פתח תקווה | חזון העיר 2030

מהדורה דיגיטלית

עיריית פתח תקווה

מכון תכנים עריכה׃ ישראל פורמה בסיוע יעוץ ארגוני׃ חגית בן יקר שכטר עיצוב ועימוד׃ צוות אי אר דיזיין בע״מ עיצוב גריד׃ גבריאלה גוסק טויטו הגהה לשונית׃ 2022 , נדפס ישראל

חזון העיר פתח תקוה 2030

2030 חזון העיר - פתח תקוה

חזון העיר פתח תקוה 2030

פתח תקוה עיר של עשיה המעניקה , פורצת דרך , חוויה אורבנית תוססת . יצירתית ואיכותית עשיה חדשנית לצד גאווה עיר של איכות . במורשת . קהילתיות וקידמה , חיים

חזון העיר פתח תקוה 3 |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

דבר ראש העיר 3 |

דבר ראש העיר

לצד ההיסטוריה המפוארת של . ראשיתה של העיר הינה אבן יסוד בהבנת המרקם הייחודי של העיר פתח תקוה הולכת ומתבססת העובדה כי פתח תקוה הינה עיר מטרופולין , העיר המספרת את סיפורה של המושבה הוותיקה . בה חברות הייטק מובילות ומרכזי תעסוקה מהגדולים בארץ , מרכזית שבאו עוד , חלקם ילידי אירופה וחלקם ילידי הארץ , העיר פתח תקוה שהוקמה על ידי יהודים חרדים מירושלים מבנים ותיקים בעלי מורשת לצד , המשלבת ישן מול חדש , הינה עיר רב גונית , לפני העלייה הראשונה לארץ היא עיר מטרופולין בה מתגוררים 2022 פתח תקוה של שנת . שכונות ותיקות לצד שכונות חדשות , מבנים חדשים ומצאו בפתח תקוה עיר המספקת את מיטב שירותי , אשר בחרו לגור ולחיות בה , תושבים 275,000 למעלה מ- . התעסוקה והפנאי , התרבות , החינוך באמצעות התחדשות , בשנים האחרונות אנו פועלים ביתר שאת לקידום פיתוח מרכז העיר והשכונות הוותיקות ניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ושמירה על , עידוד אכלוס של אוכלוסייה צעירה , עירונית במטרה להנגיש את התחבורה הציבורית לכלל , אנו מקדמים פיתוח תשתיות תחבורה , לצד זאת . שטחים פתוחים הרכבת הקלה , לצד קידום המטרו , קידום תחבורה ציבורית . וליצור קישוריות מיטבית בין כל חלקי העיר , הציבור . מהווים אלטרנטיבה לרכב הפרטי , לצד שבילי רכיבה על אופניים ושבילי הליכה , ורכבת ישראל רשת התחבורה הציבורית . אנו מקדמים בפתח תקוה תחבורה ציבורית על מנת ליצור אלטרנטיבה לרכב הפרטי . בפתח תקוה הופכת להיות מהמתקדמות והיעילות שיש אשר גדלה וצמחה להיות עיר מטרופולינית , על בסיס ההבנה כי פתח תקוה הינה עיר בעלת מורשת מפוארת קם חזון העיר אשר ביסודו ההבנה כי לצד המורשת של העיר אנו פועלים לקידום העיר ושגשוגה בכלל , מובילה לצד מרכזי טכנולוגיה וחדשנות , ספורט ותרבות פנאי , פתח תקוה היא עיר המקדמת חינוך מיטבי . תחומי החיים . פיתוח קיימות ושמירה על איכות הסביבה , קידום חינוך טכנולוגי , מובילים . כי אם חזון ממנו נגזרה תכנית עבודה , אלו אינן מילים ריקות מתוכן עבורנו לכל אנשי , אני מודה לכל העושים במלאכה ובראשם לאגף לתכנון אסטרטגי ולעומד בראשו אסמרה אקלה . הצוות וכמובן לתושבות ולתושבים שלקחו חלק בקבוצות הדיון

