דרך החב' להגנת הטבע (יציאה מרכבת צפון בת"א). בכל מקרה: אין להעביר זכאויות משנת לימוד אחת לשנה אחרת. 03-9052657 יציאה לטיולים מהחניה של קניון סירקין. טלפון להרשמה:

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online