פתח תקווה | קתדרה 2023-2024

ודמיון מודרך NLP מרצה: גב׳ אתי ברכה

₪ 450 | מפגשים 10 | 10:30 - 9:00 ימי שלישי, , פתח תקווה (מרכז העיר). 20 ההרצאות תתקיימנה בבית אברהם שפירא, רחוב הרצל איש 25 מס' המקומות בקורס מוגבל ל -

קורס זה בא להקנות לכם ידע, או יותר נכון לתת המודע שלכם לדבר בשפה חיובית ובכך לזמן לחיים דברים שאתם באמת רוצים או מאחלים לעצמכם. תאריכי המפגשים:

28.11.23 9.1.24

21.11.23 2.1.24

14.11.23 26.12.23

7.11.23 19.12.23

24.10.23 5.12.23

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online