, בברכה , רמי גרינברג ראש עיריית פתח תקוה 054-6733156

6 דבר ראש העיר |

דבר מנהל האגף

. 2030 אני שמח להגיש את מסמך חזון העיר פתח תקוה במטרה לבחון , תהליך בניית חזון עירוני מהווה הזדמנות לקחת פסק זמן מהעשייה האינטנסיבית היום יומית בשיתוף הנהלת העירייה - בכל הנוגע לעתיד , הכוונות והמחשבות של תושבי ותשובות העיר , את הרצונות . המשותפת לכולנו , הקרוב והרחוק של סביבת החיים המיידית . 2030 ד רמי גרינברג הנחה את האגף לתכנון אסטרטגי לגבש את חזון העיר פתח תקוה לשנת “ ראש העיר עו והן , הן ברמת הצהרת הכוונות , ומציג תמונת עתיד רצויה בתחומים שונים , חזון זה מתווה עשרה קווי אופק . בהתייחסות לפרויקטים קונקרטיים כאן ועכשיו הן , יחד עם מנהלי מנהלים ואגפים , תושבות ובעלי עניין , שותפו מאות תושבים 2030 בתהליך גיבוש חזון העיר . והן באמצעות כלים מקוונים , בסדנאות עם נוכחות פיזית . מבטיחים עתידים מול מגוון , פתח תקוה היא עיר בעלת עבר מפואר ופורץ דרך מפתחת תשתיות ואמצעים חדשניים לשיפור איכות חיי התושבים בכל , עיר המשמרת ולומדת את עברה . ומדגישה את החיבור בין הקהילות השונות , שומרת על עקרונות תכנון בר קיימא , הרבדים אל מול פיתוח עדכני של עיר מתקדמת , הישנה אם המושבות אבן דרך מרכזית בחזון היא השילוב בין שימור . ומובילה ברמה הארצית והבינלאומית על תמיכתו ועל עצתו הטובה בגיבוש , ד רמי גרינברג “ עו , אני מבקש להביע את תודתי והערכתי לראש העיר . תמיכה זו אפשרה את החשיבה החדשנית לקידום העיר בשנים הבאות . 2030 החזון אני מאמין שהחזון שלפינכם יהווה הזדמנות טובה לפעול תוך שיתוף פעולה רחב לטובת שיפור החיים . העירוניים וביחד לבנות עיר מקדמת עשיה . תודה ליעקב אלמוג ולאלי טויטו ממכון תכנים שליוו אותנו בתהליך בניית החזון . תודה לישראל פורמה - שהחווה את דעתו וקישר בין החזון לתוכניות העבודה של העיר . מנהל מחלקת תכנון פרוגרמתי , תודה מיוחדת לצוות אגף לתכנון אסטרטגי בראשם ליאיר מודריק

, בברכה אסמרה אקלה , מנהל אגף לתכנון אסטרטגי עיריית פתח תקוה

8 דבר מנהל האגף |

תוכן עניינים

9 11 13 15 17 19 25 29 33 37 39 43 47

הקדמה

המושבה הראשונה בארץ ישראל

עשרת קווי האופק

פיתוח מתחמים חדשים למגורים

התחדשות עירונית תעשיה והייטק , עסקים

תחבורה בת קיימא

תרבות

חינוך

אורבניות תוססת

קהילה

קיימות ואיכות סביבה

איכות חיים

2030 חזון העיר פתח תקוה

הקדמה הינו חלק ממהלך שמוביל ראש העיר , באמצעות שיתוף הציבור , 2030 פרויקט חזון העיר מטרתו יצירת תהליכי עבודה תכנוניים מוכווני . מר רמי גרינברג ע״י האגף לתכנון אסטרטגי ועד לתוכניות עבודה שנתיות מדידות , דרך תכנית אסטרטגית , החל מבניית חזון , תושב . ומקושרות תקציב תיאור התהליך׃ . מגזרים וקבוצות עניין , לפי שכונות , בהן השתתפו מאות תושבים , עשרות קבוצות דיון . מנהלי אגפים ומחלקות , עשרות מפגשים עם נציגי עירייה . חיבור בין תכני תהליך שיתוף הציבור ובין תוכניות העבודה של המחלקות העירוניות . יצירת תוכניות ארוכות טווח המותאמות לחזון

2030 חזון העיר פתח תקוה 9 |

מפגשים עם קבוצות דיון שנועדו לרכז . המלצות ותובנות להתפתחות העיר בשנים הבאות . מומחים ומנהלים עירוניים , בעלי עניין , תלמידים , השתתפו- תושבים

10 2030 חזון העיר פתח תקוה |

המושבה הראשונה בארץ ישראל

חלוצי וחלוצות פתח תקוה

שנות גלות - 2000 חלוצי וחלוצות פתח תקוה - המושבה הראשונה בארץ ישראל אחרי העיר מקדשת חזון זה . הורישו תרבות ומורשת של פריצת דרך ומימוש חזון של שנות דור . וחיה לאורו כמושבה החקלאית הראשונה בארץ ישראל של תחילת 1878 פתח תקוה נוסדה בשנת דוד , זרח ברנט , יואל משה סלומון , המתיישבים הראשונים׃ יהושע שטמפפר . הישוב העברי הקימו את המושבה על שטח ,( זיינגר ) ץ ” אלעזר ראב ובנו יהודה ראב ומיכל לייב כ , גוטמן מעשה זה היה בשעתו ראשוני . אדמה שהם קנו מבעלי הקרקע של הכפר הערבי אּומְלָבָּס מכאן הרצון לראות בערכים אלה ערכי ליבה . והותיר אחריו מורשת של עשיה פורצת דרך . של העיר והצורך לשמר את מורשת הראשונים

המושבה הראשונה בארץ ישראל 11 |

חובבי ציון

סה״כ תושבים 21,900 31,800 44,800 54,000 93,000

שנה 1948 1950 1955 1961 1972 1980 1983 1995 1996 1997 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2030 2040

