פתח תקווה | מה שקרה בעיר 2022

גיליון 5

5 ג י ל י ו ן

054-6733156 Уважаемые жители города, В эти дни началась работа по реконструкции русла рекиШило, протекающего в центре страны, по территории Петах Тиквы. Долгие годы рекаШило и окрестности реки Яркон были запущены, но теперь, с инвестициями свыше 10 миллионов шекелей, жители города и окрестностей смогут отдыхать, и наслаждаться природой не выезжая из города Культурная жизнь города продолжает развиваться, и каждый жителей города может выбрать как провести свой досуг – большой выбор мероприятий и культурных событий проходящий не только в городском дворце культуры, но и в одном из 6 культурных центров, в школе искусств «Амстердам 11» и театре Фриндж. Всё это в дополнении к мероприятиям на площади музеев, в галерее Голубая Птица, в музыкальной школе Римон, в зоопарке и библиотеках. Так же, в город переезжает цирк Флорентин, который расположится на улице Мифласим, и кроме цирковых выступлений там будут проходить детские кружки и занимательные лагеря на каникулах. В рамках подготовки к новому учебному году прошла подготовка всех учебных заведений. Городская система образования является одной из лучших в стране, и каждый год мы вкладываем миллионышекелей в ремонт и обновление в существующие и новые учебные заведения, развиваем образовательные проекты, повышающие уровень учащихся, а так же повышаем квалификацию учителей и административного персонала. Я желаю всем ученикам города отличного учебного года, сладкого и весёлого Нового Года, всем жителям Петах Тиквы и Израиля! Всегда ваш, Рами Гринберг мэр города ውድ ነዋሪዎች፣ ከሰሞኑ የሺሎ ወንዝ ዳርቻ እድሳትን ከ 10 ሚሊዮን ሸክል በሚበልጥ ወጭ ጀምረናል። ሺሎ ወንዝ የሚገኘው፣ በፒታህ ቲክቫ ማዕከላዊ አካባቢ መሀል እምብርት ላይ ነው፣ ይሁን እንጂ ለዓመታት ልማት ተነፍጎት የነበረ በመሆኑ፣ ነዋሪዎቹም በአረንጓዴ ከባቢውም ሆነ በዳርቻወቹ መዝናናት አልቻሉም። በከፊል በፔታህ ቲክቫ የሚገኘው እና ለዓመታት ልማት ተነፍጎት የኖረው የያርኮን ወንዝ ዳርቻም የእድሳቱ ተጠቃሚ ይሆናል። የባህል እና የመዝናኛ ስፍራዎች በእጅጉ የተስፋፉ ሲሆን፣ በየትኛውም የዕድሜ ክልል ያሉ የከተማው ነዋሪዎች በርካታ ተግባራት እና ዝግጅቶች ላይ መሳተፍ ይችላሉ። ከማዕከላዊው የባህል አዳራሽ በተጨማሪ፣ ስድስት ተጨማሪ የባህል ማዕከላትን አቋቁመናል፣ በቅርቡ የተቋቋመው "መሲላ ቲያትር" በ ይስሀቅ ሻሚር ኦዲተርየም ውስጥ ይገኛል። በተጨማሪም፣ ለአርቲስቶች እና የፈጠራ ባለሙያዎች መገናኛ ስፍራ የሆነው የ "አምስተርዳም 11" ማዕከል ተከፍቷል፣ የትያትሩ ዘርፍም በቅርቡ ሁለተኛውን ዓለም አቀፍ የፈጠራ ባለሙያዎች፣ በወርሀ ህዳር የሚከበረውን የሾራሺም ፌስቲቫልን እና ሌሎች የሚያከብር ይሆናል። እነዚህ ሁሉ ተግባራት በመደበኛነት ከሙዚየሙ አቅራቢያ ከሚከወኑ፣ የብሉ በርድ ጋለሪ፣ የ ሪሞን ትምህርት ቤት የወጣቶች ክንፍ፣ የእንስሣት ዙ፣ ቤተ መፅሀፍት እና ሌሎች ተግባራት ተጨማሪ ናቸው። እንዲሁም የፍሎረንቲን ሰርከስ በቅርቡ በፔታህ ቲክቫ (ሚፍላሲም ጎዳና) ላይ ተመስርቷል እና ለልጆች የሰርከስ ትርዒቶችን እና ተግባራትን ያቀርባል። ለመጪው አዲስ የትምህርት ዓመት፣ የከተማዋን የትምህርት ተቋማት ሁሉ በማዘጋጀት ላይ እንገኛለን። የፒታህ ቲክቫ የትምህርት ስርዓት በሀገሪቱ ምርጥ ከሚባሉት አንዱ ነው፣ እና በየዓመቱም የከተማው መዘጋጃ ቤት በሚሊዮን የሚቆጠር ሸክል ፈሰስ በማድረግ ነባር የትምህርት ተቋማትን ያዘምናል እና አዳዲስ ትምህርት ቤቶችን እና መዋዕለ ህፃናትን ደግሞ ይገነባል፣ እና ደግሞ የትምህርት ፕሮግራሞችን ለማበልፀግ እና ተግባር ላይ ለማዋል፣ ብቃትን እና ተማሪዎችን ለማበረታታት፣ የመምህራንን ወርክሾፕ ለማሟላት እንዲሁም ለአስተዳደራዊ ቡድኖች የመዘጋጃ ጊዜ ተጨማሪ በሚሊዮን የሚቆጠር ሸክል ፈሰስ ያደርጋል። ለሁሉም የትምህርት አካላት እና ተማሪዎች ፍሬያማ እና ስኬታማ የትምህርት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ እና ለመላው የፔታህ ቲክቫ ነዋሪ እና እስራዔላዊያን በሙሉ መልካም አዲስ ዓመት ለማለት እወዳለሁ። ውድ ነዋሪዎች፡

