פתח תקווה | קתדרה 2023-2024

קורסי למידה, העשרה וחוויה

תנ״ך כאן ועכשיו

מרצה: מר ישראל פיבקו

₪ 600 | מפגשים 15 | 10:30 - 9:00 ימי ראשון, , פתח תקווה (מרכז העיר). 20 ההרצאות תתקיימנה בבית אברהם שפירא, רחוב הרצל

נבואות ירמיהו הנביא נאמרו מימי יאשיהו המלך הגדול עד חורבן בית המקדש בימי צדקיהו המלך. ירמיהו היה נביא אומלל, שנוא ועז רוח, הוא בחר לומר לעמו את אשר נאמר לו מאת ה', ולומר לבורא את אשר על ליבו. הקורא בספר ירמיהו מתקשה לעקוב אחר רצף הזמנים ואחר דמותו המורכבת של הנביא. בסדרה של השיעורים ננסה ללמוד על ציר הזמן על מנת שנוכל להבין את המניעה של נבואתו, נעמוד על אופיו של הנביא ועל השפעתו בתולדות ישראל. תאריכי ההרצאות:

26.11.23

19.11.23

12.11.23 5.11.23

29.10.23

22.10.23

14.1.24

7.1.24

31.12.23

24.12.23

17.12.23

3.12.23

4.2.24 28.1.24

21.1.24

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online