2040 גידול אוכלוסיית העיר מהקמתה עד

119,800 123,900 151,300 152,800 155,200 164,300 190,583 223,505 252,639 266,342 270,276 272,998 275,158 275,422 300,000 400,000

400000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

1948

1980

2000

2020

2030 2040

נתוני משרד הפנים. 2005 נלקחו מהממ"ד משנת 2000 * הנתונים עד

12 המושבה הראשונה בארץ ישראל |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

עשרת קווי האופק

פיתוח מתחמים חדשים למגורים התחדשות עירונית תעשיה והייטק , עסקים תחבורה בת קיימא תרבות חינוך אורבניות תוססת קהילה קיימות ואיכות סביבה איכות חיים

עשרת קווי האופק 13 |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

איכות חיים

התחדשות עירונית

, עסקים תעשייה והיי טק

אורבניות תוססת

חינוך

פיתוח מתחמים חדשים למגורים

קהילה

תחבורה בת קיימא

קיימות ואיכות סביבה

תרבות

חינוך

2030 חזון העיר - פתח תקוה

שכונות מגורים , בעשור הקרוב יוקמו , במסגרת פיתוח העיר אשר יהיו מתוכננות באופן המספק מענה מאוזן , חדשות שטחי , בדגש על איכות המגורים , ועדכני לצרכי התושבים . מבני ציבור ושטחי מסחר , פנאי ומרחב ציבורי

פיתוח מתחמים חדשים למגורים

2030 חזון העיר - פתח תקוה

פיתוח מתחמים חדשים למגורים

פרויקטים מרכזיים . יח״ד 12,000 תוספת של , ב + מתחם סירקין א . יח״ד 3,000 תוספת של , קרית אריה צפון . יח״ד 7,500 תוספת של , שכונת הירקון

סירקין 2,500 התוכנית כוללת רובע מגורים חדש בשטח של במגוון סוגי בינוי , יחידות דיור 12,500 דונם ובו כ . קומות 3-25 בין , ובגבהים שונים יוקצו עבור דירות 2,200 מתוך כלל יחידות הדיור׃ . יחידות עבור דיור מיוחד 600 , וכן , קטנות מ״ר שטחי מסחר 300,000 התוכנית כוללת , בנוסף זאת , ותעסוקה אשר פרוסים לאורך חזיתות מסחריות . בשני אזורי תעסוקה בצפון ובדרום המתחם

. יח״ד 1,200 תוספת של , הפרדס . יח״ד 23,700 סה״כ תוספת׃ כ-

סירקין

הדמיה *

2040 תכנית המתאר פתח תקוה

קרית אריה

הדמיה *

16 פיתוח מתחמים חדשים למגורים |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

התחדשות עירונית מהווה נדבך מרכזי בתכנון העתידי . המתייחס לשיפור איכות חיי התושבים בעיר אסתטיים , המעבר ממגורים בדירות ישנות למבנים חדשים הוא אחד , תוך שידרוג הסביבה הפיזית , ובטיחותיים על ומיועד להשפיע , התהליכים המרכזיים המתרחשים בעיר . איכות חייהם של אלפים מתושבי העיר בעשור הקרוב

התחדשות עירונית

תוספת יח״ד 29,000 כ

2030 חזון העיר - פתח תקוה

התחדשות עירונית יח״ד 29,000 תוספת כ

פרויקטים מרכזיים

עמישב

יוספטל

ורבר

אחדות

המושבה לב

יוספטל

הדמיה *

קרול

ורבר

הדמיה *

הדמיה *

18 התחדשות עירונית |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

העיר תקדם ותפתח תעשייה ואפשרויות תעסוקה לטובת ותהווה בית ליזמים ויזמיות פורצי , תושבי העיר וסביבתה . ופורצות דרך יפותחו , מידע ותמיכה ליזמים וכן , יינתנו שירותי ייעוץ . קורסים וסדנאות ליזמים מתחילים

עסקים תעשיה הייטק פיתוח וחיזוק אזורי תעשיה

2030 חזון העיר - פתח תקוה

. הרחבה ושדרוג אזורי תעסוקה קיימים , פיתוח אזורי תעסוקה חדשים עם תשתיות מתקדמות לחברות , שיהוו מודל לחיקוי ואבן שואבת לעסקים . לתרבות ופנאי , הייטק פתרון , שדרוג וטיפוח תשתיות פיזיות ודרכי גישה . ליווי וסיוע לעסקים חדשים , בעיות מהיר ויעיל . עידוד יזמים ומיזמים ייחודיים . עידוד חשיבה רב תחומית במוקדי לימוד ויזמות עידוד מפגשים וכנסים משותפים לעולמות טכנולוגיים . משלימים העיר תקיים אירועים וכנסים בהם תוקיר ותעודד עשיה . פורצת דרך בכל התחומים תעשיה והייטק , עסקים פיתוח וחיזוק אזורי תעשיה