2 עיצוב: אגף הסברה, דוברות ופרסום. הפקה:

የእናንተው ራሚ ግሪንበርግ የከተማው ከንቲባ 0546733156

תושבות ותושבים יקרים,

שנים להיווסדה ומאז ימי המושבה 145 העיר פתח תקוה תחגוג בשנה הבאה החקלאית, הלכההעיר והתפתחה והפכהלמטרופולין הגדול והמשמעותי באזור. כפי שתוכלו להתרשם בחוברת זו אנו מקדמים פרויקטים רבים ברחבי העיר. הופכים כל אבן ומגיעים לכל שכונה. 10 בימיםאלהאנומתחיליםבעבודותלשיפוץנחלשילהבהשקעהשללמעלהמ מיליוןשקלים. נחלשילהשנמצאבלבאזורהמרכז, בשטחהשלהעירפתחתקוה הוזנח במשך שנים ולמעשה לא התאפשר לתושבי העיר והאזור ליהנות מהנחל

וסביבתו המוריקה. גם נחל הירקון הנמצא בחלקו בשטחהשל פתחתקוה הוזנח במשךשנים, וכעת זוכה לעדנה. אנו משפצים את דרכי הגישה לנחל ולמבואות הנחל, ומאפשרים בכך לרוכבי האופניים ולהולכי הרגל ליהנות מטבע זמין, נגיש וקרוב לבית! גם בתחום התחבורה אנו מבצעים מהפך של ממש, ומקדמים תכנית האב לתחבורה, תחנות מטרו, תחנות רכבת קלה, נת"צים, שבילי הליכה וקידום תכנית לשבילי אופניים. הפרויקט הארצי אופנידן שיבוצע בחלקו גם בפתח רשויות בגוש דן וקשר בין הערים באמצעותשביל אופניים מרכזי. 11 תקוה, יאפשר חיבור בין עולם התרבות ותרבות הפנאי התרחב באופן משמעותי ותושבי העיר, בכל גיל יכולים ליהנות ממבחר פעילויות ואירועים בתחומי האמנות השונים. פרט להיכל התרבות המרכזי, הקמנו עוד שישה מרכזי תרבות, כשהאחרון שבהם הוא "תיאטרון המסילה" השוכן באודיטוריום בשש שנתי יצחק שמיר. בנוסף נפתח מרכז היוצרים " - מתחם חברתי לאמנים ויוצרים, תיאטרון הפרינג' המציין כעת את פסטיבל יוצר הדופנ 11 "אמסטרדם הבינלאומי השני, פסטיבלשורשיםשיתקייםבנובמבר ועוד. כל אלההםבנוסף לפעילותהמתקיימתבאופן שוטף בקריית המוזאונים, בגלריית הציפור הכחולה, בשלוחת הנוער של בית הספר רימון, בגן החי, בספריות ועוד. גם קרקס פלורנטין קבע לאחרונה את מושבו בפתח תקוה (ברחוב מפלסים) ובמקום יתקיימו פרט למופעי הקרקס, גם חוגים וקייטנות לילדים. לקראת שנת הלימודים תשפ"ג אנו נערכים להכנת כל מוסדות החינוך בעיר. מערכת החינוך בפתח תקוה היא מהטובותבארץ ומידי שנהמשקיעההרשותמיליוני שקליםבשיפוץ ושדרוג מבני חינוךקיימיםכמו גםבבנייתבתי ספר וגנים חדשים, וכן משקיעה מיליוני שקלים נוספים בפיתוח תכניות חינוך ויישומן, בטיפוח מצוינות, בקידום תלמידים, בסדנאות העשרה למורים ואנשי חינוך ובימי הערכות לצוותי המינהלה. אני מאחל לכל צוותי החינוך ולכל תלמידי ותלמידות העיר שנת לימודים פורייה ומוצלחת, ושנה טובה ומתוקה לכל תושבי פתח תקוה ובית ישראל!

