פתח תקווה | קתדרה 2023-2024

ש״י עגנון בסלון - הדרך לפרס נובל מרצה: ד"ר מיכל שיר-אל - חוקרת ספרות חז"ל ויצירות עגנון

₪ 300 | מפגשים 6 | 12:30 - 11:00 ימי שני, , פתח תקווה (נווה גן). 3 ההרצאות תתקיימנה בספריית מנגינות, רחוב מבצע דקל

סיפורים, מכתבים, עדויות, המייצגים מגוון נושאים שהעסיקו את בעל פרס נובל ומגלים ש״י עגנון האיש: את עגנון כרב אמן השולט ברזי הכתיבה ובכל רבדי השפה העברית לדורותיה. כמו כן נדבר על האיש ועולמו, יחסיו המורכבים והמרתקים עם הוגים, מנהיגים, ומלומדים אחרים.

תאריכי המפגשים:

27.11.23

20.11.23 13.11.23

6.11.23

30.10.23

23.10.23

צילום: יכין הירש. אוסף דן הדני, הספרייה הלאומית

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online