פרויקטים מרכזיים בתכנון או בביצוע פיתוח ושדרוג אזורי התעסוקה׃ ,( קריית אריה ) מרכז עסקים פארקטק

. מ״ר 7,000,000 תוספת של ,( סגולה ) מרכז עסקים ירקון . מ״ר 2,100,000 תוספת של פיתוח סביבתי נרחב למרכז העסקים . מ״ר 1,800,000 תוספת של ,( רמת סיב ) סטארטסיב - ( לב המושבה ) מרכז העיר . עידוד שימורם ופיתוחם של עסקים קטנים . קידום תב״ע חדשה לפארקטק . הקמת בית לחדשנות- חיבור הייטק לחינוך , כבישים , פיתוח תנועתי נרחב הכולל גשרים . כניסות ויציאות . ליד פארק עופר יציאה צפונית לכביש . דרך אם המושבות שתחבר בין סגולה לקריית אריה . פרויקטים לפיתוח תשתיות

תחנות רכבת המטרו והרכבת הקלה- . גישה לאזורי התעשיה . מ״ר 607,000 מרחב הירקון . מ״ר 365,000 סירקין

20 תעשייה והייטק , עסקים |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

תעשיה והייטק , עסקים

( קריית אריה ) מרכז עסקים פארקטק . 600% לרבות תוספת זכויות בניה של , מ״ר 80,000 מרכז העסקים פארקטק בכניסה לעיר יורחב לשטח של כ . מסחר ובילוי , במתחם יתקיים שילוב של׃ תעשיה מתקדמת

הדמיה *

תעשייה והייטק , עסקים 21 |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

. מרחבי ישיבה וגינות , והכשרת שטחים לשימוש הציבור- חניונים , תחזוקה ופיתוח של המרחב הפיזי , שדרוג

פרויקטים מרכזיים מ״ר 607,000 מרחב הירקון תוספת מ״ר 2,100,000 סגולה תוספת מ״ר 365,000 סירקין תוספת מ״ר 600,000 מרכז רבין תוספת מ״ר 1,800,000 רמת סיב תוספת מ״ר 7,000,000 קרית אריה תוספת מ״ר 12,500,000 סה״כ תוספת׃ כ-

22 תעשייה והייטק , עסקים |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

תעשיה והייטק , עסקים

( סגולה ) מרכז עסקים ירקון . על פי תב״ע חדשה 600% ויזכה לזכויות בניה של עד , מרכז העסקים ירקון יהפוך למוקד תעסוקה מרכזי . מסחר ובילוי , במתחם יתקיים שילוב של׃ תעשיה מתקדמת

סגולה

הדמיה *

סגולה - רחוב גליס

סגולה - מבט לדופן הנחל

הדמיה *

הדמיה *

תעשייה והייטק , עסקים 23 |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

( רמת סיב ) מרכז עסקים סטארטסיב . טכנולוגיה ומרכזי בילוי מהחדשים בישראל , מרכז העסקים סטארטסיב יאכלס חברות הייטק . לצד דרכי גישה לנוחות המגיעים לאזור , פיתוח סביבתי רחב היקף במרחב הציבורי

רמת סיב מתחם אמסטרדם

הדמיה *

הדמיה *

הדמיה *

24 תעשייה והייטק , עסקים |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

תחבורה ציבורית יעילה ומותאמת לצרכי התושבים להקטנת , פיתוח נתיבי תנועה וגישה חדשים . והתושבות . עומסי תנועה

תחבורה בת קיימא

2030 חזון העיר - פתח תקוה

תחבורה בת קיימא

יקודמו קווי תחבורה ציבורית מהשכונות לצירי התנועה תחבורה ציבורית ודרכי גישה נוחות למרכזי . המרכזיים מהשכונות ” קלים “ יקודמו אמצעי תחבורה . הבילוי . למוקדי מסחר בעיר תעסוקה מוקדי אל מהמטרופולין הקישוריות תשופר . בעיר . מראש הסעות להזמנת ואפליקציות שירותים יקודמו לא ותנועה הליכה המעודד תנועה ממותן מרחב אורבני . מוטורית

פרויקטים מרכזיים בתכנון או בביצוע . הקמת תחנה מרכזית חדשה . תחבורה ציבורית מסונכרנת- אוטובוסים ורכבות . תחנות 11 - ( רכבת תחתית ) מטרו . קווים- אדום וסגול 2 תחנות ב- 10 רכבת קלה- . רכבת רגילה- תוספת תחנות וקווים . תשתית שנותנת עדיפות לתחבורה ציבורית . שבילי אופניים

. הפרדות מפלסיות . גשרים להולכי רגל

נת״ע , תחבורה ציבורית

חניון לילה לאוטובוסים- מבט ממזרח הדמיות *

26 תחבורה בת קיימה |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

תחבורה בת קיימא

תחנות רכבת . שתי תחנות של רכבת כבדה . פרישה נרחבת של תחנות בעיר קישוריות גבוהה לאזורי התעסוקה והבילוי . בעיר ומחוצה לה