רמי גרינברג, ראשהעיר 054-6733156

3

העירייהמקדמתאתההתחדשותהעירוניתסביב תחנותהמטרו

התחנה המרכזית החדשה ופריסת מסופי תחבורה ועוד. בתוך כך, העירייה תקדם מול הוותמ"ל את התכניתלמתחםתחנתהמטרו פתחתקוה מזרח, הממוקמת בצומת סירקין במזרח דונםוהיא 127 העיר.שטחהתכניתהואכ- כוללת בתחומה את קריית המשוררים, חלק מקרית אליעזר פרי וחלק מקרית דוד אלעזר. התכנית מציעה התחדשות יח"ד 669 עירונית של המתחם הכולל כ- יח"דבגבהיםשונים 2678 ומציעהבניהשל קומות 10-8 הנעים בין בנייה מרקמית של קומות. 35-24 לצדבנייהגבוההשל התכניתתואמתאתתכניתהמתארהכוללנית המקודמת בימים אלו, וכוללת את פיתוח האזור מסביב לתחנת המטרו המאושרת בנוסף לתוספת מערך שטחים ציבוריים, מסחר ותעסוקה לרווחת תושבי השכונה. בנוסף, מחזקת את ההלכתיות בשכונה ואת תפקוד מערכת התנועה והשבילים בכדי להנגיש את תחנת המטרו לתושבי המתחם, השכונותמסביב ושארהעיר. כמו כן, העירייה תקדם בועדה המחוזית את תכנית ההתחדשות הסמוכה לתחנת ארלוזרוב. התכנית ממוקמת באזור רחוב ברחובלובהאליאב, בשכונתפסגתהדר אשר נמצאת בימים אלו בשלבי פיתוח, הוחלט לקדם תיכנון לשני מתחמים: גני ילדים וקומות נוספות 6 מתחםשיכיל לטובת שימושים ציבוריים וכן מתחם כיתות מעונות יום וקומות 9 נוסף שיכיל נוספותלשימושיםציבוריים. ראש העיר רמי גרינברג "פתח תקוה בתנופת פיתוח והתחדשות בכל התחומים

ארלוזרוב פינת טרומפלדור והיא חופפת בחלקה לתכנית ההתחדשות המתוכננת בשכונתרמת ורבר. ראשהעיררמיגרינברג"התחדשותעירונית היא הדרך לשיפור איכות חיי התושבים ולטיפוח סביבת המגורים. תכנית מתחם סירקין-עין גניםמשדרגתאתהמרחבכולו תוךהתייחסותלמרחבהציבורישיהיהנעים, זמין ונגיש יותר תחבורתית וגם למרחב הפרטי ולבניינים שייעברו שיפוץ מן היסוד (פינוי בינוי) וכך הדיירים יזכו בדירה חדשה, נאה ובעלת מרחב מוגן, שכמובן ערכה יעלה וישתבח".

עיריית פתח תקוה וכרמים - המינהלת להתחדשות עירונית פ"ת בשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מקדמות תכניות להתחדשות עירונית במתחם מטרו סירקין ומטרו ארלוזרוב. התכנית מקודמת וממומנת על ידי העירייה והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ומתחשבת בצרכי התושבים, הרשות והאילוצים השונים במרחב. לצד הקו האדום של הרכבת הקלה המתוכננת לפעול בסוף חודש נובמבר קווי מטרו 2 הקרוב, בפתח תקוה יפעלו תחנות בסה"כ, ובתוכן תחנות 11 ב ארלוזרוב וסירקין, אשר יצרו קישוריות בין אמצעי תחבורה מגוונים ולאזורים שונים בעיר ובמטרופולין גוש דן. מדובר ביתרון משמעותישיאפשרכיסוי נרחבשלתחב"צ בעיר ורישות מקסימאלי. יצויין כי העירייה פועלת כבר היום ליצירת פתרונות תחב"צ משמעותיים עד שהמטרו יחל לפעול וכן מקדמת את תכנית האב לתחבורה בפתח תקוה. במסגרת זו העירייה מקדמת מגה פרוייקטים וביניהם הרחבת דרך אם המושבותלשלושהנתיביםלכלכיווןכאשר נתיב אחד לכל כיוון יהיה נת"צ, קידום ראש העיר רמי גרינברג אישר לקידום מספר פרוייקטים משמעותיים, כחלק מפיתוח העיר. בתוך כך, הוחלט לקדם לביצוע כבר בתחילת השנה הבאה, מתחם מעונות סטודנטים ברחוב איכילוב קומות 5 במרכזהעיראשר יתפרסעלפני ובכניסה יוקם בית קפה. בנוסף, ראש העיר אישר לקדם תיכנון לבית קפה שיוקםבסמוך לספריתהדר גנים.

ביתקפהבהדר גנים ומעונותסטודנטיםבמרכז העיר

ובמסגרת זו אנחנו משקיעים משאבים משמעותיים כדי להוציא בקרוב לפעול בנייה ציבורית במקומות הנדרשים. הפרוייקטיםשאושרו היוםמביאיםבשורה נוספת לעיר. הפרוייקט ברחוב איכילוב יזמיןאוכלוסיותצעירותלגורבמרכזהעיר, הפרוייקט בהדר גנים יאפשר אופציית בילוי בשכונה והפרוייקטים בפסגת הדר יתמכו בהתפתחותהשכונה. נמשיךלקדם אתהעיר בכלהיבטשידרש."

4

נחלשילה

מיליון שקליםמתחיל פרויקטשיקום נחלשילה. 10 בהשקעהשל למעלהמ פנינתטבע במרכז הארץ!

וסביבתו ליצירת נישות אקולוגיות למגוון הביולוגיהקייםבאזור,הכשרתשבילמונגש המאפשר הליכה ורכיבה לאורך הנחל המקשר אתשולי העיר לשטחים הפתוחים ופיתוחנופי,הכוללמבואותכניסהמרוצפות, ספסלי ישיבה ואזורי מנוחה מוצלים לפעילויותפנאי וספורט. את הפרויקט מלווים מינהל הנדסה, האגף לאיכות הסביבה בעיריית פ"ת, בשיתוף עם הקרן לשטחים פתוחיםשל רשות מקרקעי ישראל ורשותניקוז ירקון.