שביל אופניים . תכנון ופיתוח שבילי אופניים . יצירת רשת צירים ראשיים . פרויקט אופני דן

צירים לתחבורה ציבורית

שביל אופניים ברחבי העיר

הדמיה *

צירים לשבילים ברחבי העיר

צירי מתע״ן

תחבורה בתקיימה 27 |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

גשרים ומעברים להולכי רגל מעבר הולכי רגל , תכנון הקמת גשרים להולכי רגל משני , ושטחי ציבור , מוסדות חינוך , לחיבור השכונות . עברי כביש ראשי וסואן השלמת רצף קישוריות הליכה בטוח ללא חציית כבישים׃ . גשר גלוסקא . גשר רות

בוטינסקי ' גשר דרך רבין - ז

הדמיה *

. גשר שלמה . גשר הושע .4 גשר מעל כביש . גשר מעל הרב מלכה . גשר מעל דרך רבין

. גשר מעל דרך אם המושבות . גשר נוסף מעל רחוב גיסין

גשר האגם - הרב מלכה

הדמיה *

הפרדות מפלסיות

. זבולון המר - אם המושבות . רמפת אם המושבות צפון . ז׳בוטינסקי- רבין גשר תחבורה ציבורית . גשר גיסין- הרב מלכה .( קרית אריה ) חיבור סגולה למרכז עסקים פארקטק

גשר האגם - הרב מלכה

הדמיה *

28 תחבורה בת קיימה |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

, מופעים מגוונים , עיר המציעה לתושביה תרבות עשירה . קולינריה רב גונית ומקומות פנאי ובידור עיר המקדמת ומעודדת צריכת תרבות ופנאי ע״י קיום מופעי . מוסיקה ובידור המותאמים לקהלים השונים , תרבות

תרבות

2030 חזון העיר - פתח תקוה

תרבות

. ייזום אירועים ומופעים המותאמים לקהל הצעיר ופיתוח מרחבי עבודה , הפעלת אולמות להופעות . לאמנים ויוצרים קידום אתרי מורשת כמוקדי פעילות תרבות ופנאי . במספר מוקדים בעיר פיתוח מרכזי תרבות ובילוי באזורים קיימים ובאזורים . חדשים . פיתוח קרית המוזיאונים כמתחם תרבות תוסס ופעיל . פסטיבלים ארציים ובינלאומיים ייזום מורשת והיסטוריה של הציונות ובניית , עיר של תיירות . הארץ

קונסרבטוריון

הדמיה *

משכן השירים

הדמיה *

30 תרבות |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

תרבות

פרויקטים מרכזיים בתכנון ובביצוע . מרכז המוזיקה- בניית המרכז החדש בעיר , משכן השירים- בית למוסיקה יהודית ישראלית

הקמת מוזיאון רפואה כתוספת למוזיאון האדם . והסביבה . הקמת מוזיאון המעברות פיתוח ושדרוג גן מדע להמחשה אינטראקטיבית . של תהליכים מדעיים . מרכז חלל ותעופה- הקמת המרכז בשטח נפרד שיקום קולנוע היכל בלב המושבה לטובת מרכז . פנאי והעשרה , תרבות . הקמת רשת ספריות בשכונות החדשות תרבות , פיתוח ושדרוג השוק העירוני כאזור בילוי . ופנאי

. מרכז חינוכי- תרבותי לזמר העברי . פיתוח ושידרוג הקונסרבטוריון

שלוחת בי״ס רימון למוזיקה- פתיחת שלוחה . חדשה לבית הספר בעיר . פיתוח תיאטרון הפרינג׳ בעיר הקמת מתחם עבודה משותף לאומנים בעיר . we-work בסגנון

. קרית המוזיאונים- שדרוג ופיתוח הקריה . פיתוח ושדרוג מוזיאון לאומנות עכשווית

קולנוע היכל

הדמיה *

תרבות 31 |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

חידוש ופיתוח מוקדי פעילות מגוונים לצריכת תרבות

מוזיאון המעברות

מוזיאון המעברות

הדמיה *

הדמיה *

קולנוע היכל

הדמיה *

32 תרבות |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

המותאם לצרכי , חדשני ומצטיין , איכותי , עיר של חינוך נגיש , העיר תקדם חדשנות בחינוך . כל תלמיד ותלמידה באשר הם . רעיונות ויצירתיות , תעודד יזמות , ובטכנולוגיה , במדע