האקולוגית של הנחל, וכן לבצע עבודות עפר מוגבלות למיתון שיפועים, סילוק מינים פולשיםויצירתאזוריםלפעילויותפנאי ונופש לצד פיתוח נופי אקולוגי ושתילת עצי בוסתן ופרחיבר.אניסמוךובטוחכיבסיוםהפרויקט ייהנו תושבי העיר והסביבה ממשאב טבע איכותי ומהנההנמצאממשבסמוךלבית". שיקום הנחל עפ"י התכניות של משרד אדריכלים 'אב אדריכלות נוף' ובניהול ותכנון אקולוגי של משרד הביטאט פרו, יכלול כאמור שיקום אקולוגי של הנחל

עיריית פתח תקוה מקדמת בימים אלו את פרויקטשיקום נחלשילה אשר יצא בקרוב מיליוןש"ח.שיפוץ 10.5 לדרךבהשקעהשל העבודותבמקטעשבין חורשתהתעשיינים יימשכו 5 ועד למעביר המיםמתחתלכביש חודשים ולאחר מכן יתקדם הפרויקט 9 כ למקטעים הבאים. נחל שילה מהווה את אחד היובלים העיקריים של הירקון, נמצא בלב אזור המרכז ומוגדר כמסדרון אקולוגי ארצי המקשר בין השטחים העירוניים, באזור התעשייה סגולה - פתח תקוה, לבין מרחב השטחים הפתוחים של הירקון. הנחל וסביבתו יעברו שיקום נופי-אקולוגי ליצירת מרחב של טבע עירוני למטרות חינוך,טיול, בילוי ופנאי בקרבתהנחל. ראש העיר רמי גרינברג "נחל שילה הוא פנינתטבעשהוזנחהבמשךשנים.לקחנועל עצמנו לטפל ולשקם את הנחל וסביבתו - להסיר מפגעים הפוגעים בנוף ובמערכת

אב אדריכלות נוף הדמיה:

מחדשיםאת גינותהעיר

רחוב צהל פינת בן עזר

רחוב הנשיאים פינת ניר

מתחם משחקים חדש ברחוב הרב ד"ר אויערבך פינת יגאל מוסינזון

3 הגן המשופץ ברחוב לוין

כיכר ע"שפרופ' ארד ברחוב העצמאות

17 הגן המחודש ברחוב קפלן

5

עשרות מיליוני שקלים הושקעו בשיפוצי קיץ ועבודות תחזוקה בכלל מוסדות החינוך בעיר!

ראש העיר רמי גרינברג: "הצוותים עבדו בשטח במהלך החופשה במלוא המרץ בבתי הספר ובגני הילדים וביצעו את העבודותבאין מפריעכדישהתלמידים יזכו לפתוח את שנת הלימודים במרחב מזמין וראוי. לצד עבודות התחזוקה הנרחבות, עשרות מוסדות חינוך ישנו את פניהם במהלך הקיץ לבלי הכר ואנחנו נמשיך לקדםנושאחשובזהלאורךכלהשנהככל שיידרשלמען רווחתהתלמידיםהיקרים".

שמעוני, התאמת מבנה המנהלה של בי"ס רמון, שיפוץ בבית הספר עין גנים, שיפוץ מעבדות וסיפרייה בתיכון אחד העם, שיפוץ חדר מחול והמרחב הפתוח בבית הספר נבון, שיפוץ כללי בגנ"י כצנלסון ופרוייקטים רבים נוספים בכלל מוסדות החינוך בעיר. לצדזאת, יבוצעועבודותלהנגשהאקוסטית כיתותבמוסדותשונים. 40 ופיזיתבכ העירייה תקדם פרוייקטים לתיקון ליקויים שונים, בין היתר במורשה בנות ובנים, בי"ס דבורה עומר, בי"ס נווה עוז, בר לב, תיכון טכנולוגי ברנקו וייס, חט"ב פיינשטיין, תיכון ברנר, רב תחומי עמל ב', פיינברג עלומים, מרכז היל"ה ובעשרות גני ילדים ובמוסדות נוספים.

ראש העיר רמי גרינברג אישר שורת פרוייקטים לשדרוג, שיפוץ ותחזוקה בכל מוסדות החינוך ומבני הציבור בעיר, בעלות מוערכת של עשרות מיליוני שקלים. להלן רשימה חלקית מהפרוייקטים השונים שקודמו במהלךהקיץבכלרחבי העיר. לדוגמא, בתוך מגוון הפרוייקטים, בימים אלו מתבצעות עבודות להכשרת ספריה חדשה לדוברי רוסית בקניון ברוך, שיפוץ כללי להתאמת המבנה החדש עבור בית הספר אדר, שיפוץ קומת הכניסה ומספר כיתות נוספותבחט"בברנר ועוד. בנוסף, במהלך חודשי הקיץ בוצעו עשרות פרוייקטיםבמוסדותהחינוךוביניהם,הכשרת כיתה והתאמתחדר המחשביםבביתהספר לפני כשנה יצא לדרך מיזם חדשני ופורץ דרך – הקמת מכינה ייחודית בתחום הרחפנים. כעת, בתום שנת הלימודים סיימו את הקורס שנמשך על פני מספר 35 תלמידות ותלמידים מתוך 32 חודשים התלמידיםשהחלו אותו. מדובר במיזם יוצא דופן במהות, בתוכן, באופק המקצועי שלו ובליווי אותו קיבלו ועוד יקבלו התלמידים המשתתפים בו. המיזם התקיים בשעות אחה"צ לתלמידי ותלמידות כיתה ט' בחטיבות ברנר ופיינשטיין שהביעו עניין בתחום. לאורך השנה קיבלו התלמידים שיעורי תגבור והעשרה במתמטיקה, פיזיקה, אנגלית וכל תחום בו שעלה בו צורך. במהלך המכינה קיבלו התלמידים העשרה במגוון נושאים כמו סרטוט תלת מימד, אווירונאוטיקה וקורס הטסת רחפנים.

בתמונה - העבודות בחטיבת ברנר

בשיחת הסיכום שהתקיימה לאחרונה עם הבוגרים והבוגרות עלה כי רוב התלמידים בחרו להמשיך את הלמידה בתיכון והשתבצו במגמת רחפנים חדשה שנפתחה בתיכון שש שנתי ברנר, וזאת לאחר שהעמיקו את הידע בנושא ונחשפו לעולם טכנולוגי חדש ומתקדם. שני תלמידים אף בישרו בשיחת הסיכום כי החלו לעבוד בחופש בחברה העוסקת בפיתוח רחפנים, כתף לצד כתף עם מהנדסים ואנשי טכנולוגיה מקצועיים! המיזם הממומן ע"י הקרן לקידום החינוך הינו בשיתוף מינהלת עתידים , הרואה 81 בצה"ל, הפועלת תחת יחידה את המגמה כחלק ממשימת הכפלת "עתידים" בצה"ל, האגף לחינוך העל יסודי במינהל החינוך, בסיוע יועצת רה"ע לשוויון, פיתוח וחדשנות שיזמה את שיתוף הפעולה ובעידודו של ראש העיר רמי גרינברג. מגמת הרחפנים סיימה שנה מוצלחת במיוחד!

6

חדשנותעולמית בפתחתקוה

ראש העיר גרינברג, אשר ביקר אף הוא "בכיפה" במהלך השנה, הוסיף על דבריו של גרטי "העיר פתח תקווה שתלמידיה מצטיינים במתמטיקה ובמדעים, וגם מקום מושבו של הבניין החכם - מרכז הפיתוח של אינטל, גאה להיות שותפה בתוכנית הכיפה הגאודזית הטכנולוגית. אנו מקדמים למידה חדשנית וחקר בכל מוסדות החינוך בעיר ושמחים על שיתוף הפעולההחשובעםאינטל, מחברותההיי טקהמובילותבארץ, המאפשר לתלמידים ולתלמידות לרכוש כישורים טכנולוגיים ודיגיטלייםבמסגרתהביתלחדשנות." לדברי רחלאלון, יועצתראשהעירלשוויון מגדרי פיתוח וחדשנות: "שיתוף הפעולה הארוך סביב פיתוחים וחדשנות יצר אצל כולנו הרחבה של תחושת המסוגלות והתיישב בבסיס תפיסת העולם שיצרנו- , דרכה אנו למדים שמעבר EduPassion לעיוורון ישנו שדה רחב של אפשרות." לדברי התלמיד אדם, אחד ממשתפי הפרויקט: "לקחת חלק בפרויקט זה בעצםלעשותמשהו שמעשיראתהעולם שלנו בכלים, ידע וחברים ולהתעסק בנושאיםמסקרניםמאוד." הפרויקט הקהילתי בפתח תקווה נבחר כפיילוט גלובלי של אינטל העולמית במסגרת החסות שנותן הארגון העולמי למשחקים האולימפיים, לרבות משחקי החורף והמשחקים הפראלימפיים. אינטל מאמינה כי פרויקטים קהילתיים מעבירים לקהילה את הערכים של התנועה האולימפית ומחזקים יכולות כגון שבירת שיאי היכולת האנושית, חוסן, גיוון, הכלה, הוגנות ושוויון בהזדמנויות.

מחשב עם יכולות עיבוד גראפי מקצועיות המבוסס על שבב אינטל, מערכת הקרנה אינטראקטיבית וממשקיםנוספיםכגון בקר RealSense (שלט משחקים), מצלמת , חיישני מגע ועוד. המערכת הטכנולוגית מאפשרת למשתמשים במגוון רמות ליצור ולשלב תוכן ממקורות מגוונים - צילום, וסאונד, 360 איור, וידאו, אנימציה, צילום - השולטים באופן ההקרנה VJ's ולהיות ה שלהתוכן על גבי הכיפהבזמן אמיתי. הפרויקט הקהילתי מהווה חלק ממודל המעורבות בחברה של אינטל "מחדשים ביחד חוסן" ומחזון הבית לחדשנות שמוקם בימים אלה במגדלי בסר, ויהווה אבן שואבת לתהליכי חדשנות פורצי דרך הנוגעים לאיכות החיים בעיר. הוא כולל שיתוף פעולה ייחודי בין המתנדבים הטכנולוגיםשלאינטל, צוותהחדשנותשל עיריית פ"ת, ומרחב ביתא ספר, השלוחה של הבית לחדשות בעיר ואחת ממטרותיו לקדם תושבות פעילה בקרב מגוון גילים. הפרויקט מספק דוגמה מצוינת לחשיבות של פתיחת מרחבי חשיבה משותפים לתושבים, אנשי ונשות הייטק ותעשייה, תלמידות ותלמידים וכדומה. לדברי יניב גרטי, מנכ"ל אינטל ישראל: "חזונה של אינטל הוא ליצור טכנולוגיה שמשנה את העולם ומסייעת לאנושות. אנו מאמינים כי כדי אחת הדרכים להשגת החזון היא יצירת פעילות ענפה למען וביחד עם הקהילה העושה שימוש בטכנולוגיה ככלי המאפשר לנו לגעת בחייהם של אנשים וליצור עבורם חוויות חדשניות. שיתופי פעולה מסוג זה בונים חברה חזקה, וכשאני אומר חברה אני מתכוון גם לזו העסקית וגם לקהילה". עוד ציין גרטי כי מבקש למסור תודה רבה לראש העיר רמי גרינברג ולצוות עיריית פתח תקווה על שיתוף הפעולה ארוך השנים.