חינוך

2030 חזון העיר - פתח תקוה

חינוך

פרויקטים מרכזיים . הקמת האוניברסיטה הבין-לאומית הסינית . הקמת מרכז מחוננים . פיתוח קמפוס לשלוחת אוניבסיטת אריאל . פיתוח קמפוס האוניבסיטה הפתוחה בניית מערכת למידה פדגוגית היברידית שתשמש פלטפורמה ללמידה , רב מקצועית משמעותית וחדשנית התואמת את צרכי . 21 המאה ה- . יינתן מענה למאפיינים אישיים של התלמידים . מגמות וחוגים יותאמו לצרכים של הדור הצעיר תוקם מערכת מקצועית לתמיכה וליווי לתלמידים . מתקשים ולמחוננים העיר תפתח מרכזי לימודים אקדמיים חדשניים . ומובילים ברמה הארצית , יוקם מוסד אקדמי המתמחה בחדשנות מדעית . טכנולוגית ואמנותית . שילוב אתרי המורשת בתוכניות הלימוד בבתי הספר עידוד מצוינות בחינוך- קידום מהלכים מול מורים . ותלמידים תרבות , יפותח היצע רחב ומגוון של סגנונות חינוך . ולימודי העשרה המותאמים לכלל תושבי העיר המרחב הפיזי של בתי הספר יחודש ויותאם ללמידה . מתקדמת יורחבו ויותאמו נושאי הלימוד הפורמלי והבלתי . פורמלי

פיתוח מסלולים יחודיים כגון׃ ... דמוקרטי ועוד , מונטסורי , אנתרופוסופי בתי הספר יהוו מרכזים קהילתיים לצמיחה . חברתית וערכית של התלמידים . מרכז יזמות עירוני בתחומי הטכנולוגיה הקמת מרכז למידה אקדמית חדשנית ויזמית . לתלמידי העיר בשיתוף האוניברסיטה הסינית אינטראקטיבית שתאפשר למידה ויזואלית . ייחודית . הקמת גן לאומנויות . הקמת מעונות במרחב העיר . בי״ס רמון . ממ״ד כפר גנים . הקמת מרכז אקדמי הקמת מעבדת מציאות וירטואלית

34 חינוך |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

חינוך

פותחת אוניברסיטת העילית הבינלאומית , לראשונה . קמפוס בישראל באישור המל״ג UIBE

בשלב הראשון תציע האוניברסיטה שתיקרא׃ האוניברסיטה הסינית הבינלאומית UIBE-ISRAEL מסלול ייחודי ובלעדי לתואר ראשון במנהל , בישראל . עסקים

, בהמשך ייפתחו פקולטות ותוכניות לימוד נוספות . הכוללות מחקר אקדמי

מרכז מחוננים

הדמיה *

חינוך 35 |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

מעון אם המושבות

מעון יום

הדמיה *

הדמיה *

כיתות הרב משורר הדר גנים 9 מעונות יום

גן ילדים הרב ניסים יצחק

הדמיה *

הדמיה *

שנתי כפר גנים 6 ממ״ד

הדמיה *

36 חינוך |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

מרכז עיר תוסס ובו מופעי רחוב מכל הסוגים- כמקור למשיכה צעירות ולכל , עיר של בילוי והנאה לצעירים . והתכנסות פיתוח ועידוד מקומות בילוי ופנאי מותאמים . הגילאים . תרבות ובילוי , שוק שהוא מתחם קניות . לצעירים וצעירות שחזור ושיפוץ אתרי מורשת כמוקדי בילוי . עידוד מופעי רחוב . ופנאי

אורבניות תוססת , בלב המושבה מרכז העיר ובשכונות

2030 חזון העיר - פתח תקוה

אורבניות תוססת מרכז העיר ובשכונות , בלב המושבה פיתוח ושיפור חזות מרכז העיר כמקום בילוי מושך . ותוסס שיקום ושחזור אתרי מורשת היסטורית כמוקדי תיירות . ובילוי שיפור , שיקום והתחדשות של הרחובות המסחריים פיתוח , חזות הבניינים וחידושם בשכונות ותיקות . למסחר ולתעסוקה , מרחבים פיזיים חדשים למגורים

. פיתוח ושידרוג השוק העירוני . הקמת כפר סטודנטים במרכז העיר . דיור בר השג יד ברחבי העיר . עידוד הליכתיות ונגישות . עידוד פיתוח עסקים איכותיים . קישור לשכונות ולירקון

. מרחב עירוני פעיל ותוסס ברוב שעות היום . שימור מבנים היסטורים בדגש על מרכז העיר . תחבורה ציבורית יעילה למרכז העיר

38 אורבניות תוססת |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

ומעודדת , עיר המשלבת מוקדי פעילות ופנאי בשכונות עיר של ערבות . התנדבות ויוזמות של תושבים , מעורבות עיר הרואה בפרט חלק . הדדית וסיוע לנזקקים ולחלשים עיר של קהילות . ובקהילה משאב מרכזי של הפרט , מקהילה . מגוונות שחיות יחד בהרמוניה ובכבוד הדדי

קהילה

2030 חזון העיר - פתח תקוה

קהילה

בעיר יתקיים שיח מכבד בין הקהילות השונות ובין . התושבים לעירייה כחלק אינטגרלי , עיר המקיימת תהליכי שיתוף ציבור של פיתוחם המעודדת עיר . מתהליכי קבלת החלטות . מיזמים חברתיים עיר היוזמת פעולות ופרויקטים מבוססי מתנדבים יעשה שימוש בכלל המבנים העירוניים . בקהילה . לטובת פעילות קהילתית עיר המקדמת התנדבות בקרב בני נוער בחינוך . הפורמלי והבלתי פורמלי יצירת , עיר המקיימת פעילות לאיתור יזומה לאיתור . קשר וטיפול בקשישים בודדים