שיתוף פעולה ייחודי בין מתנדבי אינטל, צוות החדשנותשלעירייתפ"ת, ומרחבביתאספר הוליד את "הכיפה הגאודזית", טכנולוגיה שמטרתה לחזק חוסן קהילתי, להגביר מוטיבציה פנימית ללמידה ולייצר תחושת המסוגלותלפיהכלתלמיד יכול להצליח. מנכ"ל אינטל ישראל יניב גרטי הגיע למרכז החדשנות"ביתאספר" וערךביקורבפרויקט ה קהילתי ייחודי מסוגו של אינטל בשם , סביבה פיזית-טכנולוגית שבה XR - Dome מעצבים המשתתפים חוויות אימרסיביות בהקשרים קהילתיים-חברתיים מגוונים. גרטי פגש את תלמידי ותלמידות נבחרת החדשנותשל העיר פ"תשהשתתפו לאורך השנה בפרויקט ופיתחו ביחד עם מתנדבי אינטל כיפה המציגה טכנולוגיה שמטרתה לחזק חוסן קהילתי, להגביר מוטיבציה פנימית ללמידה ולייצר תחושת המסוגלות לפיהכלתלמיד יכול להצליח. בכיפה הגאודזית שיצרו המשתתפים מתרחשת התנסות בלמידה חדשנית וסוחפת המערבת את כל החושים, בה התלמידים פעילים, מתכננים, חוקרים, בונים, לומדים ומלמדים במטרה לגרום לשינוי בתהליך הלמידה היא כוללת

יונה קפלן צלם:

7

פתח תקוה מקדמת מיחזור פסולת אלקטרונית! ממשיכים להפריד פסולת ומעכשיו גםהפסולתהאלקטרוניתמושלכת לפח ייעודי!

פסולת רגילה ומתכלה ולכן יצרנו קשר עם תאגיד מ.א.י המתמחה בנושא ומספק מענה הולם. פסולת אלקטרונית היא גורם מזהם משמעותי וכולי תקווה כי כעת נמצא הפתרון לטיפול במפגעמשמעותי זה".

מהפסולת 3% פסולת אלקטרונית הינה רק מגורמי הזיהום 70% שלנו אך מהווה שבפסולת ביתית, לכן חשוב מאד למחזר פסולת אלקטרונית ולא להשליך לפח הרגיל. פסולת אלקטרונית היא כל מכשיר שזורם/זרם בו חשמל, שעובד על חשמל או סוללות, ציוד חשמלי ואלקטרוני שהתקלקל או הוחלף, נורות וסוללות. חבית לאיסוף פסולת אלקטרונית ומתקן לאיסוף סוללות הוצבו בבניין העירייה (קומהראשונה). ראש העיר רמי גרינברג: "עיריית פתח תקוה פועלת לקידום הפרדת פסולת, והשלכת הפסולת למיכל המתאים. בעיר מוצבים עשרות פחים כתומים, סגולים, כחולים וכעת גם הוצבו חמישה מתקנים לפסולת אלקטרונית. הטיפול בפסולת אלקטרונית מחייב טיפול אחר ממיחזור

חמשתהמתקניםלאיסוף פסולתבינונית/קטנה (מסכים, פן, מטען וכו) מוצביםבמקומותהבאים: פארקאובנת (בשעותפתיחתהפארק) 3 רחוב יקותיאלאדם שעות) 24 (פתוח 82 רחובגיסין )14:00- 8:00 (בין השעות 6 רחובמשהשוולב )14:00- 08:00 (בין השעות 21 רחובהמכבים )14:00- 08:00 (בין השעות פסולתאלקטרוניתגדולה(מקרר, תנור וכו') נאספתהפסולתמהמדרכהמולהביתביוםהפינוי ובמקריםמסוימיםניתן לבקשפינוי מהבית.

הקונסרבטוריון העירוני שבקרוב פותח שוב את שנת הפעילותסיכםאתהשנהשחלפהבקונצרטחגיגי ומרגש

נגנים בוגרי הקונסרבטוריון, מנגנים כיום בתזמורת צה"ל ובתזמורות מובילות בעולם והדבר מצביע על למידה איכותית ורצינית במהלך השנים שלמדו כאן אצלנו! יישר כוח לשלומית מדר מנהלת הקונסרבטוריון, לצוות ולתלמידים על ערב מרגש".

בניצוחו של המאסטרו מיכאל דלמן. ראש העיר רמי גרינברג: "הקונסרבטוריון העירוני בפתח תקוה הוא מהמובילים והאיכותיים בארץ! אנו מקדמים את הקונסרבטוריון מתוך אמונה שחינוך מוסיקלי איכותי הוא כלי להצלחה והצטיינות בתחומי חיים מגוונים. עשרות

עם סיום שנת הפעילות התקיים קונצרט סיום חגיגי. במהלך הערב שרה מקהלת קנטבילהבניצוחהשלשלומיתמדר וניגנו הרכבי העתודה לכלי קשת בניצוחה של נעמה יצחקי, תזמורת כל הקשת בניצוחו של איילשילוח, הרכב כלי הקשתבניצוחו של ואדים זילאייב, ותזמורת כלי הנשיפה

אמיר בן חיים צילום:

ההרשמה לחוגי הקונסרבטוריון בעיצומה. 03-9286700

8

של חברי צוות השיפוט מהמועצה לישראל יפה שהתקיים לפני כחודשיים, התבשרה העיר כי זכתה בחמישה כוכבים על קידום פעולותלהגברתהבטיחותבדרכים. ראש העיר רמי גרינברג "העיר פ״ת אכן משקיעה מיליוני שקלים בשיפור תשתיות הכביש במטרה לצמצם את מפגעי הדרך, לצמצם את מספר תאונותהדרכיםולהצילחיים!לצדפיתוחהתשתיות והעבודות להרחבת תשתיות התחבורה הציבורית אנו מקדמים רכבת קלה ומטרו שישפרו את ההתניידות בעיר ונגישות ממקום למקום ללא רכב פרטי.במקבילאנומשקיעיםרבותבמניעהוהסברה בקרבהציבורבכללובקרבתלמידיםבפרט. נמשיך לקדם את הבטיחות בדרכים בכל המישורים ובכל רחבי העיר. אני מודה למינהל הנדסה - אגף התנועהולמטהלבטיחותבדרכיםפ"ת. פתחתקוה זכתהבחמישהכוכביםעלקידוםפעולות להגברתהבטיחותבדרכים

פרויקט "אופנידן" של משרד התחבורה ונתיבי איילון הוא פרויקט ייחודי וראשון מסוגו בישראל. במסגרת הפרויקט ק"מ של נתיבי אופניים 100 יסללו כ עירוניים ובינעירוניים בהשקעה של מאותמיליונים. בפרויקטשמטרתו ליצור רשת תחבורה בת קיימא המעודדת רכיבה על אופניים והליכה, להפחתת העומס בכבישים, זיהום האוויר והגברת הפעילות הספורטיבית. שמונה שבילי אופניים משמעותיים יסללו ויחברו את תל אביב-יפו, רמת גן, ראשון לציון, רעננה, הרצליה, רמת השרון, פתח תקוה, גבעת שמואל, בני ברק, בת-ים, חולון ואזור ואף יעברו בסמוך למרכזי תעסוקה גדולים בגוש דן. בפתח תקוה עתידים לעבור שני שבילים: שביל "שדה" ושביל "ירקון". שביל שדה מדוושיםקדימה! מטרת התחרות "רשות מקדמת בטיחות בדרכים" של המועצה לישראל יפה היא לקדם את נושא הבטיחות בדרכים, באמצעות שיפור תשתיות העיר וקיום פעילויות הסברה ומניעה, בקרב הקהילה ובמסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. פתח תקוה שהצטרפה למודל ״עיר בטוחה״ של הרלב״ד בו ניתנתעדיפותלמשתמשי הדרך, משקיעה רבות בפיתוח תשתיות העיר, לרבות שבילי אופניים, סימון מעברי חצייה, הקמת גשרים להולכי רגל, התקנת רמזורים ותקתקנים לכבדי שמיעה, התקנת תחנות אוטובוס נגישות ומקורות, הקמת כיכרות למיתון תנועה בקירבת מוסדות ציבור ועוד. במקביל לכל זאת, מתבצעת בעיר פעילות הסברה רחבה לכלל האוכלוסייה בדגש על המיקרו מוביליטי (אופניים וקורקינטים חשמליים) וזאת לצד הכשרת פקחים לצורך ביצוע אכיפה לעוברים על החוק. לאחר סיור בעיר

במסגרת העבודות ייסלל שביל אופניים, יחודשו המדרכות להולכי הרגל ויתבצעו עבודות לפיתוח הנוף והצמחייה לאורך השביל. העבודות יתבצעו בימים ראשון . 17:00-07:00 עד חמישי בין השעות פרויקט אופנידן בהובלת נתיבי איילון ובשיתוף משרד התחבורה ומינהל הנדסה בעיריית פתח תקוה.

ק"מ מצומת עמישב עד צומת 14 אורכו כ- , משם 471 יצחק רבין, במקביל לכביש הוא ממשיך לתוך גבעת שמואל, צומת , אלוף שדה, דרך 4 בר אילן, חציית כביש השלום ומגיע לבסוף עד יצחק שדה ויגאל אלון בת"א. בשביל זה יחלו בתחילת שאורכו 2 אוגוסט עבודות לביצוע מקטע כקילומטר - ממחלף שעריה (רחוב כנסת ישראלפינתגאולי תימן) ועדרחוב זרובבל.

9

העירייהתעביר תקציב תמיכות לעשרות עמותותהתנדבות בתחומיםשונים!

ואנחנו נמשיך לעשות כל שניתן כדי שתושבי פתחתקוה יקבלו אתהמיטבבכל נושא ובכל פרמטרשיועיל לרווחתם."