מרכזים קהילתיים גן ילדים , משולב כיתות מעון , הדר גנים

משכנות גנים

כפר גנים א׳

פיסגת הדר

בכל שכונות העיר

מרכז קהילתי דרך מנחם בגין

מרכז קהילתי קלדרון כפר גנים א׳

הדמיה *

הדמיה *

40 קהילה |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

קהילה

ספורט כחלק , והישגית עממית ספורטיבית פעילות תקדם העיר . ומצויינות קהילתיות , בריאות של מתרבות לאירועים , מותאמים ספורט מתקני של והקמה פיתוח . בינלאומיים ענפי בכל - משובחים ספורט מתקני והקמת פיתוח . בעיר החשובים הספורט של מזדמן לשימוש פתוחים ספורט מתקני הקמת . השכונות תושבי . מגוונים ספורט בענפי הישגים קידום ענפי במגוון משתתפים - הגילאים בכל , העיר תושבי כלל . ספורט , חוגים , מועדונים , מגמות - החינוך במערכת ספורט . תחרויות מספר - הספורט ענפי בכל ותחרויות ספורט אירועי . בשנה פעמים

פיתוח ובניה של מסלולי ריצה

הקמת קרית הספורט

הקמת אולמות התעמלות

קרית ספורט׃ אולם התעמלות מכשירים ואולם התעמלות אומנותית

הדמיה *

קהילה 41 |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

רווחה

חיזוק מערך שירותי הרווחה כמענה למגוון הצרכים . של האוכלוסיה הנזקקת תעסוקה , שירות לנזקק - סיוע משפטי ובירוקרטי . וקידום מקצועי . קיום מפגשי העצמה והעשרה לאוכלוסיות חלשות . פיתוח שירותים לאוכלוסיות מיוחדות חיזוק ערכי הערבות ההדדית והסיוע לחוליות . החלשות בחברה חוסן קהילתי

נוער

יצירת מענה חינוכי ומרחב פתוח ובטוח לנוער . 12-18 בגילאי מנהיגות , התפתחות , פיתוח מסגרות להתנדבות . ובית חם ותומך סולידריות , פעילויות חווייתיות בדגש על דרך ארץ . עצמאות ועוד , קבלת השונה , מנהיגות , חברתית סדנאות העשרה מיוחדות כגון׃ ליגות קטרגל , סדנאות בישול , סדנאות צילום ואמנות . גרפיטי ושיעורי מוזיקה , לנוער . הכנה למבחנים ועוד , עזרה לימודית בשיעורי בית

צעירים

מתן מענה לצרכי הצעירים בעיר בתחומים של , תרבות ופנאי , מעורבות חברתית , השכלה , תעסוקה . הורות וזוגיות , התנהלות פיננסית , יזמות עסקית

עליה וקליטה

סיוע לעולים חדשים תושבי העיר במציאת תעסוקה בהנגשת , בלימוד השפה העברית , ובפיתוח קריירה הקהילה והתרבות , זכויות ובהשתלבות בחיי החברה . בעיר

42 קהילה |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

ובה טבע , עיר משופעת בפארקים ושטחים פתוחים ירוקים מעודדת קיימות ומקדמת , עירוני פורח בכל שכונות העיר . אורח חיים בריא

קימות ואיכות סביבה

2030 חזון העיר - פתח תקוה

קיימות ואיכות סביבה

הנגשה והנכחה של מרחב הירקון והשטחים הפתוחים מחצר אחורית לחצר . בעיר כריאה ירוקה משמעותית . קדמית . מתחם הירקון יפותח כאזור מרכזי לנופש ופנאי . גינות ופארקים ברחבי העיר ישודרגו ויטופחו . שטחים פתוחים ולא מנוצלים יוכשרו כאזורי פיתוח . בריכות חורף ושטחי בר ירוקים יטופחו בשכונות . תקודם תרבות קהילתית מחייבת לשמירת הסביבה . חינוך סביבתי בכל מוסדות החינוך . קיום אורח חיים בריא על פי המדדים הבינ״ל , יקודמו אמצעי תחבורה חלופיים לרכב הפרטי חקלאות מקומית על גגות הבניינים ובמרחבים . וייצור עצמי של חשמל הציבוריים

פרויקטים מרכזיים בתכנון או בביצוע

שיקום נחל שילה ונחל מזור ( תאים פוטו וולטאיים ) אנרגיה מתחדשת

פארק לינארי בקרית אריה

שבילי אופנים בירקון

הקמת בריכת חורף באם המושבות

פארק הירקון

הקמת מתקני טעינה חשמליים

התקנת מצלמות אכיפת רעש

פיתוח גינות קהילתיות ברחבי העיר

בניה ירוקה

אתר פסולת באם המושבות

שיקום המערכת האקולוגית

תאים פוטו - וולטאים על גג ברחבי העיר

44 קיימות ואיכות הסביבה |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

קיימות ואיכות סביבה

קידום בריאות , הפעלת תכניות בריאות המקדמות אורח חיים בריא . והטמעתן בקהילה העלאת המודעות לבריאות והנגשת ידע מקצועי ומהימן למניעת תחלואה כרונית ולקידום אורח חיים . בריא . צמצום אי השיוויון בבריאות בקרב תושבי העיר פעילות מניעה והסברה בנושאים של סכנות העישון . ועידוד שמירה על משקל תקין הפעלת . עידוד וקידום צריכת מזון בריא ושתיה בריאה . תוכניות קידום בריאות בבתי הספר עיר מקיימת . עיר המקיימת ומקדמת אורח חיים בריא וקיימות , עיר נקייה . עיר של פארקים ושטחים פתוחים ירוקים . יפה ואסתטית

פארק הירקון , הקמת פארק עירוני ואזורי המשלב פעילויות בילוי . חינוך ותרבות , נופש הנגשתה לציבור הרחב , שיקום המערכת הטבעית . ויצירת מערכת קשרים בין העיר לפארק המאפשר פעילויות , דונם 1 , 250 פארק בגודל של . דונם למתקני ספורט 90 ובו- , שונות בחיק הטבע

גינה קהילתית

קיימות ואיכות הסביבה 45 |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

שביל אופניים בירקון

שביל אופניים בירקון

הדמיה *

הדמיה *

אתר פסולת אם המושבות

אתר פסולת אם המושבות

הדמיה *

הדמיה *

שביל אופניים בירקון

הדמיה *

46 קיימות ואיכות הסביבה |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

בשגרה , עיר בה כלל תושביה חיים בסביבה מוגנת ובטוחה המשלבת ערוצי קשר יעילים לקבלת שירותי , ובחירום . העירייה בכל מקום ובכל שעה

איכות חיים

2030 חזון העיר - פתח תקוה

איכות חיים

בדגש על , יפותחו מגוון ערוצי קשר עם התושב . אמצעים דיגיטליים . עידוד מיזמים לשיפור שירותים לתושבי העיר יקבעו מדדי שירות שיפורסמו לציבור כולל זמני תגובה . ושביעות רצון יתבצע מעקב צמוד ובזמן אמת אחר איכות ומהירות . השירות .“ התושב במרכז “ תהליכי הניהול בעירייה יוגדרו כך ש סדר ציבורי ברמה גבוהה . רחובות מוארים בכל שעות החשיכה . מינימום עבירות במרחב הציבורי חיישנים ותוכנות , מרכז שליטה- כולל מצלמות .“ חכמות ” ומתן מענה ראשוני , איתור אירועים חריגים בזמן אמת . בטווח של דקות מתורגלים ומוכנים , מוגנים , מוסדות חינוך- בטוחים . לאירועי חירום , מוכנות למצבי חירום- מרכז ההפעלה עירוני מצויד . מוכן ומתורגל סיירי הביטחון , שילוב אפקטיבי בין המשטרה . ומתנדבים מהקהילה תרבות הדיור יזכו למעטפת שירותים , ועדי בתים משותפים מתוחזקת , שתאפשר חיים בסביבת מגורים נאותה . ונטולת סכסוכים העמדת ליווי מקצועי ומשפטי והלוואות , במקביל . אטרקטיביות לשיפוץ בניינים

גינת הנופלים

שירות לתושב . מחויבות לשירות מיטבי ואיכותי . אמין ושקוף , זמין , שירות רגיש . מתן מענה אישי ואנושי התנהלות ישרה וכנה מול תושבים ובעלי עסקים . והבאים בשערי העיריה , ניהול כל ערוצי התקשורת עם התושב במערכת אחת . שקופה ועדכנית

48 איכות חיים |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

איכות חיים

חוסן עירוני כגון׃ , העיר תהיה ערוכה למצבי חירום ומשבר מכל סוג , אבטלה , זיהום , רעידות אדמה , אירועים ביטחוניים . פערים חברתיים וכדומה ועל מוכנות , העיר תתבסס על חוסנה הקהילתי והיערכות הגורמים העירוניים על מנת להתמודד עם כל . אתגר וקושי עתידי

איכות חיים 49 |

2030 חזון העיר - פתח תקוה

עיר חכמה וחדשנות . במדע ובטכנולוגיה , העיר תקדם חדשנות בחינוך העיר תהווה דוגמא ומופת ברמה הארצית ולעשיה לחדשנות , והבינלאומית ליצירה פורצת דרך . מתקדמת החוזה פני עתיד העיר תהווה מרחב של שיח פורה יזמי ומתקדם בין . תחומי ידע שונים

קאנטרי ומתקני ספורט ברחבי העיר

הדמיה *

50 איכות חיים |

Made with FlippingBook Digital Publishing Software