צרכי הקהילה השונים. עיריית פתח תקוה מוקירה ומעריכה את פעילותן של העמותות השונות למען האוכלוסיות השונות בעיר

בהמשך לחלוקת התמיכות עבור אגודות הספורט, ראש העיר רמי גרינברג אישר 38 לקידום תקציב תמיכות נוסף על סך כ- עבורעמותותהפועלותבעיר ובתוכן ₪ מיליון עמותות המעניקות טיפול לאוכלוסייה עם מוגבלויות, מועדונים לילדי החנ"מ, עמותות המעודדות שירות צבאי ושירות לאומי למען הקהילה, עבור שיפוץ מבני תנועות הנוער, עמותות להעצמה נשית, לטובת קליטת עלייה, חלוקת מזון, חינוך, מוסדות דת ועוד. קבלת התמיכות מותנת בעמידה בקריטריוניםהרלוונטיים. ראשהעיר רמי גרינברג "פתחתקוה נמצאת בתנופת פיתוח והתחדשות בכל התחומים. הדברים באים לידי ביטוי בין היתר גם בהשקעה האדירה שאנחנו מפנים עבור עירייתפתחתקוהמגבירהאתהאכיפהכנגד מעשי ונדליזם במרחב הציבורי, רכיבה לא בטוחה על אופניים וקורקינטים חשמליים, רעשבמרחבהציבורי ועוד. בנוסף, לאחר אישור ועדת הכלכלה (מיום ) של צו הייעול, הפיקוח והאכיפה 20.6.22 העירוניים ובהתאם לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות מתאפשר כעת לפקחי הרשות לאכוף עבירות

אכיפה כנגד מעשי ונדליזם

ראשהעיררמיגרינברג: "במהלךהקיץקיימנו מספרי מבצעי אכיפה בשטח ובאופן שוטף הפקחים והסיירות מסיירים בגינות ובשכונות, לאורך כל שעות היום והלילה. אנו נמשיך להגביר את האכיפה כנגד ונדליזם, שתיית אלכוהול, רעש בגינות רוכבים אשר רוכבים בניגודלחוק(עלהמדרכה,ללאקסדה, ועוד). חשוב לנו שבני הנוער ישמרו על שלומם, בטיחותם וייהנו מבלי לפגוע באחרים ומבלי להפריעלאחרים".

שונות הנוגעות לרכיבה בניגוד לחוק, רכיבה מסוכנתועודולרשוםקנסותלעובריםעלהחוק. לאור זאת הינחה ראש העיר את פקחי אגף הביטחון, הפיקוח והחירום להגביר את האכיפה במרכז העיר ובשכונות כלפי הרוכבים על אופניים וקורקינטים, וזאת במטרה לדאוג לביטחונם ובטיחותם של הרוכבים והולכי הרגל.

24/7 לשירותכם מוקד עירוני 106

10

תערוכות ייחודיות בעיר

המשפחה, תתקיים במקביל במוזיאון פתח תקוהלאמנותובגןהחיהשוכניםבפארקיד לבנים בעיר, ולראשונה תתאפשר רכישת כרטיס משולב לשני המתחמים במסגרת שיתוף הפעולה. במסגרת התערוכה במוזאון הפוחלצים שבגן מומלץ לבקר בו קיימים מגוון עשיר של מוצגים, החי ביניהם בעלי חיים ממקומותשונים בעולם, אוסף פרפרים ודגמי שלדים.

תערוכה ייחודית, ׳אם עץ נופל ביער׳ - מוזיאון שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין . פתח תקוה לאמנות לבין גן החי בעיר התערוכה מאפשרת הצצה נדירה אל שדה מחקר המשמש השראה לעשרה אמנים המציגים פרויקטים שבוחנים את ההגדרות המשתנות של האדם והטבע, תוך התייחסות למשבר האקלימי והאקולוגי. התערוכה, המיועדת לכל

.12.11.22 התערוכה מציגה עד ה לאחרונה גם נפתחה התערוכה "ריח הדרים" במוזאון ראשונים לתולדות בקריית 30 ברח' ארלוזורוב פתח תקוה המוזאונים, הממחישה את היעלמות הפרדסים הרבים שהקיפו את המושבה והיוו נדבך חשוב בהתפתחותה.

גלריית הציפור הכחולה

מציגה בכל חודש שתי תערוכות מתחלפות של ציור, פיסול וצילום. 75 גלריית הציפור הכחולה ברחוב רוטשילד .13.00 - 11.00 ובימיםשישי ושבת בין השעות 19.00 - 17.00 פתוח בימיםשני, שלישי וחמישי בין השעות .03-6554436 לפרטים:

11

הטסת טיסני מנוע >> בנייה >> תכנון העולמי FAI חלק מארגון התעופה הארצי ומה- , תחרויות ארציות ועולמיות, הכשרת מדריכים. ֿ ילדים, נוער ומבוגרים 03-9332395 לפרטים נוספים:

פרטים באתר הקונסרבטוריון 03-9286700 ובטלפון

במוזאון פתח תקוה מבוגרים נוער ילדים , פ״ת. 30 החוגים מתקיימים בקריית המוזאונים - יד לבנים, רחוב ארלוזורוב 15:00 - 9:00 לפרטים והרשמה - ימים א׳-ד׳, בשעות ptmhugim@gmail.com | 03-9286321

30 רח׳ ארלוזורוב

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker